Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Samen maken we Amersfoort

Amersfoort omgevingsvisie 2030-2040

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit? Neem kennis van de visie voor onze stad. Tevens kunt u, indien gewenst, reageren op dit ontwerp omgevingsvisie 2030-2040.

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit, hoeveel woningen komen erbij en waar en waar zijn plannen voor windmolens? Waar kunnen we straks werken, naar school en sporten, hoe bewegen we ons door de stad en hoe groen is en blijft Amersfoort? De ontwerp-omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er straks uitziet, in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs. Gemeente Amersfoort is benieuwd naar reacties van inwoners en ondernemers op de visie.

Kortom, informatie van belang voor Amersfoorters.

De ontwerp omgevingsvisie 2030-2040 is een document van 100 pagina’s en staat op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie. Het document kan als pdf gedownload worden. Beknopte informatie over elk onderdeel is te vinden in de Stadsberichten van 8 februari t/m 15 maart 2023: elke week een ander onderdeel.

Reageren is mogelijk tot en met 22 maart 2023, op verschillende manieren:

(1) Met een e-mail aan omgevingswet@amersfoort.nl|
(2) Online (met DigiD) via www.amersfoort.nl/plannen-procedure
(3) Met een brief aan de gemeente Amersfoort, t.a.v. Heidy Smit, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
(4) Mondeling, door een afspraak te maken voor een van deze spreekuren:
– Donderdag 9 maart tussen 15.00-17.00 uur
– Donderdag 16 maart tussen 19.00-21.00 uur
Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen naar omgevingswet@amersfoort.nl, of door te bellen met 14033.

 

 

20 februari 2023 / door / in , , , ,
Meld je initiatief aan voor een ‘Appeltje van Oranje 2023’

Het Oranje Fonds is op zoek naar succesvolle buurtinitiatieven die verschillen tussen buurtbewoners overbruggen en ze écht met elkaar verbinden. Initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, bijvoorbeeld omdat hun leefwerelden niet overlappen. Het Oranje Fonds heeft voor de Appeltjes van Oranje 2023 het thema ‘Bruggenbouwers in de buurt’ bedacht. Wordt jouw initiatief een Appeltje van Oranje 2023? 

Jullie kunnen als buurtinitiatief in aanmerking komen voor deelname aan de Appeltjes van Oranje onder het thema Bruggenbouwers in de buurt als je tenminste aan de volgende drie criteria* voldoet:

  • Het is een buurtinitiatief voor en door bewoners;
  • Het initiatief overbrugt verschillen tussen groepen buurtbewoners die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten;
  • Het initiatief is niet eenmalig, is minstens twee jaar actief.

*In dit achtergronddocument vind je de rest van de selectiecriteria voor de Appeltjes van Oranje.

Hoe doe je mee?

Om kans te maken op een Appeltje van Oranje, kan je jouw initiatief aanmelden via het voordrachtformulier op Mijn Oranje Fonds. Dit kan van 16 januari tot en met 24 februari. Kom je zelf niet in aanmerking maar ken je een initiatief die wel mee zou kunnen doen? Geef het door via de tiplijn. Het buurtinitiatief wordt per mail geattendeerd de Appeltjes van Oranje.

Op www.oranjefonds.nl/appeltjes vind je meer informatie over het thema, aanmeldproces en antwoorden op veel gestelde vragen over de Appeltjes van Oranje.

Vragen?

Neem bij vragen rechtstreeks contact op met het Oranje Fonds via appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl of stuur een bericht via de Facebookpagina. Daarnaast vindt een aantal online spreekuren plaats waarin de adviseurs vragen over de werving beantwoorden. Aanmelding vooraf is niet nodig en de linkjes geven direct toegang tot de online meeting.

24 januari 2023 / door / in , ,
De Broedplaats van 17 november 2022 in De Puntenburg

Met de Broedplaats komen we vaak op plekken waar we nog nooit eerder zijn geweest. Deze keer waren we te gast in de net vernieuwde Vijverzaal van De Puntenburg in het Soesterkwartier. Voor deze nieuwe wijkontmoetingsplek in de wijk heeft De Alliantie de samenwerking gezocht met Bijzondere Plekken en het resultaat mag er zijn. Voordat we begonnen met de Broedplaats gingen de meesten van de bezoekers eerst om tafel voor de versgemaakte soep van Henry de Gooijer en enkele andere buurtbewoners.

Een interessante blik op de wijk en de toekomst

Zoals gebruikelijk na de maaltijd begonnen we de Broedplaats met een introductie over de plek waar we zijn neergestreken. Ilse Kamphuis vertelde hoe Bijzondere Gasten door De Alliantie was gevraagd om samen met hen van de Vijverzaal een mooie ontmoetingsplek te maken. Van enkele bewoners van De Puntenburg hoorden we die middag al dat ze erg blij zijn met de opknapbeurt van de zaal en de gezelligheid die er nu in de ruimte te vinden is. Daarna vertelde Jan Huurdeman voorzitter van Bewoners033 wat Bewoners033 zoal doet in Gemeente Amersfoort.

Deze foto komt van lsabewoners.nl

Net zoals het geval was bij de Broedplaats van  september 2022 in het stadhuis hadden we deze keer weer een interessant presentatie. Henry de Gooijer vertelde over het wijkperspectief dat hij in 2021 samen met inwoners van de wijk heeft gemaakt. Dit initiatief ontstond na de boosheid in 2020 van wijkbewoners over de plannen van het Stadhuis voor De Nieuwe Poort. Bij het wijkperspectief beperkte het stadhuis zich tot het stellen van enkele kaders, waarna samen met de bewoners in een tienkoppige werkgroep bestaande uit vijf ambtenaren en vijf bewoners een intensief proces van cocreatie is gestart. Henry legt uit dat dit proces hoog zat op de zogeheten trap van eigenaarschap, doordat men samen ging bouwen aan de wijk (zie ook: https://www.lsabewoners.nl/kennis/trap-van-eigenaarschap/). De groep werkte hiervoor samen met een stuurgroep dat toezag op het proces.

Interessant is dat ze in het proces eigenlijk hebben gewerkt zonder agenda en draaiboek, wat de nodige vrijheid gaf. Om tot een plan te komen zijn ze begonnen met het kijken naar het DNA van de wijk: welke buurten zijn er, wat voor karakter hebben die en welke waarden zijn belangrijk voor de bewoners? Hiervoor is in de loop van dat jaar met honderden zo niet duizenden mensen gesproken uit het Soesterkwartier. Alle resultaten heeft men uiteindelijk weten te clusteren in zes opgaven. Parallel aan dit proces is met de bovenbouw van de basisscholen in de wijk ook een jeugdwijkperspectief met begroting gemaakt waar ongeveer 250 kinderen mee hebben gedaan.

Na dit inspirerende verhaal kwamen er uiteraard nog verschillende vragen aan Henry en de andere aanwezige werkgroepleden. Meer informatie over het wijkplan, het proces en alle uitkomsten zijn terug te lezen op: https:soesterkwartier.nu.

De pitches

Daarna was het alweer tijd voor de pitches. Fedde vertelt in de eerste pitch over zijn initiatief gericht op energiearmoede. Fedde richt zich met enkele wijkbewoners vanuit het Soesterkwartier op medebewoners, waarbij zij naast advies ook als “fixers” aan de slag willen gaan, zodat ze mensen ook meteen te helpen en een hart onder de riem kunnen steken. Fedde ziet dat de mensen die willen helpen zelf niet tot de doelgroep behoren. Daarom is zijn vraag voor deze avond, hoe bereiken en vinden we onze doelgroep?

In de tweede pitch neemt Iris het woord over de wens iets te veranderen aan het stukje groen in de Violenstraat. Het ziet er nu wat verwaarloosd uit. Haar idee is om voor de omringende bewoners zondag 7 mei een straatfeest te organiseren. Op de flyer daarvoor staat onder andere de vraag hoe het transformatorhuisje gezelliger gemaakt kan worden? Iris ziet het project hierbij ook als vehikel voor verbinding. Iris vraagt ook aan de groep hoe zij dit het best kunnen aanpakken om de mensen in haar straat te bereiken? Zie voor het project ook Kern met Pit: https://www.kernmetpit.nl/projecten/inschrijvingen+2023/2328346.aspx.

Louis vertelt vervolgens over een plan ontstaan na een gesprek waarin hij hoorde dat er een steeds bredere groep mensen niet alleen behoefte heeft aan voedsel, maar ook aan geld voor de energierekening. Hieruit is het idee onstaan van Warme Woonkamers op de Liendertseweg. Dit zijn plekken waar mensen drie keer per week heen kunnen, omdat zij thuis zelf de kachel niet aan kunnen zetten en wat gezelligheid zoeken. Het is de bedoeling om samen met andere instanties gelijktijdig ook te kijken naar duurzame oplossingen voor de bezoekers. Men wil bijvoorbeeld ook met een klusbus beginnen zodat de mensen geholpen kunnen worden met oplossingen in huis zoals folie achter de radiator. Voor dit idee zoekt Louis vrijwilligers en partners, zoals klussers en mensen die het vertrouwen hebben van de mensen die hij wil helpen. Louis geeft daarna aan dat hij bij met zijn vragen bij Fedde aan tafel zal schuiven.

Tot slot vertelt Hedy, begeleider van de kinderwijkraad en buurtbestuur junior, samen met twee kinderen over buurtbestuur junior. De kinderen stemmen bij buurtbestuur junior mee over projecten bestemd voor kinderen en jongeren in de wijk, waarvoor subsidie is aangevraagd. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw willen de kinderen graag een disco organiseren voor alle kinderen, met en zonder beperkingen. Graag willen Hedy en de kinderen tips hoe en waar zij dit het best kunnen doen.

Na deze pitches gingen de 4 pitchers in 3 groepjes uiteen om 20 minuten met elkaar mee te denken.

Weer Plenair

Fedde koppelt terug dat hij in zijn groep tips heeft gehad om de verschillende clubjes in de wijk op te zoeken waar de mensen komen. Daarnaast heeft de tip meegekregen om zaken positief te formulieren, dus het niet te hebben over problemen en de mensen die dit tegenkomen ook te betrekken bij het helpen van de anderen mensen in de wijk die hiermee zitten.

Omdat Iris vroeger weg moest vertelt Dilano over de tips die in haar groepje zijn gegeven. Hij vertelt dat Iris is getipt om vooral het gesprek aan te gaan met de mensen in haar buurt en dat het belangrijk is daarbij te praten vanuit haar eigen passie voor de buurt. Het is ook belangrijk om niet op zoek te gaan naar de tegenstellingen in de straat, maar juist de maatschappelijke deler. Waarschijnlijk zullen zo goed als alle inwoners warmlopen voor een mooiere en veiliger straat.

Hedy en de kinderen vertellen dat ze heel veel tips hebben gehad voor de kinderdisco. Ze hebben het bijvoorbeeld erover gehad dat het mooi zou zijn als er in de uitvoering verschillende hoekjes worden gemaakt, zodat kinderen met verschillende behoeften op verschillende manieren de disco kunnen beleven. Ook is het goed na te denken over buddy’s die mee kunnen gaan met de kinderen, zodat er geen kinderen zijn die alleen in een hoekje zitten. Net zoals er nagedacht moet worden over hoe ouders en kinderenwerkers dicht in de buurt kunnen blijven, mocht dit nodig zijn. Het is belangrijk dat zo’n disco voor ieder kind een veilige en warme plek kan worden.

We kijken weer terug op een goed bezochte, gezellige en inspirerende Broedplaats.

We hopen velen weer te verwelkomen bij de Broedplaatsen in 2023. Voor nu iedereen fijne feestdagen toegewenst.

Maarten Rector, mede namens Bewoners033

24 december 2022 / door / in
Ding mee naar de Nationale Vrijwillligersprijzen 2023

Vanaf 1 december kunnen alle vrijwilligersorganisaties van Nederland meedingen naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2023. Vereniging NOV organiseert de Nationale Vrijwilligersprijzen met financiering van het ministerie van VWS en met de hulp van vrijwilligerscentrales en gemeenten in heel Nederland. Men is op zoek naar de typische verhalen die bij vrijwilligerswerk horen. Verhalen die raken en mensen aangrijpen. Organisaties kunnen zich tot 28 februari 2023 aanmelden.

Wat win je?

De hoofdprijs is 15.000 euro. Daarnaast wordt er met zes genomineerden een professionele reportage of videoportret opgenomen. Vrijwilligers van de organisatie nemen presentator Bas Westerweel mee op pad langs de verhalen die zo kenmerkend zijn voor hun vrijwilligerswerk. En die raken! Van de zes genomineerden krijgen er vijf naast het videoportret ook een geldbedrag van 2.000 euro en één de hoofdprijs van 15.000 euro. Maar liefst 80 inzendingen maken kans op 750 euro.

Meedoen was nog niet zo simpel

Maak een korte vlog van maximaal 1 minuut over je vrijwilligerswerk. Vertel wat jullie aangrijpt in jullie vrijwilligerswerk. Wat maakt wat jullie doen zo mooi? Waar krijg jij kippenvel van? De organisatoren hebben een format opgesteld voor een goeie vlog waarin deelnemers stap voor stap meegenomen worden. Het is te downloaden op www.vrijwilligersprijzen.nl.

Duurzaam waarderen

Naast dat je kans maakt op prijzen en of een mooie film, inspireer je duizenden anderen om ook vrijwilligerswerk te doen. Je vlog blijft nog jaren zichtbaar op het YouTube kanaal van de Nationale Vrijwilligersprijzen. Je vlog kun je ook gebruiken op je eigen website en je social media kanalen. Het zou zomaar kunnen dat je er ook nog nieuwe vrijwilligers mee krijgt!

Meld je simpel aan

Hoe je je aanmeldt (kan ook via WhatsApp) lees je op www.vrijwilligersprijzen.nl. Vanaf 1 december 2022 staat de lijn open.

1 december 2022 / door / in ,
Pylonen aan de Hogeweg in Amersfoort kleurden groen op 7 november 

Ook dit is een manier om Amersfoort beter te maken:

Met het groene licht op de pylonen steunde Amersfoort de campagne ‘Groen Licht voor de Pleegzorg’ van Pleegzorg Nederland, om aandacht te vragen voor het tekort aan pleegouders. ’s Avonds kleurden de pylonen aan de Hogeweg groen. Deze kleur staat symbool voor een kansrijke toekomst voor alle kinderen. Ook voor de kinderen voor wie een stabiel thuis niet gewoon is. In heel Nederland gaven gemeenten gehoor aan de oproep en kleurden er gebouwen groen.

 Volgens Pleegzorg Nederland daalde landelijk het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar daarvoor. Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. Tijdens de Week van de Pleegzorg zetten Pleegzorg Nederland en de lokale pleegzorgorganisaties zich in om meer zichtbaarheid te geven aan dit probleem en meer mensen enthousiast maken voor het pleegouderschap.

 Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder Jeugdzorg: “Een liefdevol en veilig thuis is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zodat ze in het leven dezelfde kansen krijgen als een ander. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat ouders dit kunnen bieden. Een pleeggezin kan dan helpen. Voor langere tijd of soms een weekend per maand. Ik hoop dat meer mensen willen nadenken over het pleegouderschap en hun hart en huis open stellen voor deze kinderen.”

Gezinsparaplu

Amersfoortse gezinshuisouders, pleegouders en vrijwilligers in de pleegzorg staan er niet alleen voor. Via het lokaal netwerk de Gezinsparaplu ondersteunen en versterken ze elkaar op zowel praktisch als emotioneel gebied vanuit eigen ervaringen. Het is aanvullend op de begeleiding vanuit professionele organisaties zoals pleegzorgorganisaties, sociale wijkteams en specialistische jeugdhulp. Dit helpt pleeggezinnen in Amersfoort om te gaan met de uitdagingen van het pleegouderschap.

Pleegouder worden
Wil je meer weten over hoe het is om pleegouder te zijn? In dit artikel delen twee pleegouders uit het netwerk van de Gezinsparaplu hun ervaringen. Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseert de Gezinsparaplu op 8 en 9 november een Open Avond. Kijk op www.gezinsparaplu.nl of www.pleegzorg.nl voor meer informatie.

Persbericht van de gemeente Amersfoort

9 november 2022 / door / in ,
De Burgerborrel, Huis Miereveld een verrassende nieuwe (oude) plek

13 oktober hebben we weer de Burgerborrel georganiseerd. Deze keer waren we welkom op Miereveldstraat 72 in het mooie historische gebouw dat tegenwoordig de naam Huis Miereveld draagt.

Verschillende bezoekers drukten bij aankomst hun verbazing uit over de wijk met oude huisjes en hofjes en vooral ook het mooie oude gebouw zelf waarin sinds kort verschillende ondernemers en kunstenaars aan het werk zijn. Voor wie het ook niet kennen, De Miereveldstraat en Huis Miereveld zitten enigszins verstopt in een klein stukje Amersfoort direct links na de Ponlijn bij de Leusderweg. Het wijkje achter MBO Amersfoort is onderdeel van één van de grootste sociale woningbouwprojecten in Amersfoort, waarbij de eerste woningen voor arbeiders in 1918 werden opgeleverd. Zie ook: In-beeld-amersfoort-toen-en-nu-de-miereveldstraat.

Deze keer worden we op deze mooie plek hartelijk welkom geheten door Marieke van der Zeijden in de op 24 september geopende en sfeervolle nieuw ingerichte buurthuiskamer met bar. Als je de burgerborrel hebt gemist kun je ook zelf langskomen voor een praatje en een drankje.

Na de opening en introductie van Jan Huurdeman (voorzitter Bewoners033) vertelt Marieke over hoe samen met de hulp van “Bijzondere Plekken” Huis Miereveld wordt gerealiseerd. Sommigen Amersfoorters weten misschien nog dat het gebouw een tijd dienst heeft gedaan als dependance voor de onderbouw van basisschool De Bilalschool. Na vertrek van de basisschool en langdurige leegstand is men vorig jaar bezig gegaan met de verbouwactiviteiten om nieuw leven en elan in het gebouw te brengen. Ook nu is men nog volop bezig met het renoveren en afmaken van deze nieuwe bijzondere doe- en maakplek, waar ruimte is voor ontmoeting en voor uiteenlopende (creërende) activiteiten en workshops zowel binnen als buiten in de buurttuin (tevens nog in aanleg). Zie voor activiteiten deze pagina op de wijkwebstie van Amersfoort Zuid De eerste creatieve ondernemers, kunstenaars en een bakker brengen onderhand alweer het nodige leven terug in het gebouw.

Na dit welkom neemt Gerard Chel plaats op de zeepkist om te vertellen over het burgerinitiatief voor een gelote burgerraad in Amersfoort waarover 17 oktober een tweede informatieronde bij de Raad zal zijn. En daarna is het toch echt tijd geworden voor de borrel. Het werd nog een gezellige borrel en uitwisseling met alle verzamelde actieve Amersfoorters en geïnteresseerden.

Zien we jullie 17 november weer bij de Broedplaats?

Maarten Rector

4 november 2022 / door / in , , , ,