Ontmoeten

De Broedplaats van 14 september, te gast in de raadszaal

Deze keer waren we zoals jaarlijks gebruikelijk is te gast in het stadhuis. Deze keer hadden we de beschikking over niet minder dan de raadszaal zelf. Het is altijd weer bijzonder om in deze ruimte plaats te kunnen nemen op de plekken die wekelijks ingenomen worden door onze volksvertegenwoordigers. Maar voordat de Broedplaats begon zijn we culinair verwend door het bedrijfsrestaurant van het stadhuis met een heerlijke maaltijd. Dat legde een goede bodem voor deze Broedplaats.

Jan Huurdeman voorzitter van Bewoners033 leidde de Broedplaats in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033. De avond was om nog een andere reden bijzonder, we bleken namelijk een jarige onder ons te hebben. Het mag dan ook niemand verbazen dat we eerst ruimte hebben gemaakt om met elkaar te zingen voor de jarige. De jarige zat er glunderend bij en nam daarmee ook een mooi en bijzonder verhaal mee terug naar huis.

Presentatie over het proces van sociale cooperatie en stichting Blauwe Paraplu

Daarna was het tijd voor Jessica de Ruijter, onze tweede gast, na Edgar van Groningen van De Stadswormerij, die de eer had om een presentatie te verzorgen in het stadhuis. Deze keer ging de presentatie over sociale coöperatie Blauwe Paraplu, waarvan Jessica mede-initiatiefneemster is. Hierna zullen we ingaan op hoofdzaken uit Jessica haar presentatie.

Coöperatie Blauwe Paraplu is in de periode 2015-2016 als project bij StadsLAB033 ontstaan. StadsLAB033 was in 2014 opgericht door Dirk Kaan en was een plek waar mensen de beste toekomst voor zichzelf konden ontdekken. Bij stadslab liep een bont gezelschap van mensen rond, waaronder ook mensen met een uitkering. Tijdens een presentatieavond in 2015 vertelden twee van die mensen dat ze eigenlijk wel rondleidingen wilden gaan geven in De Nieuwe Stad waar StadsLAB033 zat. Met het in praktijk brengen van deze rondleidingen zijn ze geholpen door één van de aanwezige ondernemers (die destijds ook deel uitmaakte van het team van Bewoners033). De rondleidingen bleken leuk en succesvol, maar wat ontbrak bleek vanwege hun bijstandsuitkering – de mogelijkheid om hier ook geld voor te kunnen vragen. Niet lang daarna ontdekten de initiatiefneemsters op een congres het concept van de sociale coöperatie De Vrije Uitloop, zoals die in 2013-2014 in Breda was geïntroduceerd door initiatiefnemers Erna Smeekens en Hans Udo. Dit voorbeeld heeft uiteindelijk geleid tot sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Mede dankzij Wethouder Tigelaar is er in 2016 toestemming gekomen voor een experiment van drie jaar in Amersfoort. Jessica vertelde dat de gemeente een belangrijke partner is voor sociale coöperaties, ook omdat mensen door hun uitkering met De Participatiewet of andere uitkeringswet te maken hebben. Drie jaar is daarbij, zoals Jessica aangaf, geen overbodige luxe, omdat je met veel zaken te maken krijgt en de organisatie ook niet als vanzelf na een jaar zelfstandig kan doorgaan. Zo blijkt bijvoorbeeld de rol van een coördinator nodig: iemand die organiseert en ook het grotere plaatje in het oog kan houden. Het deel kunnen uitmaken van een gemeenschap blijkt daarbij van grote waarde voor mensen zelf te zijn. Het kunnen delen met elkaar en met elkaar meedenken is zoals Jessica heeft ervaren voor de mensen van grote meerwaarde. Het deel uitmaken van een cooperatie draagt mede daardoor ook bij aan het persoonlijk welbevinden van mensen en daarmee aan positieve maatschappelijke impact op meerdere terreinen. Ondernemerstrajecten vanuit de gemeente zoals de BBZ zijn daarentegen juist heel individueel gericht.

Bij het samenwerken met de gemeente zijn heel goede ervaringen opgedaan met de trajectbegeleiders van Werk en Inkomen. Tegelijkertijd was de hoop ook meer op beleidsniveau met de gemeente samen te kunnen werken, om de geleerde inzichten breder toepasbaar te krijgen, dat is lastiger gebleken. Met de trajectbegeleiders heeft men de ervaring opgedaan snel te kunnen schakelen. Op beleidsniveau is deze ervaring toch anders. Jessica zegt dat je als bewonersinitiatief niet altijd het gevoel heb serieus genomen te worden. Vanuit een werkverleden met en voor grote (ook internationale) organisaties heeft ze daarin echt een verschil gemerkt: ‘…er wordt anders naar je gekeken.’

Dit roept herkenning op bij mensen in de zaal. Jan Huurdeman vraag wat zou anders moeten om meer beweging te krijgen in het serieus nemen van bewonersinitiatieven? Jessica geeft aan dat het ook veel te maken heeft met het daadwerkelijk ervaren van interesse. Merken dat de gemeente ook van initiatieven wil leren en voelen dat de gemeente eventueel ook wil faciliteren. Initiatieven zijn zelf sowieso zelf vaak druk om het hoofd boven water te houden. Het maakt daarbij natuurlijk ook uit vanuit welk domein een burgerinitiatief werkzaam is. Zo komt een initiatief bezig met duurzaamheid andere weten, regelingen en zaken tegen dan een initiatief bezig rondom arbeidsparticipatie. In het domein van werk en inkomen is men vaak ook meer gewend om vanuit een handhavingsperspectief te werken.

Een aanwezig ambtenaar vertelt dat zij zelfde patronen herkent in het communiceren met collega’s van beleid. Het is voor veel ambtenaren in de dagelijkse praktijk heel lastig om iets breder te kijken, omdat zij (deze collega’s) ook afgerekend worden op te behalen vaak smalle(re) beleidsdoelen. Hierbij kan een contactpersoon (grenswerker) helpen om te vertalen. Daarbij moeten deze ambtenaren deels ook in staat zijn of gesteld worden om buiten hun eigen comfortzone te kunnen denken. Zij komen anders daarmee met hun werk op stukken waar zij niet voor zijn gevraagd om op te acteren. Tegelijkertijd speelt hier een aspect waar men aan ook aan gemeentekant mee worstelt.

Jessica vertelt verder hoe sociale coöperatie Blauwe Paraplu met tegenwoordig daarnaast ook Stichting Blauwe Paraplu heeft ontwikkeld tot een inclusieve gemeenschap waar verschillende mensen terechtkunnen. Het gaat dan zowel om mensen die oriënteren op mogelijkheden van tijdsbesteding en vervolgstappen, maar bijvoorbeeld ook dagbesteding en al actieve ondernemers. De Blauwe Paraplu is momenteel met bewonersbedrijf de Witte Vlinder (waar zij ook zitten) aan het kijken hoe ze meer kunnen samenwerken in de wijk Kruiskamp-Koppel en mogelijkheden voor vrije tijd, advies en ontwikkeling samen met anderen partijen in de wijk kunnen faciliteren. Hierbij gaat het ook om ontwikkelmogelijkheden op maat in de wijk en stad.

Jessica sluit tot slot af met een vraag, Coöperatie Blauwe Paraplu is momenteel op zoek naar een tweetal nieuwe externe bestuursleden. Heb jij misschien interesse of weet je iemand, dan hoort de Blauwe Paraplu het graag via: info@blauweparaplu.org.

De pitches

Na een korte koffiepauze was het tijd geworden voor de pitches. Jan van De Berg van het Reanimatienetwerk Amersfoort was samen met collega Marcel Samuels aanwezig .Jan vertelt na de video dat het netwerk het netwerk van burgerhulpverleners in Amersfoort beheert en ruim 250 AED’s in de stad heeft. Het doel dat zij hebben is zoveel mogelijk mensen te bewegen om burgerhulpverlener te worden. En heel graag zou het netwerk ook meer burgerhulpverleners vinden met een migratieachtergrond. We worden door Jan en Marcel uitgedaagd om deze Broedplaats hierover met hen verder te denken. Wat kunnen ze kunnen doen, naast bijvoorbeeld in wijken flyeren in andere talen?

Jan Te Grotenhuis heeft een vraag aan het stadhuis. Johan brengt het belang in van de Voedselbank en de Kledingbank voor mensen die dit nodig hebben. Johan geeft aan dat het nodig is dat de gemeente haar best gaat doen om een nieuwe plek te vinden, aangezien veel van de mensen volgens Johan niet zonder deze hulp kunnen. Johan geeft enkele voorbeelden van plekken in Amersfoort die al langere tijd leegstaan. Na deze boodschap herhaalt Johan zijn oproep van 14 juni bij ONE Kattenbroek over dat we met elkaar minder rotzooi van ons af moeten gooien en hoe we zwerfafval met elkaar kunnen opruimen.

Peter Rook breekt in zijn pitch een lans voor De Broedplaats zelf als springplank voor initiatieven. Peter wil graag nadenken met de groep hoe we de bekendheid van De Broedplaats nog groter kunnen maken? Zodat nog meer initiatieven ervan kunnen gaan profiteren. Tot slot sluit Jan Huurdeman de rij af met een hierop aansluitende vraag. Namelijk hoe kunnen we jongeren en mensen van 25+ ook beter gaan bereiken? De meeste hulpvragen die nu binnenkomen zijn zoals Jan aangeeft mensen in de categorie van 45+. Hoe mooi zou het zijn als we ook met jongere mensen en jongeren samen kunnen werken aan het Amersfoort van de toekomst.

Na een korte pauze – Johan vond in de pauze al gehoor bij een aanwezige ambtenaar – zijn we in twee groepen voor een half uur uiteen gegaan.

 Weer Plenair

Weer bij elkaar vertelt Jan eerst hoe het bij hem en Peter in de groep is gegaan. Jan geeft aan dat op de vraag van Peter een aantal leuke nieuwe suggesties zijn gedaan, die het waard zijn om verder te onderzoeken en uit te proberen. Ten aanzien van Jan zijn vraag over jongeren, is ook opgemerkt dat Bewoners033 ook een bepaalde identiteit heeft meegekregen door de jaren heen, waarmee jongeren niet gelijk de eerste associatie zijn. Dat laat niet onverlet dat Jan heel graag zou zien dat een jongerengroep zich verbindt aan Bewoners033. Dat hoeft uiteraard ook niet op dezelfde manier als we gewend zijn, maar moet vooral passen bij wat bij jongeren zelf past. Ook hierop zijn enkele suggesties gekomen. Belangrijk is aan de ene kant het aanhaken bij de energie van jongeren en aan de ene kant ook zelf met initiatieven hiervoor te komen. Verder werd vanuit het publiek gesuggereerd om niet te vergeten aan te sluiten bij de jongerengroepen van kerken.

Jan van De Berg van de andere break-out groep verteld dat er ook in hun groep verschillende tips zijn gegeven voor het vinden van burgerhulpverleners met contactpersonen in bepaalde doelgroepen. Meer tips kunnen gestuurd worden naar marcel.samuels@gmail.com of http://reanimatienetwerk.amersfoort.nl/

Tot slot hebben we de avond afgesloten met de tip ook nog te kijken naar het initiatief van Awesome Amersfoort dat in september en later dit jaar nog een moment zal organiseren voor mooie ideeen in Amersfoort. Hierbij wordt een beloning uitgeloofd van €1000,- voor het beste idee, zodat dit idee kan starten. Voor meer informatie zie: https://www.awesomeamersfoort.nl/

We hopen jullie 22 november weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden bij de Sint Joriskerk. Eerst hopen we jullie weer te zien bij de Burgerborrel die we 22 oktober zullen organiseren.

Maarten Rector, namens Bewoners033

4 oktober 2023No comments, , ,
De Broedplaats van 29 juni, een avond vol inspiratie bij ONE Kattenbroek

Deze keer waren we te gast bij ONE Kattenbroek. ONE staat voor ‘omzien naar elkaar’ en is een ontmoetingsplek in de wijk Kattenbroek voor en door bewoners. Het is een gezellige huiskamer waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken, iets kunnen lezen of spelletje kunnen spelen. De vrijwilligers van ONE hadden flink hun best gedaan ons te verwennen met twee soorten verse zelfgemaakte soep en broodjes. Dat legde alvast een prettige basis voor deze Broedplaats.

Aus Greidanus van Bewoners033 leidde de Broedplaats vervolgens in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033.

Presentatie Buurtterras Kattenbroek

Zoals al bijna weer een mooi gebruik geworden gingen we daarna niet over naar de pitches, maar gaven we het woord aan Erik van Marissing voor een presentatie over het Buurtterras Kattenbroek. In de punten hierna zullen we enkele punten uit het verhaal van Erik belichten.

Het buurtterras is een mobiele koffieplek gericht op de toevallige ontmoeting in de wijk Kattenbroek. Het doel van het buurtterras was voor Erik een gemakkelijke manier van contact in de wijk te bevorderen. Hij gaat met het terras om de twee tot vier weken de wijk in, meestal vergezeld door enkele gasten: van raadsleden tot de politieagent en de wijknetwerker. Hij verteld dat het voordeel van de bakfiets is dat het terras in theorie ook relatief simpel door anderen georganiseerd zou kunnen worden en niet van hem afhankelijk is. Het zou dan ook zijn wens zijn om uiteindelijk zelf vrijwilliger bij het initiatief te kunnen worden.

Erik gaf enkele mooie voorbeelden van verhalen van mensen die hij is tegengekomen waaruit de sociale waarde van de bakfiets naar voren komt: van mensen die elkaar niet kennen terwijl ze dicht bij elkaar wonen tot mensen die net iemand hebben verloren en verlegen zitten om een praatje. Het voordeel van de opzet met de bakfiets is dat deze mensen naast het toevallige en laagdrempelige praatje gelijk ook geïnformeerd kunnen worden waar zij terecht kunnen in de wijk. Maar zoals Erik heeft ontdekt weten mensen vaak toch niet waar zij faciliteiten kunnen vinden, soms zelfs als zij vlakbij voorzieningen wonen.

Maar niet alles komt vanzelf

Erik vertelt ook dat dit alles niet betekent dat alles gemakkelijk is gegaan. Dat ging van vragen van fondsen voor bonnetjes over thermoskannen die gekocht waren op Marktplaats, tot het vinden van voorschriften waar je aan moet voldoen om met een mobiel terras de wijk in te mogen, zeker tijdens Corona. Gelukkig waren er wel geregeld wijkprofessionals die hem hebben geholpen met de juiste mensen in gesprek te komen. Ook de rechtsvorm, de wijze van verzekeren en alle vragen die daarbij kwamen zijn voor hem een jarenlange zoektocht geweest. Het Buurtterras heeft inmiddels een bestaande grotere organisatie in de wijk gevonden waar hij bij aan heeft kunnen sluiten. Hierdoor zijn deze zaken nu geregeld. Allemaal zaken die voor een klein initiatief. zeker als je het naast een gewone baan doet, heel lastig kunnen zijn.

Weer een ander voorbeeld waar Erik over verteld is de tip die hij kreeg om een potje op te bouwen voor het geval dat iets stuk gaat. Hierbij kreeg Erik bij de verzekeringen weer te horen dat het vragen van een donatie of kleine vergoeding bij uitleen als commercieel werd gezien. Dat terwijl het buurtterras juist een voorbeeld is van sociaal ondernemerschap en juist niet is gericht op winst. Het zijn voorbeelden van zaken die de nodige energie kunnen wegnemen bij een maatschappelijk initiatiefnemer. Erik geeft ook dat hij heeft leren begrenzen, bijvoorbeeld bij instanties die iets van hem willen. Zo gaat hij bijvoorbeeld aan niet meer buiten de wijk met de bakfiets aan de slag te gaan.

Hoe maak je je intitiatief duurzaam?

En wat is er nou nodig dat het initiatief duurzaam actief kan blijven? Daarvoor heeft Erik in 2021 mede twee avonden georganiseerd en is daarover met geïnteresseerden in gesprek gegaan. Hieruit zijn verschillende tips gekomen waarvan sommige fijn werken, zoals het op voorhand aankondigen van het terras. Maar het vormen van een groter team is minder gemakkelijk gebleken, alleen al doordat mensen verhuizen of van functie veranderen. Erik trekt de conclusie dat het niet aan het enthousiasme van mensen ligt, maar dat er veel kleine zaken zijn die hij blijft tegenkomen en nog steeds mee geholpen kan worden. Een simpel voorbeeld is het zetten van koffie, waar hij altijd weer tijd aan kwijt is voordat hij op pad kan.

De pitches

Na een eigen korte koffiepauze – die gelukkig voor ons was gezet – was het tijd geworden voor de pitches. Jan van de Brink en Hermen Breunissen vertelden over de kansen voor de buitenruimte bij de Adventkerk in hun eigen wijk Kruiskamp. Ze hebben hiervoor verschillende ideeën, als bijvoorbeeld een buurtmoestuin, een labyrint en parkinrichting. Hierdoor zou er volgens hen meer ruimte kunnen komen voor verblijven en ontmoeting in de wijk. Ze vroegen de aanwezigen mee te denken over de opties, wat haalbaar is en hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan?

Daarna nam Edgar van Groningen van de Stadswormerij het woord, Edgar vertelde ons niet alleen over het concept van de wurmerij waarbij ze lokaal GFT-afval tot compost verwerken, hij gaf ons ook een update hoe het nu gaat met de zoektocht naar een nieuwe plek voor de Stadwormerij. De Stadswormerij heeft in 2022 moeten stoppen, vanwege het verdwijnen van de door de gemeente tijdelijk toegewezen loods waar ze zaten. Inmiddels hebben ze een nieuwe plek gevonden aan de Middelhoefseweg. Hiervoor hebben ze nu geld nodig voor het neerzetten van de nieuwe loods, de compostmachine, transportbanden, etc. Daarvoor zijn ze nu bezig met een crowdfunding die loopt tot 10 september. Op de dag van De Broedplaats zaten ze op 34 procent van de minimaal 150.000 euro die ze nodig hebben. Voor meer informatie over de crowdfunding van de nieuwe Wormerij en de huidige stand van zaken, zie hier.

Tot slot nam Johan te Grotenhuis het woord. Johan is een zeer betrokken Amersfoorter waar het gaat over zwerfafval en trekt regelmatig de stad in met zijn grijper. Johan maakte ons met zijn grijper in de hand duielijk dat hij zich ernstig zorgen maakt over hoe we omgaan met onze aarde en vaak vuil maar van ons afgooien. Johan vroeg daarom aandacht voor hoe we hier daadwerkelijk verandering in kunnen brengen met elkaar?

Na deze drie pitches zijn we in twee groepjes uiteen gegaan.

Weer Plenair

Jan van de Brink en Hermen Breunissen vertellen dat zij de nodige tips hebben gekregen over kansen voor subsidies, hoe ze bewoners uit de wijk kunnen betrekken en draagvlak onderzoeken, met welke professionals het handig is verder te spreken en ook te kijken of misschien hiervoor willen aanhaken bij 033Groen. Ze beloven nog een keer terug te komen om te vertellen hoe het ervoor staat. In het groepje van Johan heeft men ook intensief verder gepraat over de mogelijkheden te werken aan het bewustzijn van mensen en met wie Johan de komende tijd contact op kan nemen. Dat er in ieder geval snel iets moet gebeuren staat voor Johan vast als een paal boven water.

We hopen iedereen na de zomer weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden.

Voor nu wensen wij iedereen een mooie en prettige zomer toe!

Maarten Rector, namens Bewoners033

13 juli 2023No comments,
De Burgerborrel van 13 april in Wijkboerderij Nieuwland

Donderdagavond 13 april hadden we in de sfeervolle wijkboerderij van Nieuwland onze eerste Burgerborrel van dit jaar. We waren met ongeveer 18 mensen bij elkaar wat zorgde voor een gemoedelijke en gezellige sfeer. Dit nodigde dan ook meteen al diverse van de aanwezigen uit om op de zeepkist een mededeling te doen of vraag te stellen. Daarna was het tot voor de borrel die uiteindelijke voorbij 10 uur duurde. Voor een indruk zie de fotocollage hieronder.

Graag zien we jullie weer bij de volgende Broedplaats 7 juni of Burgerborrel 11 oktober.

1 mei 2023No comments,
Meld je initiatief aan voor een ‘Appeltje van Oranje 2023’

Het Oranje Fonds is op zoek naar succesvolle buurtinitiatieven die verschillen tussen buurtbewoners overbruggen en ze écht met elkaar verbinden. Initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, bijvoorbeeld omdat hun leefwerelden niet overlappen. Het Oranje Fonds heeft voor de Appeltjes van Oranje 2023 het thema ‘Bruggenbouwers in de buurt’ bedacht. Wordt jouw initiatief een Appeltje van Oranje 2023? 

Jullie kunnen als buurtinitiatief in aanmerking komen voor deelname aan de Appeltjes van Oranje onder het thema Bruggenbouwers in de buurt als je tenminste aan de volgende drie criteria* voldoet:

  • Het is een buurtinitiatief voor en door bewoners;
  • Het initiatief overbrugt verschillen tussen groepen buurtbewoners die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten;
  • Het initiatief is niet eenmalig, is minstens twee jaar actief.

*In dit achtergronddocument vind je de rest van de selectiecriteria voor de Appeltjes van Oranje.

Hoe doe je mee?

Om kans te maken op een Appeltje van Oranje, kan je jouw initiatief aanmelden via het voordrachtformulier op Mijn Oranje Fonds. Dit kan van 16 januari tot en met 24 februari. Kom je zelf niet in aanmerking maar ken je een initiatief die wel mee zou kunnen doen? Geef het door via de tiplijn. Het buurtinitiatief wordt per mail geattendeerd de Appeltjes van Oranje.

Op www.oranjefonds.nl/appeltjes vind je meer informatie over het thema, aanmeldproces en antwoorden op veel gestelde vragen over de Appeltjes van Oranje.

Vragen?

Neem bij vragen rechtstreeks contact op met het Oranje Fonds via appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl of stuur een bericht via de Facebookpagina. Daarnaast vindt een aantal online spreekuren plaats waarin de adviseurs vragen over de werving beantwoorden. Aanmelding vooraf is niet nodig en de linkjes geven direct toegang tot de online meeting.

24 januari 2023No comments, ,
De Burgerborrel, Huis Miereveld een verrassende nieuwe (oude) plek

13 oktober hebben we weer de Burgerborrel georganiseerd. Deze keer waren we welkom op Miereveldstraat 72 in het mooie historische gebouw dat tegenwoordig de naam Huis Miereveld draagt.

Verschillende bezoekers drukten bij aankomst hun verbazing uit over de wijk met oude huisjes en hofjes en vooral ook het mooie oude gebouw zelf waarin sinds kort verschillende ondernemers en kunstenaars aan het werk zijn. Voor wie het ook niet kennen, De Miereveldstraat en Huis Miereveld zitten enigszins verstopt in een klein stukje Amersfoort direct links na de Ponlijn bij de Leusderweg. Het wijkje achter MBO Amersfoort is onderdeel van één van de grootste sociale woningbouwprojecten in Amersfoort, waarbij de eerste woningen voor arbeiders in 1918 werden opgeleverd. Zie ook: In-beeld-amersfoort-toen-en-nu-de-miereveldstraat.

Deze keer worden we op deze mooie plek hartelijk welkom geheten door Marieke van der Zeijden in de op 24 september geopende en sfeervolle nieuw ingerichte buurthuiskamer met bar. Als je de burgerborrel hebt gemist kun je ook zelf langskomen voor een praatje en een drankje.

Na de opening en introductie van Jan Huurdeman (voorzitter Bewoners033) vertelt Marieke over hoe samen met de hulp van “Bijzondere Plekken” Huis Miereveld wordt gerealiseerd. Sommigen Amersfoorters weten misschien nog dat het gebouw een tijd dienst heeft gedaan als dependance voor de onderbouw van basisschool De Bilalschool. Na vertrek van de basisschool en langdurige leegstand is men vorig jaar bezig gegaan met de verbouwactiviteiten om nieuw leven en elan in het gebouw te brengen. Ook nu is men nog volop bezig met het renoveren en afmaken van deze nieuwe bijzondere doe- en maakplek, waar ruimte is voor ontmoeting en voor uiteenlopende (creërende) activiteiten en workshops zowel binnen als buiten in de buurttuin (tevens nog in aanleg). Zie voor activiteiten deze pagina op de wijkwebstie van Amersfoort Zuid De eerste creatieve ondernemers, kunstenaars en een bakker brengen onderhand alweer het nodige leven terug in het gebouw.

Na dit welkom neemt Gerard Chel plaats op de zeepkist om te vertellen over het burgerinitiatief voor een gelote burgerraad in Amersfoort waarover 17 oktober een tweede informatieronde bij de Raad zal zijn. En daarna is het toch echt tijd geworden voor de borrel. Het werd nog een gezellige borrel en uitwisseling met alle verzamelde actieve Amersfoorters en geïnteresseerden.

Zien we jullie 17 november weer bij de Broedplaats?

Maarten Rector

4 november 2022No comments, , , ,