Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Groenprojecten

De StadsWormerij opent eindelijk haar deuren

Na een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling in 2016 én een crowdfunding, opent de StadsWormerij – eindelijk– haar deuren. In de StadsWormerij maken duizenden krioelende wormen van keukenafval van o.a. Het Lokaal, de Natuurwinkel en Van Zanten vermicompost. Die bijzondere compost – vol leven – voedt de (moestuin)planten; zo wordt afval grondstof en is de cirkel rond. “We geven dus vorm aan de circulaire economie via mond en kont van de compostworm”, aldus Edgar van Groningen.

Vrijdag 27 september (15.00 uur) is de publieksopening van de StadsWormerij. Kom wormen knuffelen, drink een kop Darbovenkoffie (of thee) en krijg tips over hoe zelf thuis te vermicomposteren. De StadsWormerij is te vinden in de Keistadloods / circulaire pleisterplaats Vinkenhoef (Oude Lageweg 66).

Wil je op een ander moment een kijkje nemen in de StadsWormerij? Iedere laatste vrijdag van de maand kan een kijkje worden genomen tussen 10.00 en 16.00 uur. Zelf thuis vermicomposteren?  Vanaf het najaar 2019 start de StadsWormerij met WormenWorkshops. Meer info via www.stadswormerij.nl.

 

13 september 2019 / door / in ,
Impact Midden gaat op expeditie ‘Nieuw Amersfoort’

Expeditie op basis van Systemic Design voor energieke ondernemers en betrokken inwoners

Nieuw Amersfoort: duurzaam, vitaal, leerzaam en leuk

Op 10 oktober 2019 van 17.30 tot 21.00 uur begint Impact Midden een expeditie ‘Nieuw Amersfoort’, om samen de krachten te bundelen voor een leefbaar en duurzaam Amersfoort met voldoende werk en een gezonde economie. Aan deze expeditie mag iedereen meedoen die zich betrokken voelt bij de toekomst van Amersfoort en een duurzame, gezonde leefomgeving: ondernemers, ambtenaren, politici, initiatiefnemers, zzp’ers en natuurlijk ook inwoners!

De expeditie

Impact Midden en Pentascope uit Amersfoort nemen samen met Red to be Blue het initiatief voor de expeditie ‘Nieuw Amersfoort’. Tijdens deze reis van minimaal één jaar willen de initiatiefnemers met een stevige groep van (meer dan 50) betrokken Amersfoorters een ‘Systemic Design’ maken voor de Stad en regio Amersfoort van 2030 en daarna. De expeditie is leuk en leerzaam, waarbij nieuwe mogelijkheden worden ontdekt én gerealiseerd. Deelnemers betalen met commitment, tijd en energie.

Krachten bundelen

Natuurlijk zijn er al heel veel goede, innovatieve, ondernemende en duurzame initiatieven in Amersfoort. Bij deze expeditie worden deze initiatieven verbonden, waardoor ze elkaar versterken. Door de krachten te bundelen gaat het reisgezelschap ontdekken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Want geloof het of niet: met elkaar kun je veel meer bereiken dan nu het geval is. Zonder extra kosten. En met meer lol.

Oude patronen doorbreken en nieuwe combinaties maken

Daar bestaat een beproefde aanpak voor die we Systemic Design noemen. We zoeken daarbij niet naar op zichzelf staande oplossingen, maar proberen juist combinaties te maken. We bouwen zo een netwerk van allemaal initiatieven die met elkaar verbonden een heel sterk en vitaal systeem vormen: duurzaam, sociaal en economisch succesvol. Systemic Design is een verfrissende inrichting van lokale/regionale economieën en/of van bedrijven. De geestelijk vader ervan is de Italiaanse architect/ecoloog professor Luigi Bistagnino die doceert aan de Polytechnico in Turijn.

Aanmelden voor ‘Expeditie Nieuw Amersfoort’

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de eerste inspiratie/werkbijeenkomst op een nog te benoemen plaats in Amersfoort via deze link of http://impactmidden.nl/agenda.
Meer informatie: Sandra Barth, info@sandrabarth.nl, 06-43228705.

Over Impact Midden

Impact Midden is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en overheden die in de regio Midden-Nederland bouwen aan een betekeniseconomie. Samen met Red to be Blue en Pentascope helpt Impact-Midden gebieden, steden, regio’s, bedrijfsomgevingen bij inrichting en ontwikkeling volgens de principes van Systemic Design. Wij brengen daarvoor verschillende disciplines in:

 • analyse van alle economische processen (productie en diensten): wat wordt fysiek gebruikt en wat wordt fysiek geproduceerd (product en afval); waar komen de grondstoffen vandaan en waar gaan de  producten en het afval naar toe;
 • welke waarde wordt gecreëerd en welke waarde neemt af;
 • analyse van de kwaliteiten van een gebied (natuurlijke hulpbronnen, infrastructuur, sociaal kapitaal, onderwijs, ondernemerschap, cultuur)
 • analyse van economische/ecologische/sociale pijnpunten (acuut of op termijn te voorzien)  en hun onderlinge verband; bepalen van mogelijke bronnen voor waarde realisatie die liefst meerdere inkomstenstromen opleveren
 • mobiliseren van betrokken inwoners, ondernemers en bestuur om nieuwe combinaties te realiseren in de vorm van bedrijvigheid en economische waardecreatie.

Het team van Impact Midden bestaat uit ervaren senior procesbegeleiders met achtergronden op het gebied van (informatie)technologie, chemie, milieukunde, bedrijfskunde, innovatie, design, visualisatie, marketing, verandermanagement en (internationale) duurzaamheidsprogramma’s.

Meer informatie over Impact Midden: www.impactmidden.nl of info@impactmidden.nl

[Deze informatie is afkomstig uit een persbericht van Sandra Barth, info@sandrabarth.nl, 06-43228705.]
5 september 2019 / door / in , , , ,
Groene Agenda (herfst/winter) zoekt activiteiten

5-8-2019 Bericht van het CNME

Beste aanbieder van groene/duurzame (kinder-)activiteiten in Amersfoort en omgeving,

Er komt binnenkort weer een nieuwe Groene Agenda uit, met een overzicht van leuke groene en/of duurzame initiatieven in- en rond Amersfoort. Deze keer gaat het om activiteiten die plaats vinden in de maanden oktober, november en december 2019.
Organiseer je een groene en/of duurzame en niet-commerciële wandeling/lezing/kinderactiviteit/cursus in deze periode? Vind je dat deze thuishoort in de Groene Agenda en op de website www.hetgroenehuisamersfoort.nl? Dan nodigen wij je uit om een bijdrage naar ons te mailen!
We vragen je om de kopij volgens de onderstaande richtlijnen aan te leveren. Dat is nodig voor het makkelijk leesbaar en consistent houden van het aanbod in de Groene Agenda en op de website.

  Wat
Korte en pakkende titel
Wie organiseert het
Datum voluit, inclusief dag (bijvoorbeeld: dinsdag 23 oktober 2018)
Begin- en eindtijd
Korte, pakkende inhoud voor de papieren versie
Uitgebreide en volledige tekst voor de digitale agenda
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda (max. 200 woorden)
Eventueel: leeftijdsgroep
Eventueel: minimum aantal deelnemers
Locatie, inclusief adres
Kosten
Is aanmelden nodig? Zo ja hoe/waar
Hoe/waar aan te betalen
E-mailadres voor meer info
Eventueel jullie website met meer info over de activiteit die jullie aanbieden.

We zien je bijdrage graag uiterlijk dinsdag 3 september tegemoet via cnme@amersfoort.nl. Daarna is aanlevering voor dit boekje niet meer mogelijk.
Je activiteit / initiatief kunnen wij ook plaatsen op de online Groene Agenda op onze website www.hetgroenehuisamersfoort.nl. Daarvoor hebben we, naast bovengenoemde informatie, ook een duidelijke, sprekende foto nodig in liggend formaat van minimaal 2 MB en maximaal 5MB. (zie de website voor voorbeelden).

Wij kijken uit naar je bijdrage!
Groeten,
Yudeska Witteman

Gemeente Amersfoort | Centrum voor Natuur en Milieu Educatie|Ondersteuner CNME |T 033 469 4641 | Werkdagen: ma. t/m vrij. (woe. tot 12.30 uur) | Bezoekadres: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort | T 033 469 5200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl|

Volg Het Groene Huis op facebook https://www.facebook.com/HetGroeneHuisAmersfoort/ 

5 augustus 2019 / door / in ,
Buurtwetertegel voor Postzegelpark Leusderweg

Op zaterdag 17 juli is de Buurtwetertegel uitgereikt aan de vrijwilligers van het Postzegelpark Leusderweg. Deze vrijwilligers onderhouden het park aan de Leusderweg en zorgen ervoor dat iedereen in de buurt er gebruik van kan maken. Op de klusdagen steken zij de handen uit de mouwen en zijn er natuurlijk koffie, koekjes en goede gesprekken. Het Postzegelpark is echt de ontmoetingsplek geworden die de initiatiefnemers voor ogen hadden.

Tijdelijk sinds 2012
De contouren voor het park zijn aangelegd in 2012, nadat grondeigenaar Schoonderbeek de initiatiefnemers de toezegging deed dat ze het gebied tijdelijk, voor de periode van tenminste 5 jaar, mochten herinrichten en beheren. Het braakliggend terrein dat  is omgetoverd tot een groene oase, met zitjes, een tafeltennistafel, een speelplek, enzovoort. De graffitimuur met de duif op het oude bankgebouw trekt altijd weer bekijks van voorbijgangers. Zolang het terrein nog geen nieuwe bestemming krijgt, koesteren de vrijwilligers hun postzegelpark.

Allerlei activiteiten
In het park mogen niet-commerciële wijkactiviteiten georganiseerd worden. De Stichting wil daarmee de leefbaarheid van de wijk vergroten en bewoners van allerlei pluimage met elkaar in contact brengen. Er worden regelmatig kinderfeestjes gehouden, picknicks en laatst ook een alcoholvrij verlovingsfeestje. In het park mag geen alcohol genuttigd worden, er gelden dezelfde regels als in andere parken in de stad, zoals Park Randenbroek. Hangjongeren of -ouderen veroorzaken soms wat overlast, maar in goed overleg met de buurtagent zijn maatregelen genomen om dat tegen te gaan, zoals het open houden van het zicht op het park. Zo’n zeven keer per jaar zijn er klusdagen, maar ook tussendoor zorgen de vrijwilligers ervoor dat het park netjes blijft.

Voorbeeld voor andere plekken
Het initiatief van het Postzegelpark heeft ook landelijk veel aandacht gekregen. Zo won het park in 2014 de tweede prijs in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’. De Stichting Postzegelpark wil graag laten zien dat ‘rotte plekken’ in de stad, al is het maar tijdelijk, een mooie andere bestemming kunnen krijgen. De initiatiefnemers zijn projectontwikkelaar Schoonderbeek dan ook heel dankbaar dat ze het terrein mochten gebruiken nadat de bouwvallige huizen op die plek waren gesloopt en de herontwikkeling door de economische crisis op zich wachten. Bij de recente herinirichting van het kruispunt waar het park aan ligt, heeft het postzegelpark op zijn beurt weer tijdelijk ruimte beschikbaar gesteld voor opslag. Nu is het park weer voor de buurtbewoners!

De Buurtwetertegel
De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Iemand nomineren?
Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?”. Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

Katrien, Carlijn en Els nemen de buurtwetertegel in ontvangst (Foto: Aarnoud Bak)

Katrien, Carlijn en Els nemen de buurtwetertegel in ontvangst (Foto: Aarnoud Bak)

25 juli 2019 / door / in ,
Aftrap Operatie Steenbreek Openbare Ruimte

Op 29 mei 2019 verrichtte wethouder Kees Kraanen om 15.00 uur de aftrap van Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. In dit vierjarig project roept de gemeente Amersfoort inwoners op ideeën in te zenden om de openbare ruimte in de straat of buurt te vergroenen. Om te beginnen in de wijk Nieuwland.

Samen maken we de stad groener

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt.

Het is duidelijk dat gemeente, inwoners en bedrijven samen actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te maken. De komende jaren is binnen het programma ‘Klimaatbestendige en groene stad’ 2 miljoen euro beschikbaar om met elkaar de stad verder te vergroenen. Onderdeel van dat programma is Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ maken gemeente en bewoners samen de stad groener. Bewoners weten zelf wat het beste is voor hun straat of buurt en waar de meeste kansen liggen. De gemeente heeft de kennis, kunde en middelen om initiatieven snel te realiseren.

Kansen in Nieuwland

Operatie Steenbreek Openbare Ruimte duurt in totaal vier jaar. In deze periode worden jaarlijks bewoners van twee of drie wijken opgeroepen om hun vergroeningskansen in hun straat of buurt in te dienen. Het project start in de wijk Nieuwland. Bewoners krijgen daar van 29 mei tot 30 juni 2019 de gelegenheid hun initiatief in te dienen via www.amersfoort.nl/steenbreek. De gemeente toetst vervolgens het voorstel op uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Wordt voldaan aan deze criteria, dan volgt de uitvoering in het planseizoen 2019-2020. Ook daarbij is het streven om als gemeente en bewoners samen op te trekken in aanleg en onderhoud.

Persbericht van de gemeente Amersfoort

11 juni 2019 / door / in , ,
Heb jij een item voor de Groene Agenda van Het Groene Huis?

Het Groene Huis publiceert voor de zomer weer een nieuwe Groene Agenda, met een overzicht van leuke groene en/of duurzame initiatieven in- en rond Amersfoort. Deze keer gaat het om activiteiten die plaats vinden in de maanden juli, augustus en september 2019.

Organiseer je een groene en/of duurzame en niet-commerciële wandeling / lezing / kinderactiviteit / cursus in deze periode? Vind je dat deze thuishoort in de Groene Agenda en op de website www.hetgroenehuisamersfoort.nl? Dan ben je uitgenodigd om een bijdrage naar hun te mailen.

Om in aanmerking te komen voor de groene agenda moet je de antwoorden op de volgende vragen genummerd en in de gegeven volgorde insturen. Dat is nodig voor het makkelijk leesbaar en consistent houden van het aanbod in de Groene Agenda en op de website.

 1. Korte en pakkende titel
 2. Wie organiseert het
 3. Datum voluit, inclusief dag (bijvoorbeeld: maandag 16 juli 2019)
 4. Begin- en eindtijd
 5. Korte, pakkende inhoud
 6. Eventueel: leeftijdsgroep
 7. Eventueel: minimum aantal deelnemers
 8. Locatie, inclusief adres.
 9. Kosten
 10. Is aanmelden nodig? Zo ja hoe/waar
 11. Hoe/waar aan te betalen
 12. E-mailadres voor meer info
 13. Website voor meer info (let op: website moet actueel aanbod bevatten)
 14. Pakkende, uitgebreide tekst voor digitale Groene Agenda op www.hetgroenehuisamersfoort.nl (circa 300 woorden)

Hierbij een pdf van de lopende groene agenda mee om te laten zien hoe het eruit komt te zien:
Groene agenda april t/m juni 2019

BELANGRIJK: Als de kopij niet aan de richtlijnen voldoet, sturen ze deze één keer terug met tips, zodat je deze aan kunt passen. Mocht de kopij daarna nog niet voldoen, dan wordt de informatie niet geplaatst.

Je bijdrage moet uiterlijk dinsdag 4 juni  binnen zijn via cnme@amersfoort.nl. Daarna is aanlevering voor het boekje niet meer mogelijk.

Ook op de website

Je activiteit of initiatief kan ook geplaatst worden op de online Groene Agenda op de website www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

Daarvoor is er, naast bovengenoemde informatie, ook een duidelijke, sprekende foto nodig in liggend formaat van maximaal 5MB. (zie de website voor voorbeelden).

Gemeente Amersfoort | Centrum voor Natuur en Milieu Educatie|Ondersteuner CNME |T 033 469 4641 | Werkdagen: ma. t/m vrij. (woe. tot 12.30 uur) | Bezoekadres: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort | T 033 469 5200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl| | Facebook https://www.facebook.com/HetGroeneHuisAmersfoort/ |

Bericht geplaatst op 6 mei 2019

6 mei 2019 / door / in ,