Samen maken we Amersfoort

Buurtwetertegel voor Inge de Hoog – Naailessen

 

 

 

Op maandag 30 oktober is de Buurtwetertegel uitgereikt aan Inge de Hoog. Inge verbindt al ruim 15 jaar mensen in de wijken Zielhorst en Schothorst via de naailessen die zij geheel belangeloos verzorgt in Het Middelpunt in Zielhorst. Een gepassioneerde Inge: “Ik heb van mijn beroep mijn hobby gemaakt”.

 

Inge naait de boel aan elkaar

Inge is opgeleid als coupeuse, maar heeft dit vak niet altijd uitgeoefend. Zij heeft een passie voor het naaien en draagt dat graag over aan anderen. Een paar jaar voor haar pensionering is zij op vrijwillige basis gaan lesgeven, waarbij voor haar de gezelligheid en saamhorigheid voorop staat. Inge doet dit om mensen in de buurt uit hun isolement te halen en middels de naailessen met elkaar in contact te laten komen. Inge voelt zich geen leerkracht, maar leert ook zelf veel van de deelnemers, omdat die inmiddels met hele uitdagende werkstukken of uitdagingen komen.

 

Wat klein begon met een paar deelnemers is inmiddels na 15 jaar uitgegroeid tot lessen op maandagmiddag, dinsdagochtend en vrijdagavond. Inge heeft zelf geïnvesteerd in de naaimachines en krijgt van de gemeente een subsidie als bijdrage in de huur en het onderhoud van de machines. De deelnemers betalen een kleine vergoeding. Hierdoor blijven de naailessen ook voor mensen met een kleine beurs bereikbaar.

 

Inge krijgt regelmatig spullen (stoffen, accessoires, hulpmiddelen etc.), die zij met de cursisten deelt. Wat overblijft schenkt Inge weer aan het goede doel.

 

Om de gezelligheid en saamhorigheid te vergroten organiseert Inge ook tripjes naar stoffenmarkten, samen (Indisch) koken/eten en jaarlijks een modeshow, waarbij de cursisten hun werkstukken in Het Middelpunt showen.

 

Deelnemers: cursisten of vriendinnen

De deelnemers aan de naailessen zijn enthousiast en gek op Inge. Nieuwe deelnemers worden snel in de groep opgenomen. Door de ongedwongen sfeer kunnen wij veel met elkaar delen en elkaars steun zijn. Over de uitgereikte buurtwetertegel waren de deelnemers unaniem: “Als er één is die het verdient, dan is Inge het wel”.

 

Inge de Hoog ontvangt de buurtwetertegel

 

De Buurtwetertegel

De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

 

 

Iemand nomineren?

Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?”. Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

1 november 2023No comments
De Broedplaats van 14 september, te gast in de raadszaal

Deze keer waren we zoals jaarlijks gebruikelijk is te gast in het stadhuis. Deze keer hadden we de beschikking over niet minder dan de raadszaal zelf. Het is altijd weer bijzonder om in deze ruimte plaats te kunnen nemen op de plekken die wekelijks ingenomen worden door onze volksvertegenwoordigers. Maar voordat de Broedplaats begon zijn we culinair verwend door het bedrijfsrestaurant van het stadhuis met een heerlijke maaltijd. Dat legde een goede bodem voor deze Broedplaats.

Jan Huurdeman voorzitter van Bewoners033 leidde de Broedplaats in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033. De avond was om nog een andere reden bijzonder, we bleken namelijk een jarige onder ons te hebben. Het mag dan ook niemand verbazen dat we eerst ruimte hebben gemaakt om met elkaar te zingen voor de jarige. De jarige zat er glunderend bij en nam daarmee ook een mooi en bijzonder verhaal mee terug naar huis.

Presentatie over het proces van sociale cooperatie en stichting Blauwe Paraplu

Daarna was het tijd voor Jessica de Ruijter, onze tweede gast, na Edgar van Groningen van De Stadswormerij, die de eer had om een presentatie te verzorgen in het stadhuis. Deze keer ging de presentatie over sociale coöperatie Blauwe Paraplu, waarvan Jessica mede-initiatiefneemster is. Hierna zullen we ingaan op hoofdzaken uit Jessica haar presentatie.

Coöperatie Blauwe Paraplu is in de periode 2015-2016 als project bij StadsLAB033 ontstaan. StadsLAB033 was in 2014 opgericht door Dirk Kaan en was een plek waar mensen de beste toekomst voor zichzelf konden ontdekken. Bij stadslab liep een bont gezelschap van mensen rond, waaronder ook mensen met een uitkering. Tijdens een presentatieavond in 2015 vertelden twee van die mensen dat ze eigenlijk wel rondleidingen wilden gaan geven in De Nieuwe Stad waar StadsLAB033 zat. Met het in praktijk brengen van deze rondleidingen zijn ze geholpen door één van de aanwezige ondernemers (die destijds ook deel uitmaakte van het team van Bewoners033). De rondleidingen bleken leuk en succesvol, maar wat ontbrak bleek vanwege hun bijstandsuitkering – de mogelijkheid om hier ook geld voor te kunnen vragen. Niet lang daarna ontdekten de initiatiefneemsters op een congres het concept van de sociale coöperatie De Vrije Uitloop, zoals die in 2013-2014 in Breda was geïntroduceerd door initiatiefnemers Erna Smeekens en Hans Udo. Dit voorbeeld heeft uiteindelijk geleid tot sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Mede dankzij Wethouder Tigelaar is er in 2016 toestemming gekomen voor een experiment van drie jaar in Amersfoort. Jessica vertelde dat de gemeente een belangrijke partner is voor sociale coöperaties, ook omdat mensen door hun uitkering met De Participatiewet of andere uitkeringswet te maken hebben. Drie jaar is daarbij, zoals Jessica aangaf, geen overbodige luxe, omdat je met veel zaken te maken krijgt en de organisatie ook niet als vanzelf na een jaar zelfstandig kan doorgaan. Zo blijkt bijvoorbeeld de rol van een coördinator nodig: iemand die organiseert en ook het grotere plaatje in het oog kan houden. Het deel kunnen uitmaken van een gemeenschap blijkt daarbij van grote waarde voor mensen zelf te zijn. Het kunnen delen met elkaar en met elkaar meedenken is zoals Jessica heeft ervaren voor de mensen van grote meerwaarde. Het deel uitmaken van een cooperatie draagt mede daardoor ook bij aan het persoonlijk welbevinden van mensen en daarmee aan positieve maatschappelijke impact op meerdere terreinen. Ondernemerstrajecten vanuit de gemeente zoals de BBZ zijn daarentegen juist heel individueel gericht.

Bij het samenwerken met de gemeente zijn heel goede ervaringen opgedaan met de trajectbegeleiders van Werk en Inkomen. Tegelijkertijd was de hoop ook meer op beleidsniveau met de gemeente samen te kunnen werken, om de geleerde inzichten breder toepasbaar te krijgen, dat is lastiger gebleken. Met de trajectbegeleiders heeft men de ervaring opgedaan snel te kunnen schakelen. Op beleidsniveau is deze ervaring toch anders. Jessica zegt dat je als bewonersinitiatief niet altijd het gevoel heb serieus genomen te worden. Vanuit een werkverleden met en voor grote (ook internationale) organisaties heeft ze daarin echt een verschil gemerkt: ‘…er wordt anders naar je gekeken.’

Dit roept herkenning op bij mensen in de zaal. Jan Huurdeman vraag wat zou anders moeten om meer beweging te krijgen in het serieus nemen van bewonersinitiatieven? Jessica geeft aan dat het ook veel te maken heeft met het daadwerkelijk ervaren van interesse. Merken dat de gemeente ook van initiatieven wil leren en voelen dat de gemeente eventueel ook wil faciliteren. Initiatieven zijn zelf sowieso zelf vaak druk om het hoofd boven water te houden. Het maakt daarbij natuurlijk ook uit vanuit welk domein een burgerinitiatief werkzaam is. Zo komt een initiatief bezig met duurzaamheid andere weten, regelingen en zaken tegen dan een initiatief bezig rondom arbeidsparticipatie. In het domein van werk en inkomen is men vaak ook meer gewend om vanuit een handhavingsperspectief te werken.

Een aanwezig ambtenaar vertelt dat zij zelfde patronen herkent in het communiceren met collega’s van beleid. Het is voor veel ambtenaren in de dagelijkse praktijk heel lastig om iets breder te kijken, omdat zij (deze collega’s) ook afgerekend worden op te behalen vaak smalle(re) beleidsdoelen. Hierbij kan een contactpersoon (grenswerker) helpen om te vertalen. Daarbij moeten deze ambtenaren deels ook in staat zijn of gesteld worden om buiten hun eigen comfortzone te kunnen denken. Zij komen anders daarmee met hun werk op stukken waar zij niet voor zijn gevraagd om op te acteren. Tegelijkertijd speelt hier een aspect waar men aan ook aan gemeentekant mee worstelt.

Jessica vertelt verder hoe sociale coöperatie Blauwe Paraplu met tegenwoordig daarnaast ook Stichting Blauwe Paraplu heeft ontwikkeld tot een inclusieve gemeenschap waar verschillende mensen terechtkunnen. Het gaat dan zowel om mensen die oriënteren op mogelijkheden van tijdsbesteding en vervolgstappen, maar bijvoorbeeld ook dagbesteding en al actieve ondernemers. De Blauwe Paraplu is momenteel met bewonersbedrijf de Witte Vlinder (waar zij ook zitten) aan het kijken hoe ze meer kunnen samenwerken in de wijk Kruiskamp-Koppel en mogelijkheden voor vrije tijd, advies en ontwikkeling samen met anderen partijen in de wijk kunnen faciliteren. Hierbij gaat het ook om ontwikkelmogelijkheden op maat in de wijk en stad.

Jessica sluit tot slot af met een vraag, Coöperatie Blauwe Paraplu is momenteel op zoek naar een tweetal nieuwe externe bestuursleden. Heb jij misschien interesse of weet je iemand, dan hoort de Blauwe Paraplu het graag via: info@blauweparaplu.org.

De pitches

Na een korte koffiepauze was het tijd geworden voor de pitches. Jan van De Berg van het Reanimatienetwerk Amersfoort was samen met collega Marcel Samuels aanwezig .Jan vertelt na de video dat het netwerk het netwerk van burgerhulpverleners in Amersfoort beheert en ruim 250 AED’s in de stad heeft. Het doel dat zij hebben is zoveel mogelijk mensen te bewegen om burgerhulpverlener te worden. En heel graag zou het netwerk ook meer burgerhulpverleners vinden met een migratieachtergrond. We worden door Jan en Marcel uitgedaagd om deze Broedplaats hierover met hen verder te denken. Wat kunnen ze kunnen doen, naast bijvoorbeeld in wijken flyeren in andere talen?

Jan Te Grotenhuis heeft een vraag aan het stadhuis. Johan brengt het belang in van de Voedselbank en de Kledingbank voor mensen die dit nodig hebben. Johan geeft aan dat het nodig is dat de gemeente haar best gaat doen om een nieuwe plek te vinden, aangezien veel van de mensen volgens Johan niet zonder deze hulp kunnen. Johan geeft enkele voorbeelden van plekken in Amersfoort die al langere tijd leegstaan. Na deze boodschap herhaalt Johan zijn oproep van 14 juni bij ONE Kattenbroek over dat we met elkaar minder rotzooi van ons af moeten gooien en hoe we zwerfafval met elkaar kunnen opruimen.

Peter Rook breekt in zijn pitch een lans voor De Broedplaats zelf als springplank voor initiatieven. Peter wil graag nadenken met de groep hoe we de bekendheid van De Broedplaats nog groter kunnen maken? Zodat nog meer initiatieven ervan kunnen gaan profiteren. Tot slot sluit Jan Huurdeman de rij af met een hierop aansluitende vraag. Namelijk hoe kunnen we jongeren en mensen van 25+ ook beter gaan bereiken? De meeste hulpvragen die nu binnenkomen zijn zoals Jan aangeeft mensen in de categorie van 45+. Hoe mooi zou het zijn als we ook met jongere mensen en jongeren samen kunnen werken aan het Amersfoort van de toekomst.

Na een korte pauze – Johan vond in de pauze al gehoor bij een aanwezige ambtenaar – zijn we in twee groepen voor een half uur uiteen gegaan.

 Weer Plenair

Weer bij elkaar vertelt Jan eerst hoe het bij hem en Peter in de groep is gegaan. Jan geeft aan dat op de vraag van Peter een aantal leuke nieuwe suggesties zijn gedaan, die het waard zijn om verder te onderzoeken en uit te proberen. Ten aanzien van Jan zijn vraag over jongeren, is ook opgemerkt dat Bewoners033 ook een bepaalde identiteit heeft meegekregen door de jaren heen, waarmee jongeren niet gelijk de eerste associatie zijn. Dat laat niet onverlet dat Jan heel graag zou zien dat een jongerengroep zich verbindt aan Bewoners033. Dat hoeft uiteraard ook niet op dezelfde manier als we gewend zijn, maar moet vooral passen bij wat bij jongeren zelf past. Ook hierop zijn enkele suggesties gekomen. Belangrijk is aan de ene kant het aanhaken bij de energie van jongeren en aan de ene kant ook zelf met initiatieven hiervoor te komen. Verder werd vanuit het publiek gesuggereerd om niet te vergeten aan te sluiten bij de jongerengroepen van kerken.

Jan van De Berg van de andere break-out groep verteld dat er ook in hun groep verschillende tips zijn gegeven voor het vinden van burgerhulpverleners met contactpersonen in bepaalde doelgroepen. Meer tips kunnen gestuurd worden naar marcel.samuels@gmail.com of http://reanimatienetwerk.amersfoort.nl/

Tot slot hebben we de avond afgesloten met de tip ook nog te kijken naar het initiatief van Awesome Amersfoort dat in september en later dit jaar nog een moment zal organiseren voor mooie ideeen in Amersfoort. Hierbij wordt een beloning uitgeloofd van €1000,- voor het beste idee, zodat dit idee kan starten. Voor meer informatie zie: https://www.awesomeamersfoort.nl/

We hopen jullie 22 november weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden bij de Sint Joriskerk. Eerst hopen we jullie weer te zien bij de Burgerborrel die we 22 oktober zullen organiseren.

Maarten Rector, namens Bewoners033

4 oktober 2023No comments, , ,
De Broedplaats van 29 juni, een avond vol inspiratie bij ONE Kattenbroek

Deze keer waren we te gast bij ONE Kattenbroek. ONE staat voor ‘omzien naar elkaar’ en is een ontmoetingsplek in de wijk Kattenbroek voor en door bewoners. Het is een gezellige huiskamer waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken, iets kunnen lezen of spelletje kunnen spelen. De vrijwilligers van ONE hadden flink hun best gedaan ons te verwennen met twee soorten verse zelfgemaakte soep en broodjes. Dat legde alvast een prettige basis voor deze Broedplaats.

Aus Greidanus van Bewoners033 leidde de Broedplaats vervolgens in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033.

Presentatie Buurtterras Kattenbroek

Zoals al bijna weer een mooi gebruik geworden gingen we daarna niet over naar de pitches, maar gaven we het woord aan Erik van Marissing voor een presentatie over het Buurtterras Kattenbroek. In de punten hierna zullen we enkele punten uit het verhaal van Erik belichten.

Het buurtterras is een mobiele koffieplek gericht op de toevallige ontmoeting in de wijk Kattenbroek. Het doel van het buurtterras was voor Erik een gemakkelijke manier van contact in de wijk te bevorderen. Hij gaat met het terras om de twee tot vier weken de wijk in, meestal vergezeld door enkele gasten: van raadsleden tot de politieagent en de wijknetwerker. Hij verteld dat het voordeel van de bakfiets is dat het terras in theorie ook relatief simpel door anderen georganiseerd zou kunnen worden en niet van hem afhankelijk is. Het zou dan ook zijn wens zijn om uiteindelijk zelf vrijwilliger bij het initiatief te kunnen worden.

Erik gaf enkele mooie voorbeelden van verhalen van mensen die hij is tegengekomen waaruit de sociale waarde van de bakfiets naar voren komt: van mensen die elkaar niet kennen terwijl ze dicht bij elkaar wonen tot mensen die net iemand hebben verloren en verlegen zitten om een praatje. Het voordeel van de opzet met de bakfiets is dat deze mensen naast het toevallige en laagdrempelige praatje gelijk ook geïnformeerd kunnen worden waar zij terecht kunnen in de wijk. Maar zoals Erik heeft ontdekt weten mensen vaak toch niet waar zij faciliteiten kunnen vinden, soms zelfs als zij vlakbij voorzieningen wonen.

Maar niet alles komt vanzelf

Erik vertelt ook dat dit alles niet betekent dat alles gemakkelijk is gegaan. Dat ging van vragen van fondsen voor bonnetjes over thermoskannen die gekocht waren op Marktplaats, tot het vinden van voorschriften waar je aan moet voldoen om met een mobiel terras de wijk in te mogen, zeker tijdens Corona. Gelukkig waren er wel geregeld wijkprofessionals die hem hebben geholpen met de juiste mensen in gesprek te komen. Ook de rechtsvorm, de wijze van verzekeren en alle vragen die daarbij kwamen zijn voor hem een jarenlange zoektocht geweest. Het Buurtterras heeft inmiddels een bestaande grotere organisatie in de wijk gevonden waar hij bij aan heeft kunnen sluiten. Hierdoor zijn deze zaken nu geregeld. Allemaal zaken die voor een klein initiatief. zeker als je het naast een gewone baan doet, heel lastig kunnen zijn.

Weer een ander voorbeeld waar Erik over verteld is de tip die hij kreeg om een potje op te bouwen voor het geval dat iets stuk gaat. Hierbij kreeg Erik bij de verzekeringen weer te horen dat het vragen van een donatie of kleine vergoeding bij uitleen als commercieel werd gezien. Dat terwijl het buurtterras juist een voorbeeld is van sociaal ondernemerschap en juist niet is gericht op winst. Het zijn voorbeelden van zaken die de nodige energie kunnen wegnemen bij een maatschappelijk initiatiefnemer. Erik geeft ook dat hij heeft leren begrenzen, bijvoorbeeld bij instanties die iets van hem willen. Zo gaat hij bijvoorbeeld aan niet meer buiten de wijk met de bakfiets aan de slag te gaan.

Hoe maak je je intitiatief duurzaam?

En wat is er nou nodig dat het initiatief duurzaam actief kan blijven? Daarvoor heeft Erik in 2021 mede twee avonden georganiseerd en is daarover met geïnteresseerden in gesprek gegaan. Hieruit zijn verschillende tips gekomen waarvan sommige fijn werken, zoals het op voorhand aankondigen van het terras. Maar het vormen van een groter team is minder gemakkelijk gebleken, alleen al doordat mensen verhuizen of van functie veranderen. Erik trekt de conclusie dat het niet aan het enthousiasme van mensen ligt, maar dat er veel kleine zaken zijn die hij blijft tegenkomen en nog steeds mee geholpen kan worden. Een simpel voorbeeld is het zetten van koffie, waar hij altijd weer tijd aan kwijt is voordat hij op pad kan.

De pitches

Na een eigen korte koffiepauze – die gelukkig voor ons was gezet – was het tijd geworden voor de pitches. Jan van de Brink en Hermen Breunissen vertelden over de kansen voor de buitenruimte bij de Adventkerk in hun eigen wijk Kruiskamp. Ze hebben hiervoor verschillende ideeën, als bijvoorbeeld een buurtmoestuin, een labyrint en parkinrichting. Hierdoor zou er volgens hen meer ruimte kunnen komen voor verblijven en ontmoeting in de wijk. Ze vroegen de aanwezigen mee te denken over de opties, wat haalbaar is en hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan?

Daarna nam Edgar van Groningen van de Stadswormerij het woord, Edgar vertelde ons niet alleen over het concept van de wurmerij waarbij ze lokaal GFT-afval tot compost verwerken, hij gaf ons ook een update hoe het nu gaat met de zoektocht naar een nieuwe plek voor de Stadwormerij. De Stadswormerij heeft in 2022 moeten stoppen, vanwege het verdwijnen van de door de gemeente tijdelijk toegewezen loods waar ze zaten. Inmiddels hebben ze een nieuwe plek gevonden aan de Middelhoefseweg. Hiervoor hebben ze nu geld nodig voor het neerzetten van de nieuwe loods, de compostmachine, transportbanden, etc. Daarvoor zijn ze nu bezig met een crowdfunding die loopt tot 10 september. Op de dag van De Broedplaats zaten ze op 34 procent van de minimaal 150.000 euro die ze nodig hebben. Voor meer informatie over de crowdfunding van de nieuwe Wormerij en de huidige stand van zaken, zie hier.

Tot slot nam Johan te Grotenhuis het woord. Johan is een zeer betrokken Amersfoorter waar het gaat over zwerfafval en trekt regelmatig de stad in met zijn grijper. Johan maakte ons met zijn grijper in de hand duielijk dat hij zich ernstig zorgen maakt over hoe we omgaan met onze aarde en vaak vuil maar van ons afgooien. Johan vroeg daarom aandacht voor hoe we hier daadwerkelijk verandering in kunnen brengen met elkaar?

Na deze drie pitches zijn we in twee groepjes uiteen gegaan.

Weer Plenair

Jan van de Brink en Hermen Breunissen vertellen dat zij de nodige tips hebben gekregen over kansen voor subsidies, hoe ze bewoners uit de wijk kunnen betrekken en draagvlak onderzoeken, met welke professionals het handig is verder te spreken en ook te kijken of misschien hiervoor willen aanhaken bij 033Groen. Ze beloven nog een keer terug te komen om te vertellen hoe het ervoor staat. In het groepje van Johan heeft men ook intensief verder gepraat over de mogelijkheden te werken aan het bewustzijn van mensen en met wie Johan de komende tijd contact op kan nemen. Dat er in ieder geval snel iets moet gebeuren staat voor Johan vast als een paal boven water.

We hopen iedereen na de zomer weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden.

Voor nu wensen wij iedereen een mooie en prettige zomer toe!

Maarten Rector, namens Bewoners033

13 juli 2023No comments,
Sint-Jorispenning voor Zeger van Maanen, voorzitter stichting Waterlijn en Keijlijn

Op maandag 8 mei 2023 ontving Zeger van Maanen de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de stichting Waterlijn en Keijlijn tijdens een plenaire vergadering van de stichting Waterlijn.

Burgemeester Bolsius: “De stichting Waterlijn en Keijlijn zijn topattracties voor Amersfoort en de regio. De inzet en betrokkenheid van Zeger van Maanen voor de stichting Waterlijn en Keijlijn heeft bijgedragen aan de promotie van Amersfoort. Waterlijn is tweemaal gekozen tot het “leukste uitje van de provincie Utrecht”. Ook heeft de stichting diverse Zilveren Awards in ontvangst mogen nemen”.

Van Maanen startte in 2004 als vrijwilliger voor de stichting Waterlijn. Een jaar later werd hij secretaris en vanaf 2009 tot 2011 combineerde hij die functie met het vicevoorzitterschap. Vanaf 2011 werd hij voorzitter van de stichting en twee jaar later ook van de stichting Keijlijn. Onder zijn voorzitterschap zijn er veel nieuwe initiatieven tot stand gekomen en ontvingen zij vele toeristen en bezoekers. Jarenlang gaf hij leiding aan meer dan 100 vrijwilligers.

Van 1997 tot 1991 was hij penningmeester van de voetbalvereniging CJVV. In die periode legde hij een stevig fundament voor de latere verhuizing van CJVV van sportpark Nimmerdor naar het sportpark Vermeerkwartier. Tot op heden is hij actief als vrijwilliger voor de voetbalvereniging.

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort

12 mei 2023No comments,
De Burgerborrel van 13 april in Wijkboerderij Nieuwland

Donderdagavond 13 april hadden we in de sfeervolle wijkboerderij van Nieuwland onze eerste Burgerborrel van dit jaar. We waren met ongeveer 18 mensen bij elkaar wat zorgde voor een gemoedelijke en gezellige sfeer. Dit nodigde dan ook meteen al diverse van de aanwezigen uit om op de zeepkist een mededeling te doen of vraag te stellen. Daarna was het tot voor de borrel die uiteindelijke voorbij 10 uur duurde. Voor een indruk zie de fotocollage hieronder.

Graag zien we jullie weer bij de volgende Broedplaats 7 juni of Burgerborrel 11 oktober.

1 mei 2023No comments,
De Broedplaats van 16 maart 2023 bij Huis Miereveld

Met de Broedplaats waren we deze keer te gast bij Huis Miereveld. De voormalige basisschool in het Leusderkwartier is afgelopen jaar omgetoverd tot een prachtige plek met ruimte voor creatief ondernemers. Daarnaast staat de deur altijd open voor wijkbewoners voor een kopje koffie in de huiskamer of om bijvoorbeeld het vers biologische brood te kopen bij de huisbakker. Deze keer vielen we met onze neus in de boter fantastisch lekkere broodjes en heerlijke soep waren vers voor ons klaargemaakt. Dat was een fijne inleiding voor De Broedplaats.

De sfeer zat er na het eten in de gezellige huiskamer goed in. Zoals gebruikelijk begon daarna de Broedplaats met het welkom van Jan Huurdeman, voorzitter van Bewoners033. Jan vertelde niet alleen kort over de avond voor gaf de aanwezigen ook een introductie van de activiteiten van Bewoners033, denk daarbij naast De Broedplaats aan De Burgerborrel en Advies033.

Voordat we naar de pitches toegingen gaven we eerst nog snel het woord aan een Amersfoorter die op zijn visitekaartje Compost Experience Officer heeft staan. Deze bijzondere titel is van Edgar van Groningen van De Stadswormerij. Edgar moest deze avond namelijk snel door naar een bewonersavond van Duurzaam Amersfoort Zuid over warmtenetten. Edgar vertelde dat De Stadswormerij voor hun nieuwe plek dit voorjaar een crowdfunding gaat organiseren. Voor meer informatie kan hiervoor contact met Edgar worden gezocht.

De pitches

Daarna was het echt tijd geworden voor de verschillende pitches die we deze avond in petto hadden. Allereerst namen Karen en Nanda van het nog te starten initiatief Beewell het woord. Met Beewell willen zij een natuurvriendelijke tuin creëren voor zowel mensen als bijen. Voor bijen door inheemse planten te planten die goed zijn voor verschillende soorten bijen Daarnaast goed voor mensen omdat zij daar in de tuin kunnen werken om te herstellen van tegenslag of om bijvoorbeeld te re-integreren. Voor dit initiatief zijn Karen en Nanda op zoek naar een plek in Amersfoort waar zij zich kunnen vestigen om deze tuin te realiseren. Karen en Nanda vroegen de aanwezigen hierin mee te denken.

Daarna vroeg Herman van Stichting Burgerinitiatieven Amersfoort Zuid aandacht voor Pareltjes van Zuid dat 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur zal plaatsvinden (voorheen Wijkfeest Amersfoort Zuid). De bedoeling is om de informatiemarkt om te vormen tot een interactief, gezellig en informatief festijn voor en door de wijkbewoners, waarbij de bewoners door presentaties ook kennis kunnen maken met talenten, organisaties en activiteiten. Denk daarbij aan activiteiten als theatersport, tot verhalentafels, sport en een open podium, en nog veel meer. Herman had drie vragen voor ons, welke ideeen er zijn voor het festijn, wie kent er mensen uit Amersfoort Zuid die verhalen te delen hebben en hoe kunnen we de financiering voor aankomende jaren kostendekkend gaan krijgen?

Vervolgens gaf Jeanette samen met Lars een pitch over het initiatief H’ArtSnaar van Jeanette en Lars Zij willen kinderen in Amersfoort die buiten hun schuld thuis komen te zitten (zogenaamde thuiszitters) de kans geven te ervaren dat zij ook talent hebben en erbij horen, Dit doen zij door het bieden van een gelijkwaardige setting, waar vanuit het hart gesproken kan worden met kunst en muziek. Deze Broedplaats vroegen Jeanette en Lars de mee te denken hoe zij met kinderen die in deze situatie zitten in contact kunnen komen

Tot slot vroeg Norbert van Zwetselaar aandacht voor de culturele activiteiten die in de binnenstad plaatsvinden. De Amersfoortse Binnenstad kent veel, monumenten, musea, theaters en vele kunstuitingen, maar zoals hij observeert is veel van dit aanbod onbekend bij mensen. Recent was er in de WAR een bijeenkomst over de invulling van de kunst in Amersfoort er is veel, maar beperkt zichtbaar. De ondernemers in de binnenstad willen deze activiteiten meer bundelen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een Kerstlint om een betere samenhang van activiteiten te creëren. Norbert vroeg mee te denken hoe zij bekendheid aan deze activiteiten kunnen geven

Na deze pitches gingen de 4 pitchers in 3 groepjes uiteen om een half uur met elkaar mee te denken.

Weer Plenair

Na intensief met elkaar in gesprek te zijn geweest kwam we weer samen in de huiskamer. Nanda en Karen vertelde dat zij bijvoorbeeld ook de tip hadden gehad om misschien niet alleen te focussen op één grote plek, maar ook te kijken naar verschillende kleine plekken. Ook zijn er tips gegeven waarbij zij mogelijk subsidies en sponsoren (bedrijven) kunnen vinden die dit mogelijk willen ondersteunen. Voor meer informatie kunt u hen bereiken via Beewell.nl

Jeanette gaf aan coornamelijk tips en tops te hebben gekregen over hoe zij de kinderen kunnen vinden. Nieuwe plekken die zij nog niet bedacht hadden waren onder andere andere de GGD, het consultatiebureau, GGZ, wijkteams. Al de inspiratie en positieve reacties op het initiatief heeft hen de nodige motivatie en zin gegeven om door te gaan. Als u ook ideeen heeft kunt u Jeanette bereiken via info.hartsnaar@gmail.com

Herman vertelt dat hij vijf a zes concrete aanknopingspunten heeft gekregen om verhalenvertellers te vinden. Daarnaast geeft Herman aan verschillende tips te hebben gekregen voor financiering en mengvormen voor een gedeelde dekking. Heeft u ook suggesties: info@amersfoortzuid.nl

Tot slot vertelt Norbert over het gesprek dat hij met Fieke gehad over de binnenstad. Op dit moment wordt er zoals Fieke vertelde ook gewerkt om het gebied rond het Centraal Station Amersfoort een profiel te geven. De komende maanden zullen volgende Norbert de ondernemers uit de deelgebieden in het centrum ook samenwerking zoeken met andere partijen om het ‘Smoel’ van Amersfoort te versterken. Norbert geeft aan dat ook de gemeente daarin geïnteresseerd is. Wil je ook met Norbert meedenken, je kunt hem bereiken op norbertvzw@gmail.com

We hopen iedereen weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaatsen, maar eerst is er weer de Burgerborrel op 13 maart.

Maarten Rector

5 april 2023No comments,