Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Energie

Draag bij aan de initiatieven-bundel!

Alle Amersfoortse burgerinitiatieven worden uitgenodigd bij te dragen aan de bundel: “Doen en Dromen: initiatieven om Amersfoort nog mooier en prettiger te maken”.

Bewoners033.nl wil de nieuw verkozen gemeenteraad graag een boodschap meegeven voor de komende vier jaar. Eén boodschap? Nee, dat zou geen recht doen aan de enorme diversiteit aan initiatieven in de stad en dorpskernen. Dus vragen we jullie allen om de boodschap die jullie aan de gemeenteraad willen meegeven op papier te zetten. Wij verzamelen die en maken er een mooie bundel van. (We zoeken nog financiering voor drukkosten, maar dat gaat vast wel lukken.)

Wat hopen jullie in de komende vier jaar te bereiken met jullie initiatief? Hebben jullie daarvoor iets nodig van de gemeenteraad of de gemeente? Of juist niet? Het maakt niet uit wat jullie de gemeenteraad willen meegeven, zolang het is gerelateerd aan jullie initiatief.

Om te zorgen dat we er een mooie bundel van kunnen maken, vragen we je wel rekening te houden met het volgende:

  1. Geef aan welk initiatief, en evt. met jullie contactgegevens;
  2. Maximaal 300 woorden, maar enkele zinnen mag ook!.
  3. Eventueel een foto (JPG, hoge resolutie).
  4. Uiterlijk 16 maart opsturen (in tekstformat, geen pdf) aan redactie@bewoners033.nl
19 februari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
SAVE THE DATE: Initiatieven-markt zaterdagmiddag 7 april 2018

“Presenteer je initiatief aan de nieuwe gemeenteraad van Amersfoort.” Dat is het idee achter de initiatievenmarkt die Bewoners033.nl samen met de gemeente op zaterdagmiddag 7 april organiseert.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe gemeenteraad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Daarna krijgen de gemeenteraadsleden een inwerkprogramma, dat op 7 april zal worden afgesloten met een bijeenkomst waarbij de nieuwe gemeenteraad zich presenteert aan de stad. Minstens zo belangrijk vindt Bewoners033 dat de gemeenteraad kennismaakt en in gesprek gaat met zoveel mogelijk van alle prachtige bewonersinitiatieven die Amersfoort rijk is. Daarom hopen we dat jullie deze datum vrij kunnen houden om (waarschijnlijk vanaf 15:00 uur) aanwezig te zijn op de Initiatievenmarkt.

Vier jaar geleden werd Bewoners033 gelanceerd bij de eerste Initiatievenmarkt. Toen waren er zeker veertig initiatieven die lieten zien waar ze mee bezig waren. Dat leidde tot veel leuke contacten tussen de pas gekozen gemeenteraadsleden en actieve bewoners. Het zou prachtig zijn als er dit jaar minimaal zestig initiatieven aanwezig kunnen zijn!

Weet je nu al zeker dat jullie initiatief aanwezig kan zijn: stuur een mail naar redactie@bewoners033.nl.

19 februari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
Hogekwartier en De Hoef-West pilotgebieden voor elektrische deelmobiliteit

Amersfoort is een van zeven Nederlandse steden die een ‘City Deal’ hebben afgesloten met de nationale overheid.

De ondertekening van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is het startpunt voor een driejarig programma, waarbij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de zeven steden en grote private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.

Volgens de overheid leidt de City Deal tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem én meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Waterstaat en Infrastructuur) stelt: ‘Ik ben erg blij met deze City Deal, want door minder parkeerplaatsen aan te leggen ontstaat er ruimte voor meer groen, meer kinderspeelplaatsen of voor extra fietsparkeerplekken. Mensen die auto’s delen nemen bovendien eerder de fiets of bus en minder snel de auto. Dit leidt tot zo’n 20 procent minder CO2-uitstoot. Omdat er minder uitlaatgassen in de straat komen, wordt de leefomgeving van de bewoners gezonder. En met gebruik van elektrische auto’s is de milieu- en gezondheidswinst zelfs nog hoger.’

In elk van de zeven steden doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

Amersfoort voert de pilot met electrische deelmobiliteit uit in twee gebieden: het Hogekwartier en De Hoef-West. In het  Hogekwartier, tussen Liendert en Schuilenberg, verrijst nu het sportcomplex Amerena en zullen in totaal 800 koop- en sociale huurwoningen gebouwd worden. De Hoef-West, tot nu toe kantoorgebied met een aantal onderwijsinstellingen, wordt op termijn een stadswijk waar wonen, leren, recreëren samengaan. Nu al is een aantal kantoorpanden al omgevormd tot wooncomplex. Hier zal ongeveer 35% van de woningen sociale huurwoningen zijn.

Dit is een uitgelezen kans voor (toekomstige) bewoners en omwonenden van De Hoef-West en het Hogekwartier om samen initiatieven te ontwikkelen om hun wijk nog mooier, prettiger én duurzamer te maken, zonder eerst al te veel bestaande gewoontes en verwachtingen te moeten doorbreken!

Delen van dit artikel zijn overgenomen uit de berichten over de ‘City Deal’ van de Rijksoverheid en van de gemeente Amersfoort.

5 februari 2018 / door / in , , ,
LSA is er voor bewoners-initiatieven

LSA bestaat al ruim 28 jaar. Oorspronkelijk was het netwerk LSA opgezet door een opbouwwerkorganisatie. Het was een netwerk van bewoners uit aandachtswijken. Dit netwerk wilde al snel verzelfstandigen.  Dat is typerend voor de vereniging LSA, het is een netwerk van bewoners die een overtuiging hebben dat verandering van onderop komt. Dat je daar lang niet altijd duur betaalde beroepskrachten bij nodig hebt. Dat je mensen ruimte moet geven zelf te organiseren,  successen te behalen en ja, ook zelf op hun bek te gaan. Een aantal successen van LSA:

– de introductie van Asset Based Community Development (ABCD) in Nederland,
– een bottom-up methode om mensen te activeren (Kan wél!),
– een bewonersnetwerk met politici (onder meer via Tweede Kamerleden adopteren een wijk),
– honderden eigen conferenties, leer- en netwerkbijeenkomsten
– een systematiek voor het verdelen van bewonersgelden door bewoners  (vouchers voor bewoners–  door minister Vogelaar omarmd en landelijk ingezet),
– een eigen controlesysteem voor wijkenbeleid (Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie)
– een onderneming van waaruit bewoners zelf leefbaarheid en wijkeconomie kunnen stimuleren (BewonersBedrijven), ontwikkeld en geïmplementeerd
– ontwerp en lobby voor buurtrechten, een door bewoners samengesteld pakket aan rechten en stimuleringsmaatregelen om burgers meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving: bijna 150 gemeenten hebben een vorm van deze buurtrechten nu ingevoerd.

Financiering

Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies. Ook betalen de leden van LSA contributie.

Kijk op de website van het LSA om te zien of deze vereniging en de website ook nuttig kunnen zijn voor jouw initiatief.

29 januari 2018 / door / in , , , , , , , , ,
Operatie Uitstoot: Resultaten tot nu toe

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken.

In oktober belegde de gemeente bijeenkomsten in alle gebieden van Amersfoort om de bewoners te informeren en om de reacties van bewoners te peilen. Op 29 november 2017 heeft de gemeente twee bijeenkomsten belegd, een voor bedrijven en organisaties en een voor bewoners. Hier werden de resultaten van de verschillende wijkbijeenkomsten gepresenteerd. Die zijn nu te downloaden via de website van de gemeente.

Er is ook een wervend filmpje gemaakt over de plannen van de gemeente, die te bekijken is op YouTube of op de gemeentesite.

Nu wordt het plan van aanpak ‘Amersfoort CO2 neutrale stad in 2030’ afgemaakt en deze wordt begin 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

18 december 2017 / door / in , ,
Operatie Uitstoot trekt de wijken in

Operatie Uitstoot is in volle gang. Misschien was u bij de aftrap op 20 april in de Observant, bent u geïnterviewd tijdens de periode daarna of op andere wijze betrokken bij de transitie van Amersfoort naar een CO₂ neutrale stad. In september en oktober trekt Operatie Uitstoot de wijken in. Samen met bewoners, ondernemers en stakeholders gaan we in gesprek over de specifieke kansen voor de betreffende wijken.

We nodigen u graag uit voor één of meerdere van deze gebiedsbijeenkomsten.

De data van de bijeenkomsten vindt u op de website van Operatie Uitstoot. In verband met de organisatie dient u zich van te voren aan te melden via diezelfde website.

Het programma van de bijeenkomsten is als volgt:
Programma
19:30-19:35       Opening door wethouder Stegeman of Tigelaar
19:35-19:45       Toelichting op de energietransitie in Amersfoort
19:45-19:55       Inspiratiepitch door lokale partij
19:55-20:15       Presentatie wijkpaspoort, welke kansen waar?
20:15-20:55       Met elkaar in gesprek over acties, sleutelfiguren, betrokken partijen.
20:55-21:00       Afsluiting en doorkijk naar vervolg
21:00-21:30       Mogelijkheid tot napraten                          

Wij hopen u graag te mogen verwelkomen op een van de gebiedsbijeenkomsten.

Vriendelijke groet,

namens wethouders Stegeman en Tigelaar,
Pauline Sparenburg
Projectleider Operatie Uitstoot
Gemeente Amersfoort

11 september 2017 / door / in , , , , ,