Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Ontmoeten

Subsidies om je buurt weer in beweging te krijgen

In 2022 wil het Oranje Fonds écht een boost geven aan (opnieuw) kennismaken in de buurt. Want buurten doen ertoe! Ze doen dit met de tender Reuring in de buurt. Events om buurten weer in beweging krijgen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het Oranje Fonds. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkfestivals met activiteiten op meerdere plekken of een theaterproductie op locatie voor en door buurtbewoners. Je kunt vanaf 1 juni 2022 een aanvraag indienen. Lees hier verder.

19 mei 2022 / door / in , , ,
De Burgerborrel van 7 april – stormachtig en sfeervol

De Burgerborrel is deze keer gehouden in Parkhuis Amersfoort, op het terrein van het Oude Elizabeth ziekenhuis. Tegenwoordig is het oude ketelhuis een mooi en modern pand geworden inclusief de oude karakteristieke schoorsteen. In Het Parkhuis zitten niet alleen een kinderdagverblijf, maar ook een horecagelegenheid waar mensen kunnen uitrusten, eten en drinken en vergaderen. De plek word afgemaakt door een schitterend uitzicht op het nieuwe door buurtbewoners ingerichte en onderhouden park Elisabeth Groen. Waar kun je beter je Burgerborrel organiseren dan een plek dat geheel te danken is aan de inzet van bewonersinitiatief.

Het idyllische van de plek werd 7 april gecombineerd met een voorjaarstorm met windvlagen van windkracht 7. Alsof er mee rekening was gehouden konden wethouder Tigelaar en de ongeveer 20 gasten, onder een opgeklaarde hemel binnenlopen. Daar werden zij verwelkomd in de kelder, tegenwoordig een sfeervolle ruimte voor meetings.

Zoals past bij de Burgerborrel opende voorzitter Jan Huurdeman de avond door wat meer te vertellen over Bewoners033. Jan vertelde daarbij over De Broedplaats, Advies033, het Inloopspreekuur, de Buurtwetertegel en het initiatief dat twee dagen later aan de nieuwe raadsleden zou worden gepresenteerd: besteraad033.nl.

Daarna was het de beurt aan Marc van Leent van Bijzondere Plekken en Lia Bouma van Elizabeth Groen om op de zeepkist te stappen: beide initiatieven hebben aan de wieg van Het Parkhuis en het park gestaan. Het was bijzonder te horen dat ook de plek waar we aanwezig waren een paar jaar daarvoor vervallen was en zelfs onder water stond. Marc en Lia vertelden kort over het door hen gelopen proces en de onlangs gepresenteerde evaluatie van Floor Ziegler en Teun Gautier. Die evaluatie heeft mede heeft geleid tot 17 sleutels voor succes bij bewonersiniatieven en de website stadmakers033inactie.nl. Een ander product is de posterbordententoonstelling van Elisabeth Groen en Parkhuis (van steen tot groen), die we die avond ook konden bewonderen.

Na Marc en Lia stapte een zeer bevlogen gast op de zeepkist om te vertellen hoe zij iedere week er op uit trekt om zwerfafval op te ruimen, bijvoorbeeld bij de Stadsring. Uit haar verhaal bleek goed hoeveel rommel we met z’n allen van ons afgooien en hoe belangrijk het is om hiervoor aandacht te hebben. Er liggen veel mondkapjes, blikjes van een populair merk bij jongeren en sigaretten verspreid door de stad op de grond. Deze gast vertelde dat het heel belangrijk is dat we met jongeren werken aan bewustwording, want dit kan zo niet.

Daarna was het tijd voor de borrel zelf, waarbij de borrel uiteenviel in verschillende groepjes die geanimeerd met elkaar aan het praten waren over alles wat zij hadden gehoord en waar ze zelf mee bezig zijn. Toch bleek dit niet alles, want een gast actief bij Pact Sam Sam vroeg later of hij nog op de zeepkist kon? Pact Sam Sam bundelt de krachten van honderden vrijwilligers die in Amersfoort werken aan het verminderen van armoede. Ons werd verteld dat zij tegenwoordig ook bijeenkomsten op wijkniveau organiseren om de mensen in de wijk in te lichten. Dus wil je dat dit ook in jouw wijk wordt georganiseerd, neem dan contact met hen op.

De borrel vervolgde daarna waarbij het gezellig bleef tot bijna 10.00 uur. Daarna was het voor iedereen weer tijd om naar huis te keren. Het was een moment dat het buiten toch ook weer heel zachtjes begon te regenen.

De volgende Burgerborrel zal georganiseerd worden op 13 oktober, maar eerst is het weer tijd voor een Broedplaats en wel op 12 mei, in Het Klokhuis (Weberstraat 2).

Maarten Rector,
Namens Bewoners033

25 april 2022 / door / in ,
Wat werkt bij het verminderen van eenzaamheid?

Het afgelopen jaar deed Movisie onderzoek naar de geleerde lessen van 15 geselecteerde eenzaamheidsprojecten uit het programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ van ZonMw. Centraal stonden de vragen wat goed werkt in de uitvoering van de projecten én wat binnen de aanpak projecten bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid. Met de inzichten van dit onderzoek hoopt Movisie dat gemeenten en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de projecten die zij subsidiëren dan wel uitvoeren kunnen verbeteren.

Lees hier meer over dit project. Op die site kun je ook het hele rapport downloaden.

31 maart 2022 / door / in ,
De Broedplaats van 10 maart – een warm onthaal

Iedere keer is het weer een leuke uitdaging om een mooie en inspirerende plek voor de Broedplaats te vinden. Bij het organiseren van de eerste Broedplaats van dit jaar realiseerden we ons tot onze verrassing dat de Broedplaats nog nooit in Hoogland was georganiseerd. We vonden het dan ook hoog tijd om daar bij deze Broedplaats verandering in te brengen. Voor een mooie plek hoefden we niet lang te zoeken, we waren welkom in het dorpshuis.

Dorpshuis De Neng

Op de avond vulde de ruimte zich al snel en zat de sfeer er ook snel goed in. Na de opening van de Broedplaats vertelde Jan Huurdeman (voorzitter van Bewoners033) de aanwezigen eerst over Bewoners033 zelf. Daarna vervolgde het programma met een voorstelrondje om elkaar wat beter te leren kennen.

foto: Google

De pitches

De eerste pitch van de avond was van Gerard Hilhorst en was gelijk al ook een bijzondere pitch. Gerard maakte van het moment gebruik om zijn pitch heel anders aan te pakken en ons te laten ervaren wat er nodig is voor verbinding. Naar de aanwezigen lagen een aantal snoeren met verschillende soorten stekkers gelegd. Het werd uit Gerard zijn voorbeeld al snel duidelijk dat er voor contact meer nodig is dan alleen het hebben van een verbinding. Gerard vroeg ons daarna hoe kunnen we werken aan aansluiting om daadwerkelijk verbinding met elkaar te maken? En hoe kunnen we met elkaar werken aan inclusie?

Daarna nam Jan Huurdeman zelf het woord om meedenkkracht te vragen voor een vraag vanuit Bewoners033 . We zijn bij Bewoners033 aan het nadenken hoe we ook andere groepen met de Broedplaats kunnen gaan bereiken. Zo willen we ook kinderen en jongeren uit Hoogland, Hooglanderveen en Amersfoort de kans geven om hun ideeën te laten horen voor hun buurt en mogelijk ook tot uitvoering te brengen. Hiervoor willen we komende maanden aan de slag gaan met enkele pilots. Maar wat voor activiteiten moet je organiseren om jongeren aan te spreken en hoe kun je dit het beste doen?

Voor de derde pitch naam Daan Gunneweg voorzitter van Kleistad het woord. Kleistad is een inloopatelier voor Keramiek met ongeveer 60 abonnees. Kleistad organiseert cursussen en biedt hun abonnees ruimte om vrij te werken. Met dit aanbod verwelkomen ze zo’n 80 tot 100 cursisten per week. Nu moeten ze na 6 jaar het huidige pand aan de Neonweg per 1 juli verlaten. Het pand dat in bezit was van de SRO is in december verkocht aan een projectontwikkelaar.

Kleistad zoekt en vroeg meedenkkracht voor het vinden van een nieuwe plek met de volgende kenmerken:

  • 300 tot 400 vierkante meter betaalbare atelierruimte, waarvan een deel liefst ook goed bereikbaar en begaanbaar voor mensen met fysieke beperkingen.
  • Krachtstroomaansluitingen voor de keramiekovens of de mogelijkheid die aan te leggen.
  • De mogelijkheid tot het realiseren van een zogenaamde natte hok, wasbakken en bezinkbakken voor de klei.
  • Een goede nat te reinigen vloer of de mogelijkheid die te realiseren.
  • En een locatie die zelf goed toegankelijk en bereikbaar is.

Voor tips is Daan Gunneweg ook bereikbaar op info@kleistad.nl en 06 23 70 53 45. Voor meer informatie over Kleistad zie: http://kleistad.nl.

Weer bij elkaar

Alle pitchers hadden tijdens het uiteengaan in groepjes de nodige tips gekregen. Daarnaast zag men in het groepje over verbinding dat verbinding maken weinig simpele antwoorden kent. Dat geldt zoals Gerard tijdens de gesprekken vertelde zeker ook wanneer je voor een vereniging leden wilt vinden om bestuursposities in te nemen.

We besloten de Broedplaats met de mededeling dat 7 april de eerste Burgerborrel van dit jaar wordt gehouden in Parkhuis Amersfoort en de volgende Broedplaats 12 mei georganiseerd zal worden.

Wie daarna dacht dat de Broedplaats al afgelopen was vergiste zich, een flinke groep bleef nog meer dan een uur napraten onder het genot van een drankje. Het was dan ook bijna 10 uur voordat we de deur echt dichttrokken om terug te keren naar huis.

Maarten Rector,
namens Bewoners033

31 maart 2022 / door / in , , , ,
Subsidie voor initiatieven voor welzijn, inclusie, zorg en wonen

Tussen november 2021 en maart 2022 is er € 187.500,- aan subsidie uitgedeeld voor burgercollectieven die een waardevolle bijdrage leveren aan welzijn, inclusie, zorg en/of (samen)wonen in een dorp, buurt of wijk. Tussen 29 maart t/m 5 april is er nog een subsidieronde, voorlopig de laatste.

Bewonerscollectieven zijn van onschatbare waarde voor een zorgzame samenleving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor informele zorg, bestrijden eenzaamheid en bevorderen de sociale cohesie en leefbaarheid in een buurt. Bewoners daarvan weten namelijk het beste wat er nodig is. Ook hebben ze goede ideeën over hoe dit moet worden aangepakt. Wat vaak mist is de financiële ruimte om hun eigen organisatie te versterken. Dat kan met de Impuls Zorgzame Gemeenschappen.

Nederland Zorgt Voor ElkaarMAEX en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om zorgzame gemeenschappen te versterken. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. MAEX helpt sociale impact maken, meten en managen op basis van de “Social Handprint”. Het ministerie van VWS stelt de subsidie beschikbaar in het kader van het programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers.

Het bedrag van de Impuls Zorgzame Gemeenschappen wordt in drie rondes van elk één week worden uitgegeven. De laatste ronde start 29 maart en eindigt op 5 april. Binnen een week na sluiting van de impuls staat – bij positieve beoordeling – het geld op de rekening van de aanvrager.

Stel je vragen op 24 maart!

Bewonerscollectieven die graag een aanvraag willen doen, kunnen ter voorbereiding een digitale bijeenkomst bijwonen op donderdag 24 maart van 15.00 tot 16.00 uur. Hierin lichten MAEX en Nederland Zorgt Voor Elkaar de aanvraagprocedure toe en is er volop ruimte om vragen te stellen.

Lees meer over de Impuls Zorgzame Gemeenschappen

, hoe je je aanmeldt voor de informatieve bijeenkomst van 24 maart en wat je moet doen om de subsidie aan te vragen.

10 maart 2022 / door / in , , ,
Workshopweek van KNHM Foundation

KNHM Foundation biedt het hele jaar door workshops aan (ook langere trajecten), en in april komt er een ‘workshopweek’ waarbij je elke avond online een andere workshop kunt kiezen. Dit jaar zijn de onderwerpen:

  • Filmpje maken: maandag 11 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Fondsenwerving: dinsdag 12 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Rechtsvormen en organisatie: woensdag 13 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Plan van Aanpak maken: donderdag 14 april 2022, 19.30 – 21.00 uur

Een veelkleurig palet dus. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

16 februari 2022 / door / in , , , , , , , , , , , ,