Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Ontmoeten

Buurtweters in Coronatijd?

Het is een vreemde tijd, maar de gedwongen afstand tijdens Coronatijd weerhoudt mensen er niet van een goede buur te zijn. Sterker nog, in sommige buurten starten mensen nieuwe initiatieven en komen nieuwe verbindingen tot stand. Wij zijn op zoek naar deze nieuwe ‘buurtweters’.
Ben of ken jij iemand die het afgelopen jaar heeft laten zien dat je wat kan betekenen in je eigen buurt? Door zelf in actie te komen of door acties te organiseren? Dan kom jij wellicht in aanmerking voor de ‘buurtwetertegel’.

De buurtwetertegel wordt onregelmatig uitgereikt aan een inwoner van de gemeente Amersfoort, die in de eigen buurt mensen verbindt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op deze manier wordt de buurtweter zelf een keer in het zonnetje gezet.
Wie moet volgens jou een buurtwetertegel ontvangen voor zijn of haar inzet tijdens Coronatijd? Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

2 december 2020 / door / in , ,
Toolkit Betrokken Buurten (van LSA) tegen eenzaamheid online

Bericht van LSA:

De Toolkit Betrokken Buurten is online!
We hebben daarin alle informatie en geleerde lessen verzameld die kunnen helpen een betrokken buurt te zijn. Een buurt waarin iedereen zich welkom voelt en we samen eenzaamheid aanpakken. Je vindt er kennisartikelen, een podcast, inspiratieverhalen en praktische tips. Veel leesplezier en geef het door!

Bekijk de koolkit op: https://www.lsabewoners.nl/zorg/toolkit-betrokken-buurten-tegen-eenzaamheid

 

 

30 november 2020 / door / in , , , ,
Hoe vier je een wijkjubileum in coronatijd?

De Amersfoortse wijk Schuilenburg bestaat dit jaar 50 jaar. Een werkgroep van buurtbewoners en organisaties in de wijk wilde dit ondanks de coronabelemmeringen niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In Schuilenburg wonen nu zo’n veertig verschillende nationaliteiten en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Schuilenburg is in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. Eind 1970 was de bouw klaar. Door de corona-uitbraak is er helaas geen groot wijkfeest mogelijk om het 50-jarig bestaan te vieren. Toch zijn bewoners creatief geweest en hebben zij andere manieren bedacht om bij het jubileum stil te staan. Zo hangen er spandoeken in de wijk, heeft de Toonladder bewoners opgeroepen om oude foto’s in te leveren voor een mooie fotocollage, zijn er bewoners geïnterviewd voor een korte film over de ontwikkeling van de wijk de afgelopen 50 jaar en komt er een door de buurt reizende fototentoonstelling. Nima Bare, bewoonster van Schuilenburg: “Met de reizende fototentoonstelling brengen we het feestelijke gevoel toch de wijk in.”

Op donderdag 12 november hangt fotograaf Rufus de Vries samen met Nima Bare de eerste foto’s van de tentoonstelling op in de entree van een flatgebouw aan de Ariaweg. Ook de korte film van Erik van Marissing en Ralf Silvius is vanaf dat moment online beschikbaar.

Wil je meer weten over dit initiatief, bel of mail dan Nima Bare (bewoonster en lid van de werkgroep) via nbare84@gmail.com en 06-84956462. Of kijk op http://randenbroekschuilenburgsamen.nl/.

9 november 2020 / door / in , ,
Huis voor de stad: reageer voor 1 november op concept ambitiedocument

Huis voor de stad: Amersfoortse ideeën gebundeld
Nieuwsbericht Gemeente Amersfoort – woensdag 14 oktober 2020

Amersfoort wil een huis voor de stad realiseren dat past bij het Amersfoort van de toekomst en haar inwoners. Afgelopen zomer vroeg de gemeente daarom aan inwoners, gemeenteambtenaren en raadsleden wat voor hen het belangrijkste is aan een nieuw stadhuis. De rode draad uit alle antwoorden en ervaringen van experts zijn nu gebundeld in een concept ambitiedocument. Dit geeft richting bij het ontwerpen en bouwen van het Amersfoortse huis voor de stad. De komende weken kan iedereen hierop reageren.

Willem Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “Als stad groeien we de komende jaren door de bouw van nieuwe woningen. Ook werken we aan een duurzame stad en vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen in Amersfoort. Een huis voor de stad moet passen in dat toekomstbeeld. Het moet een goede werkplek zijn voor de medewerkers maar bovenal moeten gebruikers en bezoekers voelen dat het nieuwe gebouw een huis is voor hén. Daarom is het goed dat we dit samen met de stad en de organisatie realiseren.”

Toekomstbestendig en ontmoeting centraal

De rode draad uit alle reacties is de wens voor een toekomstbestendig huis voor de stad waar ontmoeting centraal staat. Investeren in een nieuw huis van de stad met oog voor mens en milieu, passend binnen het bestaande huisvestingsbudget. Op die manier bouwt de gemeente aan een gebouw dat vele generaties meegaat en toekomstbestendig is. Daarnaast is het een huis waar ontmoeting centraal staat: een toegankelijke omgeving waar iedereen welkom is en waar iedereen gebruik van kan maken. Een gebouw met een Amersfoortse identiteit en uitstraling, dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Impact van corona

De impact van corona is groot, óók op de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis. De veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de keuzes in het traject.

“Welke functies precies nodig zijn in het huis voor de stad en hoe dat eruit ziet, dat gaan we de komende tijd verder uitwerken,” aldus Stegeman. “Corona heeft ons nog meer laten zien dat de toekomstige manier van werken, samen leven en onze dienstverlening anders kunnen zijn dan nu. We zijn met elkaar nog aan het uitzoeken en aan het leren over hoe het werken er straks uit gaat zien. Bij het ontwerpen van het huis voor de stad wordt hiermee rekening gehouden. Ook in deze bijzondere coronatijd moeten we verder vooruit blijven kijken en zorgen dat de huisvesting van de gemeente op orde blijft.”

Vervolg
Het ambitiedocument geeft richting aan het ontwerpen en bouwen van een huis voor de stad. De gemeente wil weten wat iedereen van de nu opgeschreven ambities vindt. Daarom kan iedereen tot en met 1 november reageren op het concept ambitiedocument via www.amersfoort.nl/stadhuis.
Eind 2020 wordt het definitieve ambitiedocument voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt  een ontwerpteam geselecteerd. Met hen wordt het definitieve ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen met een schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste ontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie.

26 oktober 2020 / door / in ,
Broedplaats dinsdag 26 november 2020

De Broedplaats is een bijeenkomst waarin inwoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en alle andere mensen die Amersfoort verder willen helpen elkaar ontmoeten en samen kunnen broeden op ideeën voor Amersfoort!

Bij de Broedplaats kan iedereen een pitch doen of een presentatie geven van max. 3 minuten. In die pitch of presentatie kan het gaan over een idee of vraag waar de spreker met anderen over wil spreken. Soms gaat dat over een heel pril idee “wat zou het toch mooi zijn als…” of “het kan toch niet zijn dat…”. En soms hebben zij het ook hele concrete vragen: “kan iemand mij helpen met dit of dat…”Vervolgens kiezen de aanwezigen met welke spreker zij mee willen denken om het initiatief of idee verder te helpen. In de praktijk blijkt elke keer dat iedereen met leuke nieuwe ideeën en suggesties voor Amersfoort naar huis gaat.

De Broedplaats is altijd op wisselende locaties in Amersfoort. Bewoners033 laat daarmee ook zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. Zo krijgen initiatieven de kans zich te presenteren bij een diverse groep van Amersfoorters. Ook zo maken we samen Amersfoort. Eens per jaar is de Broedplaats op het gemeentehuis

Normaal is er vanaf 18:00 een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, waar men informeel met elkaar kan spreken en met elkaar kan kennismaken. Vanaf 19:00 beginnen we met de presentaties. De avond duurt tot ongeveer 21:00, soms wat langer. De tijden zijn wat anders wanneer de Broedplaats op het gemeentehuis plaatsvindt. Dan begint de inloop om 15.45 en van 16.00 tot ongeveer 17.45 zijn er de pitches en besprekingen. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd voor wie daar gebruik van wil maken, om informeel verder te kunnen praten.


AANMELDEN

Meld je aan! Stuur een mail naar broedplaats@bewoners033.
Bij de aanmelding maakt het niet uit of je wilt pitchen of dat je mee wilt denken.

Graag tot ziens op 26 november!

25 oktober 2020 / door / in , , , , , , , , , ,
LSA Bewoners: voor en door bewoners

LSA bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.
LSA is een sterk netwerk dankzij én voor de leden: lokale bewonersgroepen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij LSA aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo wordt kennis doorgegeven en komen bewonersgroepen ook met elkaar in contact. Het leggen van zulke nieuwe verbindingen versterkt het netwerk.

Lokale kracht, landelijke stem
Met een stevige basis van leden en een grote achterban van 2500 initiatieven, maar ook buurtprofessionals en andere organisaties zet LSA zich in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen.
In 2019 waren er maar liefst tweehonderdvijftig leden – bewonersgroepen door het hele land die horen bij LSA. Alle lokale bewonerskracht klinkt door in een landelijke stem. Met bewonersgroepen constateren LSA wat belangrijke thema’s zijn die een plek verdienen op de (politieke) agenda.

Je kunt dus lid worden van LSA maar ook donateur. Of, zoals LSA het zelf zegt:
Sluit je aan als lid! Het LSA is de landelijke vereniging van en voor jullie. We zetten ons samen in voor ruimte en mogelijkheden voor bewonersinitiatieven, van wijkplatforms tot BewonersBedrijven. We delen kennis, we ontwikkelen projecten, we beïnvloeden beleid, we zorgen voor ontmoeting tussen de geweldige initiatieven in het land. Bewonersinitiatieven kunnen lid worden voor 50 euro per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/lid-worden-van-het-lsa-samensterk-2/

Andere mensen die de beweging van actieve bewoners een warm hart toedragen, kunnen Vriend worden van LSA. LSA zorgt voor kennisdeling, ontmoeting en innovatie. Als Vriend juich je dat toe en steun je ons met een klein bedrag per jaar.
https://www.lsabewoners.nl/vriend-van-lsa-worden/

 

15 september 2020 / door / in , , , , , , , , , ,