Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Bouwen en wonen

Doe mee met Meet je Stad!

Er wordt veel gesproken over klimaatverandering en over de gevolgen daarvan voor Nederland. Maar wat betekent het voor Amersfoort? Dit voorjaar start Meet je stad!, een project waar inwoners van Amersfoort drie jaar lang metingen doen in hun omgeving, en de gevolgen en beleving van klimaatverandering in de wijk onderzoeken. Samen bepaal je wat je wilt onderzoeken en hoe je dat gaat doen. In Meet je stad! is ruimte voor denkers en doeners, alfa’s en bèta’s. Iedereen kan meedoen, er is geen voorkennis nodig.
Het project begint dit voorjaar met een basiscursus wetenschap. Vervolgens wordt een groep gevormd van mensen die de sensoren gaan ontwikkelen en maken. Die sensoren worden dan uitgezet in de hele stad, en gekoppeld in een netwerk. De gegevens die uit die sensoren komen zijn op een website te zien, en iedereen kan meekijken naar de grafieken die er gegenereerd worden. Hoe warm is het in uw straat? En een paar straten verderop?

Het doel is inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor Amersfoort, en per wijk te kunnen bepalen wat er nodig is om in de toekomst zo weinig mogelijk negatieve gevolgen te ondervinden. Ook krijgt iedereen in Amersfoort de gelegenheid om te vertellen hoe hij/zij klimaatverandering ervaart. Heeft u last van wateroverlast of hitte? Misschien komt er dan bijvoorbeeld een plan om meer bomen in uw wijk te zetten, die water opnemen bij hevige regen, en de straat koelen bij hitte. Omdat klimaatverandering een probleem is wat we met z’n allen op moeten lossen, zijn de meetgegevens vrij te downloaden van de website, en we hopen dat er veel onderzoekers mee aan de slag gaan.

Meet je stad is een samenwerking tussen gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe, Gerb& en De WAR. Meer weten? Neem contact op via info@meetjestad.net.

15 februari 2015 / door / in , ,
Groenvisie: Spannend proces kan beginnen

Amersfoorters zijn zelf aan zet om de toekomst van het groen in hun stad te bepalen. De nieuwe Groenvisie wordt niet op het stadhuis geschreven, maar door inwoners, organisaties, ambtenaren en politici. De aftrap voor dit proces werd vrijdag gegeven, onder toeziend oog van wethouder Tigelaar en 120 belangstellenden. Een spannende nieuwe route, beseft iedereen.

Het werd staan in het gebouw van de Nieuwe Erven, vrijdagmiddag 30 januari. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Niet verwonderlijk als je je bedenkt dat bij de burgertop G1000 vorig jaar, ‘groen’ ook als belangrijkste thema naar voren werd gebracht. Bij het schrijven van de Groenvisie gaat het om fysiek groen, benadrukte woordvoerder Projectgroep Groenvisie Guido van Beek in zijn presentatie. Groen waar je van kunt genieten, waarin je kunt recreëren, maar ook ‘eetbaar groen’. Groen voor de eigen deur, groen in parken, groen in en rond de stad.

Iedereen die belangstelling heeft om zijn visie op dit groen te geven, kan meedoen. Dit kan op verschillende manieren. Er zijn bijeenkomsten rond zeven thema’s die de projectgroep heeft voorbereid:
* klimaatbestendigheid,
* natuur/biodiversiteit,
* bomen,
* recreatie-sport-welzijn,
* eetbaar groen,
* groenbeheer en
* water/bodem.
Wie er de komende maanden niet in slaagt tijdens een themabijeenkomst bij te dragen, kan ideeën en suggesties ook melden via de website of kan naar de slotbijeenkomst komen die vooralsnog op 3 juli is gepland.

Guido van Beek riep deelnemers op om de belangen van hun achterban in te brengen, maar ook goed in te schatten wat haalbaar is. ‘We gaan geen luchtkastelen bouwen’. Duidelijk is in ieder geval dat er vooralsnog geen extra geld beschikbaar is voor nieuw beleid.

Ideeën zijn er genoeg, bleek vrijdagmiddag. Na een aantal presentaties gingen zo’n honderd mensen in twaalf tafelgroepen in gesprek. Daarbij bleek ook meteen hoe lastig het soms is om belangen met elkaar te verenigen. Water bijvoorbeeld; belangrijk voor biodiversiteit, maar ook de sportvisser wil kunnen recreëren. Rond het thema ‘bomen’ kwamen meteen suggesties op tafel: bomen als verkeersgeleiders of bomen op de geluidswal langs de A1 om fijnstof op te vangen.

De projectgroep kon met een groot aantal volgeschreven flappen naar huis. Een goede basis voor de verdere voorbereiding van de thema-avonden. De zeven bijeenkomsten met verschillende thema’s zijn gepland op 19 februari, 5 maart,  11 maart, 19 maart, 30 maart, 8 april en 16 april. Op de website www.groenvisieamersfoort.nl en op Bewoners033 worden nog plaatsen en tijden vermeld.

Rond de zomer moet de Groenvisie klaar zijn en worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk besluit over dit beleidsstuk. Om het proces zuiver te houden, is een klankbordgroep van raadsleden samengesteld. Femke van de Kolk van de ChristenUnie: ‘Het is een spannend proces. Het kappen van bomen zorgt nog steeds voor veel onrust. Het is belangrijk dat er een gedragen visie op Groen komt. Uiteindelijk gaat de raad over het vaststellen van die visie. Daarom stelt de raad in februari kaders vast, waarbinnen de visie moet passen’.

Wethouder Tigelaar van stedelijk beheer en milieu, één van de betrokken wethouders, sprak de hoop uit dat de Groenvisie tot vele win-win-situaties leidt. Ook hij zei uit te zien naar het resultaat; ‘Ik ga nu op mijn handen zitten en wacht af wat de stad maakt’.

3 februari 2015 / door / in , , , , , ,
Gastblog: 7 redenen waarom leegstand niet vanzelf verdwijnt

Veel mensen denken dat als de economie weer aantrekt, de leegstand vanzelf zal verdwijnen, ook in Amersfoort. Maar dat is een misvatting.  Hier volgen 7 redenen waarom de leegstand niet vanzelf zal verdwijnen, en zelfs groter zal worden.

Waarom we nu al teveel vastgoed hebben

  • Omdat we gewend waren aan groei. We realiseerden overmaat om te voorkomen dat gebouwen snel te klein zouden worden. Maar de groei is er uit.
  • Omdat het geld er was. Veel (maatschappelijk) vastgoed is gerealiseerd vanwege beschikbare budgetten of subsidies. De behoefte bleef soms achter bij het geld.
  • Omdat we monofunctioneel hebben gebouwd. Voor elke functie realiseerden we een passend gebouw. Nu functies veranderen, blijken veel gebouwen inflexibel en dus overtollig.

Waarom deze overmaat verder zal toenemen

  • Omdat we minder gaan werken. Door robotisering zal het werk in bedrijven en instellingen afnemen. Minder werk betekent minder vastgoed.
  • Omdat we steeds meer thuis doen. Dat geldt voor werken, winkelen, leren, verzorgd worden en zelfs gevangen zitten doen we straks thuis (met enkelbandje).
  • Omdat activiteiten een steeds kleiner oppervlak vergen. Onze werkplekken worden kleiner, papieren archieven verdwijnen, installaties worden compacter, enzovoort.
  • Omdat we meer gaan delen. Door Airbnb, makelpunten en talloze andere marktinitiatieven zullen we onze huisvesting steeds beter gaan gebruiken. Dat is goedkoper én gezelliger.

Ergo: we hebben nu al teveel vastgoed, en straks veel teveel vastgoed. Dat zal ook voor Amersfoort gelden.

Wat gaan we met die overmaat doen? Gaan we die verkopen voor de hoogste prijs (maar aan wie?) of zetten we in op burgerinitiatieven en creatief ondernemerschap? Laten we het daar eens over hebben.

Marc van Leent

25 november 2014 / door / in
Afval verminderen door Repair café’s

Komende zaterdag begint de Europese week van de afvalvermindering. Ook Amersfoorters zorgen steeds vaker dat de kliko niet zo snel vol raakt en dat er minder zwerfafval op straat komt.
In Amersfoort zijn ondertussen verschillende Repaircafé’s te vinden. Onlangs opende Wethouder Fleur Imming het Repaircafé in het Soesterkwartier. Op 7 december is er weer een bij de Nieuwe Erven.

20 november 2014 / door / in , ,
Werkconferentie Zelfbouw in Amersfoort

Werkconferentie Zelfbouw in Amersfoort op 30 oktober
Z voor zelfbouw en zelfbeheer, 2014-10-02 10:02:42

Op initiatief van de samenwerkende zelfbouwinitiatieven in Amersfoort vindt op donderdag 30 oktober (08.45 – 12.00 uur) een conferentie plaats over zelfbouw Amersfoort. Deze conferentie wordt door de gemeente Amersfoort en zelfbouwinitiatieven gezamenlijk georganiseerd.

Doel van deze conferentie is om het Amersfoortse klimaat voor zelfbouw te verbeteren. De conferentie staat open voor burgers, bestuurders en professionals die zich actief voor een beter zelfbouwklimaat willen inzetten.

U kunt zich hier aanmelden; deelname is gratis

Programma
08.45 uur: inloop
09.00 uur: uitwisselen van ervaringen
10.00 uur: presentatie Vrijburcht, succesvol zelfbouwproject in Amsterdam, door Menno Vergunst
10.30 uur: pauze
10.45 uur: opstellen van een agenda voor Zelfbouw in Amersfoort
11.30 uur: officiële afsluiting
11.30 uur: informele uitloop

Lokatie: Witte Vlinder, Van Galenstraat 30 in Amersfoort (Kruiskamp)

Lees hier meer over de achtergronden van deze conferentie

5 oktober 2014 / door / in ,
43 Procent wijkbewoners wil buren beter leren kennen

43 Procent van de wijkbewoners in de stad wil de buren beter leren kennen en daar ook meer contact mee. Dit is een van de uitkomsten van de G1000-enquête naar het nabuurschap. Afgelopen zomer werden inwoners van Amersfoort gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Precies 247 mensen reageerden van wie 150 vrouwen en 97 mannen. De meeste respons kwam uit de leeftijdscategorie 41-60 jaar. Verhoudingsgewijs kwamen de meeste reacties uit de wijk Leusderkwartier, het minste uit Randenbroek. Op de vraag: ken je je buren, antwoordde 63%: ja!
Voor een prezi presentatie van de enquête klik hier.

28 september 2014 / door / in , ,