Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Ontmoeten

De Buurtcamping zoekt vrijwilligers

De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die de samenhang tussen bewoners will versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren in hun eigen park. Lees meer over De Buurtcamping.

Dit initiatief begon in 2013 met één buurtcamping in Amsterdam. In 2017 waren dat er 13, in 2018 waren er 20 en in 2019 maar liefst 35! In 2020 hopen ze 40 buurtcampings te hebben, waaronder Amersfoort.

Van de kampeerplekken van zo’n buurtcamping is er een derde gereserveerd voor betalende gasten, een derde voor mensen die financieel anders niet op vakantie kunnen en een derde voor de vrijwilligers. Zo komen mensen van alle lagen van de samenleving bij elkaar.

Nu zoekt de stichting dus mensen die de kar willen trekken voor 2020 in Amersfoort. Beheerders en vrijwilligers krijgen heel veel procedurele én persoonlijke hulp van de medewerkers van de stichting. In welk van de mooie parken die Amersfoort rijk is, zou jij een buurtcamping willen oprichten?

11 oktober 2019 / door / in ,
Inspiratiefestival 2019

Op 15 september 2019 vindt voor de vierde keer het Inspiratiefestival033 plaats. Dit keer op een verrassende plek: De Nieuwe Stad!

Er zal van alles te beleven zijn; je kunt workshops volgen, inspiratiesessies bijwonen, genieten van heerlijke massages, slenteren langs de vele kramen en genieten van de heerlijke hapjes en drankjes die er te krijgen zijn.

De toegang tot het festival is gratis, je betaalt een bijdrage van €10,00 wanneer je een workshop volgt of je aanmeldt voor een massage of sessie.

13 september 2019 / door / in ,
Stichting Amersfoort in Dialoog stopt

Een open brief van het bestuur van Stichting Amersfoort in Dialoog:

Sinds de eerste Dag van de Dialoog in 2007 hebben vele honderden mensen binnen en buiten Amersfoort de dialoog met elkaar gevoerd via activiteiten die eerst door SWA/Welzin en later (sinds 2012) door Stichting Amersfoort in Dialoog zijn gevoerd. U bent één van die mensen en we willen u bedanken voor uw bijdrage en steun.

Iedere dialoog weer hebben we de kracht ervan kunnen en mogen ervaren, en dat kan en kon alleen doordat iedereen moeite deed om de ander en zichzelf te begrijpen, de eigen mening even op te schorten en van het gesprek geen wedstrijd om het gelijk te maken.

Alle dialoogactiviteiten zijn mogelijk gemaakt door vrijwilligers en zijn altijd gratis geweest, zodat iedereen kon deelnemen aan de dialoog. Voor de website en andere middelen zijn er altijd sponsors en donateurs geweest, die in geld en/of in natura de dialoog ondersteunden.

Ook het bestuur van Stichting Amersfoort in Dialoog is een bestuur van vrijwilligers, die allemaal een supporter zijn van de dialoog. Naast het werk of andere activiteiten en verantwoordelijkheden hebben wij altijd met veel plezier activiteiten georganiseerd en ondersteund, vaak samen met andere mensen en organisaties.

We hebben de afgelopen jaren echter ook gemerkt, dat het veel tijd en aandacht vraagt om de dialoog onder de aandacht te brengen en om dialogen te organiseren en ondersteunen, op een wijze die we bij een goede en werkelijke dialoog vonden en vinden passen. Daarom hebben we de afgelopen tijd geprobeerd het bestuur uit te breiden en de samenwerking met andere organisaties te zoeken. Dat is ons niet gelukt. We hebben daarom besloten de Stichting Amersfoort in Dialoog op te heffen.

Stichting Amersfoort in Dialoog houdt op te bestaan, maar iedereen kan met elkaar de dialoog blijven aangaan!

In deze laatste nieuwsbrief nodigen we u daarom van harte uit om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Utrecht in Dialoog en u aan te melden als gespreksleider voor de kinderdialoog.

De website van Stichting Amersfoort in Dialoog kunt u tot 10 september bezoeken.

We willen u nogmaals bedanken voor uw bijdrage en steun!

Hartelijke groeten,
Astrid van Ekeren
Natasja Stam
Anita van Beek
Seger Zegers

 

9 september 2019 / door / in
Stuif es Inn 2019 voor herhaling vatbaar

Esper Sanchez tokkelde op zijn harp en gitaar. Saskia Turk verhaalde uit haar nieuwe bundel “De boxer de baas”. Bram Pullen liet de rijke smaken van Chardonnay proeven en Zaher Shalhoub verraste de bezoekers met zijn heerlijke Syrisch buffet. Het was de 24e augustus erg warm, dus van touwtrekken kwam het niet. Toch kijken Amersfoort Health Centrum en de Rooie Cent terug op een sfeervolle instuif. Ook een keer Syrische eten of wijn proeven? Ga naar de evenementenpagina van de Rooie Cent.

28 augustus 2019 / door / in
Buurtwetertegel voor Postzegelpark Leusderweg

Op zaterdag 17 juli is de Buurtwetertegel uitgereikt aan de vrijwilligers van het Postzegelpark Leusderweg. Deze vrijwilligers onderhouden het park aan de Leusderweg en zorgen ervoor dat iedereen in de buurt er gebruik van kan maken. Op de klusdagen steken zij de handen uit de mouwen en zijn er natuurlijk koffie, koekjes en goede gesprekken. Het Postzegelpark is echt de ontmoetingsplek geworden die de initiatiefnemers voor ogen hadden.

Tijdelijk sinds 2012
De contouren voor het park zijn aangelegd in 2012, nadat grondeigenaar Schoonderbeek de initiatiefnemers de toezegging deed dat ze het gebied tijdelijk, voor de periode van tenminste 5 jaar, mochten herinrichten en beheren. Het braakliggend terrein dat  is omgetoverd tot een groene oase, met zitjes, een tafeltennistafel, een speelplek, enzovoort. De graffitimuur met de duif op het oude bankgebouw trekt altijd weer bekijks van voorbijgangers. Zolang het terrein nog geen nieuwe bestemming krijgt, koesteren de vrijwilligers hun postzegelpark.

Allerlei activiteiten
In het park mogen niet-commerciële wijkactiviteiten georganiseerd worden. De Stichting wil daarmee de leefbaarheid van de wijk vergroten en bewoners van allerlei pluimage met elkaar in contact brengen. Er worden regelmatig kinderfeestjes gehouden, picknicks en laatst ook een alcoholvrij verlovingsfeestje. In het park mag geen alcohol genuttigd worden, er gelden dezelfde regels als in andere parken in de stad, zoals Park Randenbroek. Hangjongeren of -ouderen veroorzaken soms wat overlast, maar in goed overleg met de buurtagent zijn maatregelen genomen om dat tegen te gaan, zoals het open houden van het zicht op het park. Zo’n zeven keer per jaar zijn er klusdagen, maar ook tussendoor zorgen de vrijwilligers ervoor dat het park netjes blijft.

Voorbeeld voor andere plekken
Het initiatief van het Postzegelpark heeft ook landelijk veel aandacht gekregen. Zo won het park in 2014 de tweede prijs in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’. De Stichting Postzegelpark wil graag laten zien dat ‘rotte plekken’ in de stad, al is het maar tijdelijk, een mooie andere bestemming kunnen krijgen. De initiatiefnemers zijn projectontwikkelaar Schoonderbeek dan ook heel dankbaar dat ze het terrein mochten gebruiken nadat de bouwvallige huizen op die plek waren gesloopt en de herontwikkeling door de economische crisis op zich wachten. Bij de recente herinirichting van het kruispunt waar het park aan ligt, heeft het postzegelpark op zijn beurt weer tijdelijk ruimte beschikbaar gesteld voor opslag. Nu is het park weer voor de buurtbewoners!

De Buurtwetertegel
De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Iemand nomineren?
Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?”. Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

Katrien, Carlijn en Els nemen de buurtwetertegel in ontvangst (Foto: Aarnoud Bak)

Katrien, Carlijn en Els nemen de buurtwetertegel in ontvangst (Foto: Aarnoud Bak)

25 juli 2019 / door / in ,
Op 4 april 2019 Burgerborrel

burgerborrelOp donderdag 4 april is de volgende Burgerborrel. Dit keer in de Witte Vlinder, Van Galenstraat 30. De ‘Burgerborrel’ is er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad en dorpen in Amersfoort inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in actieve bewoners zijn van harte welkom.

Het motto van de ‘Burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van Amersfoort. Het gaat erom je activiteit of initiatief te presenteren aan je mede-Amersfoorters, en te horen wat anderen te vertellen hebben. Zo inspireren en motiveren we elkaar, leren we van elkaar. Samen maken we Amersfoort!

De deuren zijn open van 19 uur en de start is om 19:30, einde rond 21:30. De zeepkist is het vaste onderdeel waar je een initiatief kunt presenteren of je vraag kunt stellen.

De toegang is gratis, consumpties zijn op eigen kosten. Houd er rekening mee dat er niet kan worden gepind.

25 maart 2019 / door / in ,