BewonersAgenda

In Amersfoort wordt steeds meer samengewerkt door bewoners, overheid, onderwijs en ondernemers die van elkaar leren en elkaar ondersteunen in het mooier en leefbaarder maken van de stad. Bewoners033 ondersteunt hierin door een platform te bieden. Het Landelijk Samenwerkingsverband voor Actieve bewoners (LSA) is hier ook mee bezig en stelt de vraag: Wat hebben actieve bewoners nodig […]

Wat hebben burgerinitiatieven elkaar te bieden?

Aan de vooravond van twee spetterende landelijke manifestaties waarin de loftrompet wordt gestoken over de waarde van het burgerinitiatief in Nederland, hield bestuur en redactie van Bewoners033.nl op de Hogeschool Utrecht een bescheiden bijeenkomst om haar website te verbeteren. Vooraf was een klein onderzoek gehouden onder de ruim 80 initiatieven die op de website vermeld […]

Gereedschapskoffer voor startende burgerinitiatieven

Voor burgers die in de eigen buurt of wijk een initiatief willen ondernemen, heeft een landelijke denktank “Counterpoint’ een gereedschapskoffer ontwikkelt: “Deze toolkit is gecreëerd voor mensen die zich zorgen maken over hun lokale gemeenschap en die het politieke en sociale leven van hun gemeenschap positief willen beïnvloeden. Kan uw gemeenschap wel wat hulp gebruiken? […]