Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Samen maken we Amersfoort

Hoe gaan we om met initiatieven vanuit het Stadhuis?
Werkgroep “vernieuwen werkwijze participatie” van start
Door samen te werken kunnen we met elkaar méér waarde creëren. Steeds meer bewoners en ondernemers gaan samenwerken met de gemeente in plannen en projecten waardoor de best mogelijke oplossingen en resultaten voor de stad ontstaan.
 
De gemeente heeft in 2009 haar participatiebeleid vastgesteld. Deze werkwijze is nu toe aan een actualisatie. Vanuit de ambitie ‘Samen maken we de Stad’ is een gemengde werkgroep samengesteld, bestaande uit raadsleden, bewoners en ambtenaren, die op verzoek van wethouder Houwing de werkwijze voor samenwerking met de stad bij initiatieven uit het stadhuis gaat herzien. De gemeenteraad kan dan in de loop van 2016 nieuwe afspraken vaststellen. Afspraken waar we met elkaar goed over nagedacht hebben. Afspraken die werken. Het gaat bij deze afspraken overigens niet over hoe de gemeente omgaat met bewonersinitiatieven, die vraag is onderwerp van een ander traject dat plaatsvindt in het kader van Bestuurlijke Ontwikkeling.
 
Plan van aanpak bespreken
De werkgroep is gestart met het benoemen van waarom, wat en hoe: waarom actualiseren, wat zijn de beoogde resultaten en hoe komen we daar? Deze eerste opzet van een plan van aanpak bespreekt de werkgroep in de komende weken met een aantal bewoners, ambtenaren en raadsleden. Het aangepaste plan van aanpak wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is dan de formele start van het nieuwe proces waarin met betrokkenen afspraken gemaakt worden over samenwerken met de stad bij initiatieven uit het stadhuis. Heb je nog vragen of opmerkingen, mail dan naar Mirjam Wingelaar.
 
hartelijke groet,
Jessica de Ruijter, Sandra Barth, Guido van Beek, Ben van Koningsveld, Wytse Dassen, Sip de Jong, Niko Paap en Mirjam Wingelaar
1 februari 2016 / door / in
Stichting Huis van Bartels presenteert groen-sociale verbinding

Op 9 februari zal de Stichting Huis van Bartels op het Plein van de gemeenteraad een diapresentatie geven over hun burgerinitiatief.

Een sociaal- groene ontmoetingsplek voor Liendert/Rustenburg, Hogekwartier en Schuilenburg.

De Stichting het Huis van Bartels stelt zich ten doel, samen met de gemeente, de mogelijkheden van het “Right to Chalenge” op de huidige locatie te onderzoeken als mogelijke blijvende plek voor groen-sociale (woon en) ontmoetingsplek.

De Stichting vraagt de politiek Het Huis van Bartels mee te denken om het realiseren van kansen, binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan die er op deze plek nog mogelijk zijn. De vraagstelling voor de politiek is: Hoe kan het bestuur van Amersfoort dit burgerparticipatie project ondersteunen, opdat de geïnvesteerde input van vrijwilligers van de afgelopen 3 jaar voor dit groeiende initiatief en de bereikte doelgroep voortgezet kan worden?

Het doel is om vooruitlopend op het jaar 2030, de klimaatveranderingen, de gemeentelijke groenvisie, in een overvol stedelijke omgeving, een “steenbreuk ” te creëren met een sociaal gezicht passend in de omgeving met behoud van groen als ontmoetingsplek voor een brede doelgroep.  De stichting ziet hier een kans voor de gemeente en de burgers om op alle fronten voordeel mee te behalen.

Kijk en luister mee op het Plein in het Stadhuis, dinsdag 9 februari van 19.00-20.00 uur.

1 februari 2016 / door / in , , , ,
Bijeenkomst Broedplaats ‘Samen maken we de stad’

Ken je de kreet ‘Samen maken we de stad’? Die gebruiken we voor de bijeenkomsten van een broedplaats. Hier verkennen inwoners, bestuurders en ambtenaren samen ideeën die bijdragen aan (nieuwe) samenwerking tussen stad en stadhuis.  Deze broedplaats is vorig jaar gestart en heeft al vier keer plaatsgevonden. Er zijn in de broedplaats meerdere projecten  gestart waar je over geïnformeerd kunt worden en je bij aan kunt sluiten. Of misschien heb je zelf een idee of heeft zit jouw initiatief in een fase waar meedenkkracht welkom is? Breng dit naar voren in een zogenaamde pitch en het levert je ongetwijfeld veel op…

Tijdens de laatste broedplaats op 10 december 2015 hield Rob Croes van Buurtinitiatief Nieuwland een pitch over het initiatief om een bos aan te planten op de geluidswal. Hij had een specifieke vraag: hoe zorgen wij voor meer bekendheid en draagvlak in onze wijk voor ons plan? Aan het eind van de avond had hij een boel tips, informatie en ervaringen van andere initiatieven waarmee hij enorm was geholpen.

En Wim Kleinsmann, ambtenaar bij de gemeente die samen met Yonna, studente van de HU Amersfoort, pitchte dat de gemeente graag beter wil weten welke regels door bewoners als knellend worden ervaren. Yonna, die samen met twee andere studentes onderzoek doet naar de beleving van regeldruk onder Amersfoorters, vroeg om feedback van de groep op hun onderzoeksopzet.

De volgende bijeenkomst is op  woensdag 9 maart aanstaande van 19.00 t/m 21.00 uur in ‘Nieuwe Erven’, Heiligenbergerweg 144. Iedereen is van harte welkom! Als je wilt komen, meld je dan aan bij l.willekes@amersfoort.nl. Je kunt eventueel mee eten vanaf 18.00 uur. Geef dit dan expliciet aan in je mailtje.

Tot ziens op 9 maart!

1 februari 2016 / door / in , , , , , , ,
E-magazine Amersfoort Ontwikkelt

Het e-magazine ‘Amersfoort Ontwikkelt geeft een beeld van ontwikkelingen in Amersfoort op het gebied van samenwerking tussen Stad en Stadhuis. Met inspirerende verhalen uit de praktijk van inwoners, bestuurders en ambtenaren.
Wilt u ook meedoen en bijvoorbeeld deelnemen aan de Broedplaatsbijeenkomsten? Stuurt u dan een e-mail aan l.willekes@amersfoort.nl, dan ontvangt u de uitnodigingen hiervoor.

25 januari 2016 / door / in