Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Bouwen en wonen

Broedplaats dinsdag 20 februari 2020 in Het Groene Huis

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor de stad. Tijdens de Broedplaats kan iedereen hiervoor een pitch doen van maximaal 3 minuten. Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke pitch zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen.

Ambtenaren en raadsleden zijn speciaal uitgenodigd om op deze Broedplaats mee te denken vanuit hun persoonlijke expertise en betrokkenheid.  Ook zzp’ers, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort willen verder helpen zijn van harte uitgenodigd.

Lokatie 20-2: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort
Tijd: 18-21 uur

AANMELDEN
Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens op 20 februari!

9 december 2019 / door / in , , , , , , , , , ,
Exposities over de toekomst van Amersfoort in Rietveld-paviljoen

Het Rietveldpaviljoen is weer tijdelijk open voor publiek. Van 16 oktober tot 6 november organiseren de gemeente Amersfoort en FASadE er verschillende exposities over de ruimtelijke inrichting van Amersfoort en de vraagstukken voor de toekomst. Er is behoefte aan ruimte voor nieuwe woningen, voor groen, parkeren, voorzieningen en het opwekken van duurzame energie en tegelijkertijd is de ruimte beperkt.

In aanloop naar het opstellen van een Omgevingsvisie in 2020, brengt de gemeente nu de vraagstukken in beeld waar de visie dadelijk een antwoord op moet geven.

Deze expositie is gratis toegankelijk voor iedereen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Astrid Janssen: ‘Als inspiratie voor het gesprek over de toekomst van Amersfoort hebben we de rondreizende tentoonstelling Panaroma NL naar Amersfoort gehaald. Een tentoonstelling, in de vorm van Panorama Mesdag, die ons aan het denken zet over grote opgaven in groeiende steden.’

Exposities

Er zijn meerdere exposities in het Rietveldpaviljoen te zien:

  • In de landelijke tentoonstelling Panorama NL geven de rijksadviseurs een advies voor de inrichting van Nederland in 2050.
  • ‘Panorama Amersfoort’ geeft een beeld van de vraagstukken die in Amersfoort spelen voor de ruimtelijke inrichting van de stad. De stadsbouwmeester en bureau Must Stedenbouw hebben deze vraagstukken benoemd op basis van de gesprekken met bewoners, bestaand beleid en ontwikkelingen.
  • Kinderen kunnen zelf bijdragen aan de exposities, door met tekeningen of lego-bouwwerken aan te geven wat zij het mooiste stukje Amersfoort vinden, welk mooi gebouw of mooie plek nog ontbreekt of waar en in wat voor huis zij over 15 jaar denken te wonen.
  • FASadE exposeert met Scholen in de Kunst foto’s die zijn gemaakt naar aanleiding van de Jane’s walks: buurtwandelingen met bewoners waarbij door de bril van Jane Jacobs naar de omgeving wordt gekeken.
  • Fotostad toont op de eerste verdieping de expositie Zoom In.

Het Rietveldpaviljoen is van 16 oktober tot en met 6 november geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 – 17.00 uur en donderdag tot 21.00 uur.

Een flyer met meer informatie staat op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Omgevingsvisie 2030

Volgend jaar maakt de gemeente Amersfoort een Omgevingsvisie: een visie waarin staat hoe Amersfoort zich kan ontwikkelen tot 2030. Het in beeld brengen van de vraagstukken vormt de opmaat naar de visie. Zo wordt duidelijk waar de visie een antwoord op moet geven. Daarover is de gemeente ook in gesprek gegaan met inwoners en organisaties uit de stad. In de afgelopen maanden hebben eerst ruim 40 interviews plaatsgevonden en in de afgelopen weken vier bijeenkomsten in de stad. Allemaal gericht op het in beeld krijgen van de vraagstukken voor de toekomst. Na de expositieperiode komt alles bij elkaar in een bijeenkomst op woensdag 20 november. Ook dan is iedereen die benieuwd is of wil meedenken over de toekomst van Amersfoort van harte welkom. Meer informatie volgt via www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Persbericht van Gemeente Amersfoort

 

11 oktober 2019 / door / in , ,
Huurders aan zet

Huurders Aan Zet is een nieuwe facebookpagina van De Nieuwe Wind. De Nieuwe Wind is een organisatie die huurders en huurderscommissies ondersteunt bij het uitoefenen van zeggenschap in participatietrajecten bij verhuurders, corporaties en gemeenten.

Die ondersteuning krijgt vorm in advies, trainingen, coaching en procesondersteuning. De nieuwe facebookpagina is daar een aanvulling op: een groep met een gratis lidmaatschap voor iedereen die op zoek is naar tips over invloed uitoefenen bij je verhuurder, huurdersorganisatie, als individu of als bewonerscommissie.

9 september 2019 / door / in
Impact Midden gaat op expeditie ‘Nieuw Amersfoort’

Expeditie op basis van Systemic Design voor energieke ondernemers en betrokken inwoners

Nieuw Amersfoort: duurzaam, vitaal, leerzaam en leuk

Op 10 oktober 2019 van 17.30 tot 21.00 uur begint Impact Midden een expeditie ‘Nieuw Amersfoort’, om samen de krachten te bundelen voor een leefbaar en duurzaam Amersfoort met voldoende werk en een gezonde economie. Aan deze expeditie mag iedereen meedoen die zich betrokken voelt bij de toekomst van Amersfoort en een duurzame, gezonde leefomgeving: ondernemers, ambtenaren, politici, initiatiefnemers, zzp’ers en natuurlijk ook inwoners!

De expeditie

Impact Midden en Pentascope uit Amersfoort nemen samen met Red to be Blue het initiatief voor de expeditie ‘Nieuw Amersfoort’. Tijdens deze reis van minimaal één jaar willen de initiatiefnemers met een stevige groep van (meer dan 50) betrokken Amersfoorters een ‘Systemic Design’ maken voor de Stad en regio Amersfoort van 2030 en daarna. De expeditie is leuk en leerzaam, waarbij nieuwe mogelijkheden worden ontdekt én gerealiseerd. Deelnemers betalen met commitment, tijd en energie.

Krachten bundelen

Natuurlijk zijn er al heel veel goede, innovatieve, ondernemende en duurzame initiatieven in Amersfoort. Bij deze expeditie worden deze initiatieven verbonden, waardoor ze elkaar versterken. Door de krachten te bundelen gaat het reisgezelschap ontdekken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Want geloof het of niet: met elkaar kun je veel meer bereiken dan nu het geval is. Zonder extra kosten. En met meer lol.

Oude patronen doorbreken en nieuwe combinaties maken

Daar bestaat een beproefde aanpak voor die we Systemic Design noemen. We zoeken daarbij niet naar op zichzelf staande oplossingen, maar proberen juist combinaties te maken. We bouwen zo een netwerk van allemaal initiatieven die met elkaar verbonden een heel sterk en vitaal systeem vormen: duurzaam, sociaal en economisch succesvol. Systemic Design is een verfrissende inrichting van lokale/regionale economieën en/of van bedrijven. De geestelijk vader ervan is de Italiaanse architect/ecoloog professor Luigi Bistagnino die doceert aan de Polytechnico in Turijn.

Aanmelden voor ‘Expeditie Nieuw Amersfoort’

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de eerste inspiratie/werkbijeenkomst op een nog te benoemen plaats in Amersfoort via deze link of http://impactmidden.nl/agenda.
Meer informatie: Sandra Barth, info@sandrabarth.nl, 06-43228705.

Over Impact Midden

Impact Midden is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en overheden die in de regio Midden-Nederland bouwen aan een betekeniseconomie. Samen met Red to be Blue en Pentascope helpt Impact-Midden gebieden, steden, regio’s, bedrijfsomgevingen bij inrichting en ontwikkeling volgens de principes van Systemic Design. Wij brengen daarvoor verschillende disciplines in:

  • analyse van alle economische processen (productie en diensten): wat wordt fysiek gebruikt en wat wordt fysiek geproduceerd (product en afval); waar komen de grondstoffen vandaan en waar gaan de  producten en het afval naar toe;
  • welke waarde wordt gecreëerd en welke waarde neemt af;
  • analyse van de kwaliteiten van een gebied (natuurlijke hulpbronnen, infrastructuur, sociaal kapitaal, onderwijs, ondernemerschap, cultuur)
  • analyse van economische/ecologische/sociale pijnpunten (acuut of op termijn te voorzien)  en hun onderlinge verband; bepalen van mogelijke bronnen voor waarde realisatie die liefst meerdere inkomstenstromen opleveren
  • mobiliseren van betrokken inwoners, ondernemers en bestuur om nieuwe combinaties te realiseren in de vorm van bedrijvigheid en economische waardecreatie.

Het team van Impact Midden bestaat uit ervaren senior procesbegeleiders met achtergronden op het gebied van (informatie)technologie, chemie, milieukunde, bedrijfskunde, innovatie, design, visualisatie, marketing, verandermanagement en (internationale) duurzaamheidsprogramma’s.

Meer informatie over Impact Midden: www.impactmidden.nl of info@impactmidden.nl

[Deze informatie is afkomstig uit een persbericht van Sandra Barth, info@sandrabarth.nl, 06-43228705.]
5 september 2019 / door / in , , , ,
Aftrap Operatie Steenbreek Openbare Ruimte

Op 29 mei 2019 verrichtte wethouder Kees Kraanen om 15.00 uur de aftrap van Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. In dit vierjarig project roept de gemeente Amersfoort inwoners op ideeën in te zenden om de openbare ruimte in de straat of buurt te vergroenen. Om te beginnen in de wijk Nieuwland.

Samen maken we de stad groener

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt.

Het is duidelijk dat gemeente, inwoners en bedrijven samen actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te maken. De komende jaren is binnen het programma ‘Klimaatbestendige en groene stad’ 2 miljoen euro beschikbaar om met elkaar de stad verder te vergroenen. Onderdeel van dat programma is Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken gemeente en bewoners samen de stad groener. Bewoners weten zelf wat het beste is voor hun straat of buurt en waar de meeste kansen liggen. De gemeente heeft de kennis, kunde en middelen om initiatieven snel te realiseren.

Kansen in Nieuwland

Operatie Steenbreek Openbare Ruimte duurt in totaal vier jaar. In deze periode worden jaarlijks bewoners van twee of drie wijken opgeroepen om hun vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen. Het project start in de wijk Nieuwland. Bewoners krijgen daar van 29 mei tot 30 juni 2019 de gelegenheid hun initiatief in te dienen via www.amersfoort.nl/steenbreek. De gemeente toetst vervolgens het voorstel op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Wordt voldaan aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het planseizoen 2019-2020. Ook daarbij is het streven om als gemeente en bewoners samen op te trekken in aanleg en onderhoud.

Persbericht van de gemeente Amersfoort

11 juni 2019 / door / in , ,
Bewoners Romeostraat stemmen in met onderhouds- en verbeterplan

PERSBERICHT  17-4-2019  De Alliantie

In de Amersfoort Vernieuwt-buurt Schuilenburg is voldoende draagvlak gehaald voor een flinke opknapbeurt voor de 133 eengezinswoningen aan de Romeostraat en omgeving. Om de onderhouds- en verbeterwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, was ten minste 70% akkoord van de bewoners nodig.

Comfortabeler wonen
Woningcorporatie de Alliantie is eigenaar van de eengezinswoningen. De woningen zijn in de jaren 70 gebouwd. In die tijd werden andere eisen gesteld aan een woning dan nu. Daarom heeft de Alliantie samen met aannemer Nijhuis Bouw een onderhouds- en verbeterplan gemaakt waarbij de woningen flink opgeknapt en geïsoleerd worden. Hierdoor worden de woningen comfortabeler, energiezuiniger en veiliger. Met de verbeterde woningen zijn de huurders voorbereid op de toekomst.

Werkzaamheden en planning
Bij vooronderzoek door Nijhuis werd bij een aantal woningen asbest aangetroffen op de zolder bij de CV-ketel. De betreffende huurders zijn geïnformeerd en een professioneel bedrijf saneert de asbest.

Naast het reguliere onderhoud (schilderwerk en het uitvoeren van houtrotherstel) willen we een aantal woningverbeteringen (zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, HR++ beglazing en het plaatsen van mechanische ventilatie, rookmelders en zonnepanelen) aanbrengen. Een woning uit de jaren zeventig is vaak onvoldoende geïsoleerd. Een deel van de wijk is om deze reden in 2001 al middels een bewonerskeuze na-geïsoleerd. Met het plan dat nu uitgevoerd wordt, brengen wij alle woningen in de buurt naar een hoger en gelijk niveau.

De verwachting is dat we rond de zomer starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Amersfoort Vernieuwt
De toekomstvisie voor de buurt Schuilenburg wordt ontwikkeld in het kader van het programma Amersfoort Vernieuwt. In dit programma werken bewoners, organisaties, woningcorporaties en gemeente Amersfoort samen aan het verbeteren van buurten.

29 april 2019 / door / in