Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Energie

LSA is er voor bewoners-initiatieven

LSA bestaat al ruim 28 jaar. Oorspronkelijk was het netwerk LSA opgezet door een opbouwwerkorganisatie. Het was een netwerk van bewoners uit aandachtswijken. Dit netwerk wilde al snel verzelfstandigen.  Dat is typerend voor de vereniging LSA, het is een netwerk van bewoners die een overtuiging hebben dat verandering van onderop komt. Dat je daar lang niet altijd duur betaalde beroepskrachten bij nodig hebt. Dat je mensen ruimte moet geven zelf te organiseren,  successen te behalen en ja, ook zelf op hun bek te gaan. Een aantal successen van LSA:

– de introductie van Asset Based Community Development (ABCD) in Nederland,
– een bottom-up methode om mensen te activeren (Kan wél!),
– een bewonersnetwerk met politici (onder meer via Tweede Kamerleden adopteren een wijk),
– honderden eigen conferenties, leer- en netwerkbijeenkomsten
– een systematiek voor het verdelen van bewonersgelden door bewoners  (vouchers voor bewoners–  door minister Vogelaar omarmd en landelijk ingezet),
– een eigen controlesysteem voor wijkenbeleid (Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie)
– een onderneming van waaruit bewoners zelf leefbaarheid en wijkeconomie kunnen stimuleren (BewonersBedrijven), ontwikkeld en geïmplementeerd
– ontwerp en lobby voor buurtrechten, een door bewoners samengesteld pakket aan rechten en stimuleringsmaatregelen om burgers meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving: bijna 150 gemeenten hebben een vorm van deze buurtrechten nu ingevoerd.

Financiering

Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.

Kijk op de website van het LSA om te zien of deze vereniging en de website ook nuttig kunnen zijn voor jouw initiatief.

29 januari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
Operatie Uitstoot: Resultaten tot nu toe

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken.

In oktober belegde de gemeente bijeenkomsten in alle gebieden van Amersfoort om de bewoners te informeren en om de reacties van bewoners te peilen. Op 29 november 2017 heeft de gemeente twee bijeenkomsten belegd, een voor bedrijven en organisaties en een voor bewoners. Hier werden de resultaten van de verschillende wijkbijeenkomsten gepresenteerd. Die zijn nu te downloaden via de website van de gemeente.

Er is ook een wervend filmpje gemaakt over de plannen van de gemeente, die te bekijken is op YouTube of op de gemeentesite.

Nu wordt het plan van aanpak ‘Amersfoort CO2 neutrale stad in 2030’ afgemaakt en deze wordt begin 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

18 december 2017 / door / in , ,
Operatie Uitstoot trekt de wijken in

Operatie Uitstoot is in volle gang. Misschien was u bij de aftrap op 20 april in de Observant, bent u geïnterviewd tijdens de periode daarna of op andere wijze betrokken bij de transitie van Amersfoort naar een CO₂ neutrale stad. In september en oktober trekt Operatie Uitstoot de wijken in. Samen met bewoners, ondernemers en stakeholders gaan we in gesprek over de specifieke kansen voor de betreffende wijken.

We nodigen u graag uit voor één of meerdere van deze gebiedsbijeenkomsten.

De data van de bijeenkomsten vindt u op de website van Operatie Uitstoot. In verband met de organisatie dient u zich van te voren aan te melden via diezelfde website.

Het programma van de bijeenkomsten is als volgt:
Programma
19:30-19:35       Opening door wethouder Stegeman of Tigelaar
19:35-19:45       Toelichting op de energietransitie in Amersfoort
19:45-19:55       Inspiratiepitch door lokale partij
19:55-20:15       Presentatie wijkpaspoort, welke kansen waar?
20:15-20:55       Met elkaar in gesprek over acties, sleutelfiguren, betrokken partijen.
20:55-21:00       Afsluiting en doorkijk naar vervolg
21:00-21:30       Mogelijkheid tot napraten                          

Wij hopen u graag te mogen verwelkomen op een van de gebiedsbijeenkomsten.

Vriendelijke groet,

namens wethouders Stegeman en Tigelaar,
Pauline Sparenburg
Projectleider Operatie Uitstoot
Gemeente Amersfoort

11 september 2017 / door / in , , , , ,
Subsidie beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling is een Amersfoortse subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen.

Voor 2017 is voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling maximaal € 150.500,- beschikbaar. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan subsidiabele kosten, tot een bedrag van € 50.000,-.

Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen kunnen een aanvraag doen op deze subsidiepot.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 september 2017, 12.00 uur.

Zie voor alle voorwaarden: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/toekomstfonds-voor-duurzame-ontwikkeling.htm

 

11 augustus 2017 / door / in , , , , ,
Inspiratiefestival 033 komt terug in 2017

Op zondag 10 september 2017 wordt voor de tweede keer het Inspiratiefestival georganiseerd in Het Groene Huis in Park Schothorst Amersfoort. Heb je belangstelling voor bewust leven? Kom dan van 11.00 tot 17.00 uur naar Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan 21 in Amersfoort.

Het Inspiratiefestival is een evenement over bewust leven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. In 2016 was het een succes: het aantal bezoekers paste maar net in de workshops. En dat ondanks het slechte weer. Wegens succes wordt het festival voor de tweede keer georganiseerd. Tijdens het festival maak je kennis met diverse ondernemers die een inspiratiebron zijn voor een bewuste levensstijl.

Activiteiten
Op het Inspiratiefestival 033 kun je deelnemen aan workshops over gezonde voeding, mindfulness, persoonlijke groei en stressmanagement. Daarnaast kun je struinen langs de vele kraampjes en genieten van mooie muziek en heerlijk biologisch eten. Boogschuttervereniging Centaur opent haar deuren en bezoekers mogen de hele dag gratis boogschieten. Ook voor kinderen zijn er workshops en schminken.

Aanmelding, informatie en kosten
Een bezoek aan het Inspiratiefestival is gratis. Deelname aan een workshop of lezing kan voor € 5,00. Heb je interesse? Meld je dan snel aan, want er zijn maar een beperkt aantal tickets beschikbaar.

Klik hier voor informatie over aanmelden en hier voor het volledige programma.

21 juli 2017 / door / in , ,
Gezocht: groene nieuwtjes en evergreens

Deed jij het afgelopen jaar iets groens in of voor de stad? Laat ons dan weten wat. Om te vieren dat Amersfoort één jaar de Groenvisie heeft, maken we graag een vrolijk en mooi overzicht van al die groene dingen die gebeuren in de stad. Om te vieren wat er is en ter inspiratie. Samen maken we de stad groener!

Amersfoort is in alle opzichten een rijke groene stad. Er is veel groen; er wonen heel veel mensen die zich inzetten voor ’t groen; én Amersfoort heeft als tot nu toe enige stad in het land een visie op groen, die op unieke wijze tot stand gekomen is. Raadsleden, bewoners en ambtenaren werkten er sámen aan. Met elkaar praatten zij over bomen, biodiversiteit, zelfbeheer, stadslandbouw, groene recreatie, water en klimaatbestendigheid. Samen verwoordden ze wat er nu al goed is en wat ze over 15 jaar willen bereiken en… sindsdien zijn er in Amersfoort weer heel wat groene stappen gezet. Nieuwe en vertrouwde. Kleine en grote. Zelfverzekerde en voorzichtige. Onopvallende en spraakmakende.

Van al die stappen en stapjes maken we graag een overzicht. Help jij dat overzicht compleet te krijgen? Stuur een foto (minimaal 2MB) of filmpje van jouw groene initiatief of actie met een korte tekst, het liefst voor 1 augustus, naar cnme@amersfoort.nl of deel het met ons via Facebook . Ken je een ander initiatief dat niet mag ontbreken: geef dan onze oproep door!

28 juni 2017 / door / in , , , , , ,