Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Groenprojecten

Training “Werken met netwerken” voor actieve burgers

Steeds vaker worden maatschappelijke opgaven niet vanuit één partij opgepakt, maar in samenwerkingen tussen overheid, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De samenwerking in deze netwerken laat zich niet altijd aansturen als een beheersbaar project en is veranderlijk. Hoe hou je de energie vast in zo’n samenwerking en hoe maak je met elkaar het verschil?

De training werken met netwerken biedt je concrete handvatten om de samenwerking in jouw eigen (net)werk beter te begrijpen en waar nodig te kunnen verbeteren. Omdat de training aan een gemengde groep van bewoners, bestuurders (raadsleden/wethouders) en ambtenaren wordt gegeven, leer je direct van elkaars ervaringen vanuit verschillende invalshoeken en bouw je ter plekke je eigen netwerk uit.

Op woensdagen 8 en 22 april vindt de volgende training Werken met Netwerken plaats. In de bijlage Training Werken met Netwerken vind je meer informatie over deelname en aanmelden.

10 februari 2020 / door / in , , , , , , , , , , ,
Subsidiefonds voor duurzame ideeën in Amersfoort weer open

Voor de zesde keer opent de gemeente Amersfoort het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente innovatieve ideeën van ondernemers, organisaties en bewoners voor een groene, schone en duurzame stad. De initiatieven moeten bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie. Per project is maximaal 50.000 euro beschikbaar, op basis van cofinanciering.

Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid: ‘Ik ben er heel trots op dat we met het Toekomstfonds ondernemers, start-ups, bewonerscollectieven en andere vernieuwers kunnen helpen om van hun duurzame idee werkelijkheid te maken. Zo kunnen initiatiefnemers concreet aan de slag met projecten die de overgang naar een duurzame en circulaire economie versnellen.’

Inspirerende voorbeelden
De afgelopen jaren hebben ruim 25 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ontvangen. Een mooi voorbeeld is UpGrade, dat gebruikt expositiemateriaal – zoals wanden, vitrines, verlichting, zuilen – opknapt zodat dit opnieuw kan worden gebruikt in musea.

In 2019 kregen de volgende projecten een bijdrage uit het Toekomstfonds: Canal Bin (een drijvende bak die afval uit grachten en sloten ‘vist’), Circlewood (hergebruik van hout voor volledig circulaire kozijnen), Smart Microgrid (ontwikkeling van een slim, zelfvoorzienend energienetwerk voor een nieuwbouwproject op de Leusderweg) en Roadmap Circulair (een stappenplan voor duurzaam ontwerp, bouw en beheer van nieuwbouwwoningen).

Meer informatie
Tot 1 april 2020 kunnen aanvragen voor het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling worden ingediend. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar. Informatie en de voorwaarden staan op
http://www.amersfoort.nl/toekomstfonds. Voor potentiële aanvragers die hun plan willen toetsen aan de voorwaarden is er twee keer per maand een spreekuur.

20 januari 2020 / door / in , , , ,
Broedplaats dinsdag 20 februari 2020 in Het Groene Huis

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor de stad. Tijdens de Broedplaats kan iedereen hiervoor een pitch doen van maximaal 3 minuten. Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke pitch zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen.

Ambtenaren en raadsleden zijn speciaal uitgenodigd om op deze Broedplaats mee te denken vanuit hun persoonlijke expertise en betrokkenheid.  Ook zzp’ers, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort willen verder helpen zijn van harte uitgenodigd.

Lokatie 20-2: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort
Tijd: 18-21 uur

AANMELDEN
Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens op 20 februari!

9 december 2019 / door / in , , , , , , , , , ,
Steenbreek Openbare Ruimte: 1.600m² grijs gaat eruit voor groen

Nieuwsbericht van de gemeente Amersfoort:
Met 25 projecten gaat Steenbreek Openbare Ruimte komende tijd de stad verder vergroenen. Zo’n 1.600 m² stenen in Hooglanderveen, Nieuwland, Bergkwartier en Soesterkwartier gaan er uit en maken plaats voor vaste planten, heesters of gras. Steenbreek Openbare Ruimte is onderdeel van de Groenvisie die in 2016 door de stad is opgesteld.
Bewoners van dit dorp en de drie wijken dienden de afgelopen tijd initiatieven in om hun eigen buurt groener te maken. In totaal leverde dat 166 ideeën op. Daar zijn 25 projecten uit geselecteerd.

Dertien kleinere en twaalf grotere initiatieven
Dertien kleinere initiatieven worden in het regulier gemeentelijk groenonderhoud opgenomen en kunnen binnenkort starten. Twaalf grotere projecten worden uitgewerkt en afgestemd met omwonenden. Wethouder Klimaatadaptatie en groen Kees Kraanen: “Veel mensen benaderden ons met mooie en slimme ideeën om de stad groener te maken. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ werken gemeente en inwoners samen aan een groenere stad. Dat kan niet zonder elkaar: inwoners weten zelf natuurlijk heel goed waar de kansen liggen in hun straat. De gemeente heeft de kennis, kunde en middelen om de initiatieven te realiseren. En dan nu aan de slag!”
De twaalf grotere vergroeningsprojecten per wijk:

  • Hooglanderveen: pleintje Van Tuylstraat tegenover de Sint Jozefkerk; rondom de bomen en stoep ter hoogte van Amendijk 9-29.
  • Nieuwland: rondje op het einde van de straat aan de Watermunt; delen van de kruising Groene schaap/Poortersdreef; omgeving Kikkerbeet in de bocht met fietsbrug naar Libelle; Brinkenpad bij het begin van de fietsbrug
  • Bergkwartier: pleintje op de kruising Appelweg/Utrechtseweg; pleintje Utrechtseweg/hoek Bergstraat/Vlasakkerweg
  • Soesterkwartier: middenberm tussen vrij liggend fietspad langs begraafplaats NZ en rijbaan Noorderwierweg; pleintje op de kruising Noorderwierweg/Puntenburgerlaan; doorsteek wandel-/fietspad Chrysantstraat/Goudsbloemstraat; stoep Puntenburgerlaan nummer 10-14.

Komend voorjaar nodigt de gemeente inwoners van een aantal andere wijken uit om hun vergroeningskansen in te dienen.

Van 166 ideeën naar 25 projecten
Alles bij elkaar heeft de gemeente 166 zogeheten ‘vergroeningskansen’ ontvangen. In een eerste beoordeling vielen 73 initiatieven (44%) af; voornamelijk omdat de ideeën overeen komen of omdat zij niet voldoen aan het eisenpakket van Steenbreek Openbare Ruimte. De resterende 93 kansen zijn vervolgens getoetst op de aspecten veiligheid, uitvoerbaarheid, gebruik, (zelf)beheer en betaalbaarheid. Op basis van deze criteria zijn uiteindelijk 25 mooie projecten (15%) geselecteerd die in uitvoering gaan. Deze projecten hebben binnen het beschikbare budget de meeste impact qua omvang en/of betrokkenheid van omwonenden. Waar het kan wil de gemeente hier samen met omwonenden samen optrekken in aanleg en onderhoud.

Naar een klimaatbestendig en groener Amersfoort
In de periode 2019-2022 werkt de gemeente Amersfoort binnen het programma Klimaatbestendige en Groene Stad aan het vergroenen van de openbare ruimte. Het project Steenbreek Openbare Ruimte vervangt tegels en verharde oppervlakken voor groen. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens.

Andere projecten binnen het programma zijn de herinrichtingsprojecten (zoals de Boldershof en de Zonnehof), de herplant van 4000 bomen, het vergroenen van schoolpleinen, de aanleg van geveltuinen in de binnenstad en het uitbreiden van kruidenrijk bermbeheer. Hiermee creëren we meer groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit, recreatie en dus ook de klimaatadaptie van de stad.

27 oktober 2019 / door / in
Exposities over de toekomst van Amersfoort in Rietveld-paviljoen

Het Rietveldpaviljoen is weer tijdelijk open voor publiek. Van 16 oktober tot 6 november organiseren de gemeente Amersfoort en FASadE er verschillende exposities over de ruimtelijke inrichting van Amersfoort en de vraagstukken voor de toekomst. Er is behoefte aan ruimte voor nieuwe woningen, voor groen, parkeren, voorzieningen en het opwekken van duurzame energie en tegelijkertijd is de ruimte beperkt.

In aanloop naar het opstellen van een Omgevingsvisie in 2020, brengt de gemeente nu de vraagstukken in beeld waar de visie dadelijk een antwoord op moet geven.

Deze expositie is gratis toegankelijk voor iedereen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Astrid Janssen: ‘Als inspiratie voor het gesprek over de toekomst van Amersfoort hebben we de rondreizende tentoonstelling Panaroma NL naar Amersfoort gehaald. Een tentoonstelling, in de vorm van Panorama Mesdag, die ons aan het denken zet over grote opgaven in groeiende steden.’

Exposities

Er zijn meerdere exposities in het Rietveldpaviljoen te zien:

  • In de landelijke tentoonstelling Panorama NL geven de rijksadviseurs een advies voor de inrichting van Nederland in 2050.
  • ‘Panorama Amersfoort’ geeft een beeld van de vraagstukken die in Amersfoort spelen voor de ruimtelijke inrichting van de stad. De stadsbouwmeester en bureau Must Stedenbouw hebben deze vraagstukken benoemd op basis van de gesprekken met bewoners, bestaand beleid en ontwikkelingen.
  • Kinderen kunnen zelf bijdragen aan de exposities, door met tekeningen of lego-bouwwerken aan te geven wat zij het mooiste stukje Amersfoort vinden, welk mooi gebouw of mooie plek nog ontbreekt of waar en in wat voor huis zij over 15 jaar denken te wonen.
  • FASadE exposeert met Scholen in de Kunst foto’s die zijn gemaakt naar aanleiding van de Jane’s walks: buurtwandelingen met bewoners waarbij door de bril van Jane Jacobs naar de omgeving wordt gekeken.
  • Fotostad toont op de eerste verdieping de expositie Zoom In.

Het Rietveldpaviljoen is van 16 oktober tot en met 6 november geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 – 17.00 uur en donderdag tot 21.00 uur.

Een flyer met meer informatie staat op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Omgevingsvisie 2030

Volgend jaar maakt de gemeente Amersfoort een Omgevingsvisie: een visie waarin staat hoe Amersfoort zich kan ontwikkelen tot 2030. Het in beeld brengen van de vraagstukken vormt de opmaat naar de visie. Zo wordt duidelijk waar de visie een antwoord op moet geven. Daarover is de gemeente ook in gesprek gegaan met inwoners en organisaties uit de stad. In de afgelopen maanden hebben eerst ruim 40 interviews plaatsgevonden en in de afgelopen weken vier bijeenkomsten in de stad. Allemaal gericht op het in beeld krijgen van de vraagstukken voor de toekomst. Na de expositieperiode komt alles bij elkaar in een bijeenkomst op woensdag 20 november. Ook dan is iedereen die benieuwd is of wil meedenken over de toekomst van Amersfoort van harte welkom. Meer informatie volgt via www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Persbericht van Gemeente Amersfoort

 

11 oktober 2019 / door / in , ,
Laat je inspireren tijdens Duurzame Week in Amersfoort

Van 8 tot 14 oktober staat Amersfoort in het teken van duurzaamheid. Tijdens deze Duurzame Week zijn er talloze inspirerende activiteiten zoals een duurzaam diner, theatraal programma over de plastic soep, lezingen en een grote duurzame markt.

Ruim vijfentwintig duurzame Amersfoortse ondernemers staan op zaterdag 12 oktober op het Lieve Vrouwekerkhof. Er is onder meer informatie over composteren met wormen, de mogelijkheid om kinderkleertjes te ruilen en op de foto gaan op een WindWheeler: een fiets die beweegt op pure windkracht. Ook kan je speeddaten met Amersfoorters die hun leven hebben verduurzaamd. Hoe kan je huis energiezuiniger of kan (plastic) afval worden verminderd? Tijdens de speeddates kan je aan stadgenoten vragen hoe zij dat doen. Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten.

Lezingen

Op dezelfde dag zijn er  vanaf 12.00 uur in theatercafé De Lieve Vrouw zes inspirerende sprekers te beluisteren. Zo vertelt Emily-Jane Lowe over haar afvalloze bestaan en komen de avonturiers van Wheels on Wind met verhalen over hun reis van Alaska naar Patagonië op een ‘sailing cycle’. Hoofdspreker is meteoroloog en klimaatdeskundige Reinier van den Berg. In zijn lezing besteedt hij aandacht aan klimaatverandering en hoe je je ecologische voetafdruk kunt verkleinen.

De Duurzame Week is een initiatief van een breed samenwerkingsverband van duurzame groepen en organisaties in Amersfoort.

Met deze week willen ze laten zien hoe lekker biologisch eten smaakt, hoeveel geld en comfort energiezuinig wonen en werken oplevert, wat je kunt doen om de buurt groener te maken en hoe makkelijk het is om afgedankte materialen een nieuw leven te geven. Het volledige programma is te vinden op: www.duurzameweek033.nl.

13 september 2019 / door / in ,