Laten gemeenten kansen liggen bij het verstrekken van subsidies?

Op 9 juli 2019 werd er op de website Gemeente.nu een blog gepubliceerd geschreven door Martijn Arnoldus, oprichter van Scale Matters. De blog heeft als titel Gemiste kansen bij subsidies sociaal domein. “Willen [gemeentelijke] regelingen zichtbaar bijdragen aan duurzame veranderingen, dan moeten ze worden ingebed in een bredere infrastructuur”, is de conclusie van deze blog, die […]

Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

Op socialevraagstukken.nl stond onlangs een interessant artikel over professionalisering bij burgerinitiatieven. Bij professionalisering wordt bedoeld: een goede organisatie (b.v. het oprichten van een stichting), een beleidsplan, een verdienmodel, een fysieke plek, een website.  Netwerken zijn ook van belang, alsmede een duidelijke relatie bij overheden en bestaande dienstverleners. Lees het hele artikel hier. Deze website heeft […]

Nut van burgerinitiatieven bij groenbeheer wetenschappelijk onderzocht

Waar eerdere natuurvisies van het rijk een sterk geloof uitstraalden in de maakbaarheid van de samenleving, straalt de huidige Rijksnatuurvisie een bijna even sterk geloof uit in haar zelfredzaamheid: “Waar de samenleving zelf steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen, past het de overheid om zich terughoudend op te stellen en vooral […]

Hoe bereik je bewoners van verschillende culturele achtergronden?

Ook vandaag de dag leven we in een periode dat er steeds meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in onze stad komen wonen. Enorm verrijkend, en verschillende bewonersinitiatieven hebben deze rijkdom al aangeboord. Maar soms is het ook moeilijk om mensen van culturele minderheden bij activiteiten te betrekken. Buurtwijs, het Utrechtse platform voor buurtontwikkeling, heeft een pagina […]

Bespreking boek ‘G1000: Ervaringen met Burgertoppen’

door Theo Stubbé In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten met de vraag wat de rol van die burgertop kan zijn in de lokale democratie. Onder leiding van drie universiteiten, met steun van […]

E-magazine Amersfoort Ontwikkelt

Het e-magazine ‘Amersfoort Ontwikkelt’ geeft een beeld van ontwikkelingen in Amersfoort op het gebied van samenwerking tussen Stad en Stadhuis. Met inspirerende verhalen uit de praktijk van inwoners, bestuurders en ambtenaren. Wilt u ook meedoen en bijvoorbeeld deelnemen aan de Broedplaatsbijeenkomsten? Stuurt u dan een e-mail aan l.willekes@amersfoort.nl, dan ontvangt u de uitnodigingen hiervoor.