Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Energie

033SKATE, de gezelligste skate en steptocht van de regio

In heel veel grote steden worden in de zomer Friday Night Skates georganiseerd. In Amersfoort was dit niet het geval en dat vonden wij een groot gemis. Veel mensen beleven hier namelijk enorm veel plezier aan en om die reden hebben wij 3 jaar geleden 033 SKATE in het leven geroepen.
033 SKATE werkt uitsluitend met vrijwilligers en deelname aan onze tochten is GRATIS. Onder het mom van Doing good, feeling good, gaan wij in de pauze wel altijd even met de ‘pet’ rond voor een goed doel. Dit jaar is dit Cliniclowns.
Wat is 033 SKATE nu eigenlijk precies? Het is een sportief event met een sterk sociaal karakter. We houden de gemiddelde snelheid bewust vrij laag, zodat iedereen vanaf 12 jaar met een beetje basisconditie mee kan doen. Na afloop doen veel deelnemers nog gezellig even een drankje op het terras, waar ook een heerlijke gesponsorde borrelhap op ons staat te wachten.
Heb jij altijd al eens midden op de Stadsring willen skaten of steppen onder begeleiding van een motoragent, verkeersregelaars en niet te vergeten een vette beat van onze live DJ’s? Doe dan gezellig mee en nodig ook al je rollende vrienden uit! We rollen negen vrijdagavonden achter elkaar en steeds weer een andere route door Amersfoort en Leusden van circa 20 km. De komende 033 SKATE is op vrijdagavond 3 juli om 20.00, start bij Café Daantje 2.0 en daar eindigen we traditiegetrouw rond 22.00 uur met een gezellig drankje en hapje voor de liefhebber.. Voor de mensen die willen steppen, maar zelf niet over een step beschikken, geen nood. Die kun je gewoon GRATIS een keer lenen bij Stepevents.  Uiteraard ben je dan verkocht en de volgende keer huur je hier met maar liefst 50% korting en betaal je slechts 5 Euro voor een avondje pret op de step.

Voor meer informatie, check onze website en onze Facebookpagina. Een like is nice en zo blijf je uiteraard goed op de hoogte van onze initiatieven. 🙂 Tot snel!!

29 juni 2015 / door / in ,
Doe mee met Meet je Stad!

Er wordt veel gesproken over klimaatverandering en over de gevolgen daarvan voor Nederland. Maar wat betekent het voor Amersfoort? Dit voorjaar start Meet je stad!, een project waar inwoners van Amersfoort drie jaar lang metingen doen in hun omgeving, en de gevolgen en beleving van klimaatverandering in de wijk onderzoeken. Samen bepaal je wat je wilt onderzoeken en hoe je dat gaat doen. In Meet je stad! is ruimte voor denkers en doeners, alfa’s en bèta’s. Iedereen kan meedoen, er is geen voorkennis nodig.
Het project begint dit voorjaar met een basiscursus wetenschap. Vervolgens wordt een groep gevormd van mensen die de sensoren gaan ontwikkelen en maken. Die sensoren worden dan uitgezet in de hele stad, en gekoppeld in een netwerk. De gegevens die uit die sensoren komen zijn op een website te zien, en iedereen kan meekijken naar de grafieken die er gegenereerd worden. Hoe warm is het in uw straat? En een paar straten verderop?

Het doel is inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor Amersfoort, en per wijk te kunnen bepalen wat er nodig is om in de toekomst zo weinig mogelijk negatieve gevolgen te ondervinden. Ook krijgt iedereen in Amersfoort de gelegenheid om te vertellen hoe hij/zij klimaatverandering ervaart. Heeft u last van wateroverlast of hitte? Misschien komt er dan bijvoorbeeld een plan om meer bomen in uw wijk te zetten, die water opnemen bij hevige regen, en de straat koelen bij hitte. Omdat klimaatverandering een probleem is wat we met z’n allen op moeten lossen, zijn de meetgegevens vrij te downloaden van de website, en we hopen dat er veel onderzoekers mee aan de slag gaan.

Meet je stad is een samenwerking tussen gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe, Gerb& en De WAR. Meer weten? Neem contact op via info@meetjestad.net.

15 februari 2015 / door / in , ,
Groenvisie: Spannend proces kan beginnen

Amersfoorters zijn zelf aan zet om de toekomst van het groen in hun stad te bepalen. De nieuwe Groenvisie wordt niet op het stadhuis geschreven, maar door inwoners, organisaties, ambtenaren en politici. De aftrap voor dit proces werd vrijdag gegeven, onder toeziend oog van wethouder Tigelaar en 120 belangstellenden. Een spannende nieuwe route, beseft iedereen.

Het werd staan in het gebouw van de Nieuwe Erven, vrijdagmiddag 30 januari. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Niet verwonderlijk als je je bedenkt dat bij de burgertop G1000 vorig jaar, ‘groen’ ook als belangrijkste thema naar voren werd gebracht. Bij het schrijven van de Groenvisie gaat het om fysiek groen, benadrukte woordvoerder Projectgroep Groenvisie Guido van Beek in zijn presentatie. Groen waar je van kunt genieten, waarin je kunt recreëren, maar ook ‘eetbaar groen’. Groen voor de eigen deur, groen in parken, groen in en rond de stad.

Iedereen die belangstelling heeft om zijn visie op dit groen te geven, kan meedoen. Dit kan op verschillende manieren. Er zijn bijeenkomsten rond zeven thema’s die de projectgroep heeft voorbereid:
* klimaatbestendigheid,
* natuur/biodiversiteit,
* bomen,
* recreatie-sport-welzijn,
* eetbaar groen,
* groenbeheer en
* water/bodem.
Wie er de komende maanden niet in slaagt tijdens een themabijeenkomst bij te dragen, kan ideeën en suggesties ook melden via de website of kan naar de slotbijeenkomst komen die vooralsnog op 3 juli is gepland.

Guido van Beek riep deelnemers op om de belangen van hun achterban in te brengen, maar ook goed in te schatten wat haalbaar is. ‘We gaan geen luchtkastelen bouwen’. Duidelijk is in ieder geval dat er vooralsnog geen extra geld beschikbaar is voor nieuw beleid.

Ideeën zijn er genoeg, bleek vrijdagmiddag. Na een aantal presentaties gingen zo’n honderd mensen in twaalf tafelgroepen in gesprek. Daarbij bleek ook meteen hoe lastig het soms is om belangen met elkaar te verenigen. Water bijvoorbeeld; belangrijk voor biodiversiteit, maar ook de sportvisser wil kunnen recreëren. Rond het thema ‘bomen’ kwamen meteen suggesties op tafel: bomen als verkeersgeleiders of bomen op de geluidswal langs de A1 om fijnstof op te vangen.

De projectgroep kon met een groot aantal volgeschreven flappen naar huis. Een goede basis voor de verdere voorbereiding van de thema-avonden. De zeven bijeenkomsten met verschillende thema’s zijn gepland op 19 februari, 5 maart,  11 maart, 19 maart, 30 maart, 8 april en 16 april. Op de website www.groenvisieamersfoort.nl en op Bewoners033 worden nog plaatsen en tijden vermeld.

Rond de zomer moet de Groenvisie klaar zijn en worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk besluit over dit beleidsstuk. Om het proces zuiver te houden, is een klankbordgroep van raadsleden samengesteld. Femke van de Kolk van de ChristenUnie: ‘Het is een spannend proces. Het kappen van bomen zorgt nog steeds voor veel onrust. Het is belangrijk dat er een gedragen visie op Groen komt. Uiteindelijk gaat de raad over het vaststellen van die visie. Daarom stelt de raad in februari kaders vast, waarbinnen de visie moet passen’.

Wethouder Tigelaar van stedelijk beheer en milieu, één van de betrokken wethouders, sprak de hoop uit dat de Groenvisie tot vele win-win-situaties leidt. Ook hij zei uit te zien naar het resultaat; ‘Ik ga nu op mijn handen zitten en wacht af wat de stad maakt’.

3 februari 2015 / door / in , , , , , ,
Initiatief nieuwe verlichting OLV-toren geslaagd

Het initiatief van de drie Amersfoorters Kees Heerkens, Jeroen Jans en Hans Kattemölle om via crowdfunding €150.000 op te halen voor een nieuwe led-verlichting voor de Onze Lieve Vrouwentoren, is geslaagd. Met nog €30.000 te gaan heeft de gemeente toegezegd voor dit bedrag garant te staan, zodat het project nu kan worden verwezenlijkt.
Wethouder Pim van den Berg: ,,De Onze Lieve Vrouwetoren is het meest beeldbepalende monument van Amersfoort. Een symbool voor de stad, een baken dat je bijna thuis bent. De liefde van onze stad voor de toren wordt nog maar eens bevestigd door het enorme bedrag dat al is gedoneerd. Het project is nu zo ver gekomen dat wij graag garant staan voor het laatste stukje. In vertrouwen dat er nog veel stadsgenoten zijn die graag nog mee willen doen. Het geeft trots om ’s avonds naar het prachtig opgelichte symbool van je stad te kijken en te weten dat je daar aan hebt bijgedragen.”
Op 26 oktober 2014, bij de start van de wintertijd, wil de Stichting Stralend Middelpunt van Nederland de nieuwe verlichting in gebruik nemen. Momenteel zijn er twee schijnwerpers die de toren vanaf afstand verlichten. Deze installatie is ruim twintig jaar oud. Het nieuwe verlichtingsplan omvat 132 energiezuinige LED-armaturen. Deze staan in en op de toren, vanaf de eerste omloop en hoger. Hans Kattemölle, voorzitter van de Stichting Stralend Middelpunt van Nederland en duurzaamheidambassadeur: ,,Deze nieuwe verlichting realiseert een vermindering van 44% van het huidige elektriciteitsverbruik en de uitstoot van CO2. Hiermee past deze verandering binnen de doelstelling van de gemeente om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.”
Info: www.stralendmiddelpunt.nl.

31 juli 2014 / door / in
Stadscafé: De Afvalloze Stad?

Afvalinzameling is het onderwerp van het vijfde Stadscafé op dinsdag 20 mei in De Observant.

Binnen de gemeente worden plannen gemaakt om de wijze van afvalinzameling aan te passen. Het wel of niet vooraf scheiden van afval, boven- of ondergrondse inzameling, wat is eigenlijk afval en hoe te komen tot een stad waar zo min mogelijk afval wordt geproduceerd.
Hoe stimuleer je mensen om meer afval te scheiden? Hoe zorg je voor afvalpreventie? Met dit soort dingen heeft vrijwel elke Amersfoorter te maken. Die Amersfoorters kunnen hier over in het Stadscafé praten met deskundigen, ambtenaren, politici en andere burgers. De informatie uit het Stadscafé kan worden gebruikt voor het nieuwe beleid voor afvalinzameling.
Het Stadscafé wordt gehouden in De Observant, Stadhuisplein 7. Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang om 20.30 uur. Einde om 22.00 uur.

15 mei 2014 / door / in , ,