Buurtbudgetteam Kruiskamp/Koppel zoekt nieuwe leden

De gemeente Amersfoort verstrekt via de buurtbudgetten subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat mensen in de wijk elkaar (beter) leren kennen, of die de leefbaarheid in wijk of straat verhogen. Het buurtbudgetteam Kruiskamp/Koppel is op zoek naar nieuwe leden (zie hier voor meer informatie). Woont u in de wijk Kruiskamp/Koppel en bent u geïnteresseerd, neemt […]

Presentatie Ontwikkelingsvisies Over de Laak

Het gebied Over de Laak (voorheen Vathorst Noord) wordt in te toekomst ontwikkeld als groen recreatiegebied. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten is een visie voor het gebied uitgewerkt. Dit plan wordt tijdens een bijeenkomst op 20 april aan belangstellenden gepresenteerd. Vanaf vandaag staat de gemeentelijke visie online op de website www.overdelaak.nl De […]

Bespreking boek ‘G1000: Ervaringen met Burgertoppen’

door Theo Stubbé In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten met de vraag wat de rol van die burgertop kan zijn in de lokale democratie. Onder leiding van drie universiteiten, met steun van […]

G1000 Amersfoort op 9 april 2016

Op 9 april, tijdens de G1000 Amersfoort, praten 1000 Amersfoorters over wat hun bezig houdt en maken ze samen 10 plannen voor de stad. G1000 daagt de gemeenteraad en werkgevers uit om met hen aan de slag te gaan. De organisatoren van G1000 Amersfoort vinden het belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd is. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het resultaat. Omdat er […]