Verkeer en Vervoer

Voetgangersbrug
Primeur: Houten voetgangersbrug van hergebruikt materiaal aan IJsvogelpad.
Een houten voetgangersbrug, gemaakt van vrijwel alleen maar hergebruikte materialen uit oude bruggen. Deze is vanaf vandaag te vinden aan het IJsvogelpad in Amersfoort. Het ontwerp lijkt op de vorige brug die wegens ouderdom moest worden vervangen. Het hout is niet nieuw, maar komt uit andere verwijderde houten bruggen.
4 september 2023No comments
Raad besluit 12 september over referendum parkeren

De initiatiefnemers van het referendum over parkeren hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun definitieve referendumaanvraag. De gemeenteraad neemt op 12 september een besluit over het doorgaan van het referendum en hoe het referendum er verder uit zal zien. Het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders heeft tevens een onafhankelijke referendumcommissie ingesteld voor dit referendum over het parkeerbeleid. De initiatiefnemers van het referendum hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun aanvraag. Vooruitlopend op het formele besluit van de gemeenteraad of het referendum doorgaat, stelt het college vast een onafhankelijke referendumcommissie in die de campagne toetst en de raad adviseert over de vraagstelling.

4 september 2023No comments
Amersfoort omgevingsvisie 2030-2040

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit? Neem kennis van de visie voor onze stad. Tevens kunt u, indien gewenst, reageren op dit ontwerp omgevingsvisie 2030-2040.

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit, hoeveel woningen komen erbij en waar en waar zijn plannen voor windmolens? Waar kunnen we straks werken, naar school en sporten, hoe bewegen we ons door de stad en hoe groen is en blijft Amersfoort? De ontwerp-omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er straks uitziet, in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs. Gemeente Amersfoort is benieuwd naar reacties van inwoners en ondernemers op de visie.

Kortom, informatie van belang voor Amersfoorters.

De ontwerp omgevingsvisie 2030-2040 is een document van 100 pagina’s en staat op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie. Het document kan als pdf gedownload worden. Beknopte informatie over elk onderdeel is te vinden in de Stadsberichten van 8 februari t/m 15 maart 2023: elke week een ander onderdeel.

Reageren is mogelijk tot en met 22 maart 2023, op verschillende manieren:

(1) Met een e-mail aan omgevingswet@amersfoort.nl|
(2) Online (met DigiD) via www.amersfoort.nl/plannen-procedure
(3) Met een brief aan de gemeente Amersfoort, t.a.v. Heidy Smit, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
(4) Mondeling, door een afspraak te maken voor een van deze spreekuren:
– Donderdag 9 maart tussen 15.00-17.00 uur
– Donderdag 16 maart tussen 19.00-21.00 uur
Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen naar omgevingswet@amersfoort.nl, of door te bellen met 14033.

 

 

20 februari 2023No comments, , , ,
Workshopweek van KNHM Foundation

KNHM Foundation biedt het hele jaar door workshops aan (ook langere trajecten), en in april komt er een ‘workshopweek’ waarbij je elke avond online een andere workshop kunt kiezen. Dit jaar zijn de onderwerpen:

  • Filmpje maken: maandag 11 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Fondsenwerving: dinsdag 12 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Rechtsvormen en organisatie: woensdag 13 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Plan van Aanpak maken: donderdag 14 april 2022, 19.30 – 21.00 uur

Een veelkleurig palet dus. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

16 februari 2022No comments, , , , , , , , , , , ,
Samen Meten Utrecht zoekt 300 bewoners voor verkeerstellingen

Hoeveel verkeer komt er eigenlijk door de straat? Zijn het vooral fietsers, of auto’s of zwaarder verkeer? En houden auto’s zich eigenlijk wel aan de snelheid? Er zijn nog maar weinig gegevens beschikbaar over verkeer in onze woonstraten. Maar daar komt verandering in. Samen Meten Utrecht zoekt namelijk 300 inwoners in de provincie Utrecht, die vanuit hun eigen huis met een sensor aan het raam verkeer willen tellen.

De verkeerstellers gaan meedoen in het project Telraam. Met Telraam helpen inwoners op eenvoudige wijze met verkeerstellingen, in wijken, straten en buurten. De deelnemers krijgen de beschikking over een sensor, die eenvoudig op het raam van de woning wordt geplaatst. De sensor geeft automatisch tellingen door van fietsers, voetgangers, auto’s en zwaarder verkeer. Alle metingen zijn terug te vinden via www.telraam.net.

De informatie die wordt verzameld is voor inwoners heel interessant. Het levert direct inzicht op over de eigen straat en woonomgeving. Maar ook door overheden of onderzoekers kunnen de gegevens goed gebruikt worden om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de relatie tussen verkeer en leefbaarheid in de wijk.

Telraam is een Belgisch initiatief. Daar zijn al langer diverse sensoren actief op meerdere plekken in het land. Er is afgelopen jaar al een pilot gedaan met 20 sensoren in de provincie Utrecht en dat leverde tot 1 november al meer dan 67.000 uren aan verkeerstellingen op. De sensoren gaven interessante informatie over de deelnemende straten en het gebruik van de straten. Effecten van bijvoorbeeld lockdowns of omleidingen werden duidelijk zichtbaar in de data. Maar ook kon worden vastgesteld dat mensen zich minder goed aan de snelheid houden als het rustiger is op straat, bijvoorbeeld ‘s ochtends vroeg of ’s avonds laat. Op minder drukke momenten, gaat de snelheid dus omhoog.

Er wordt nu opgeschaald naar 300 sensoren in de provincie Utrecht. Inwoners in de provincie Utrecht die geïnteresseerd zijn in deelname, kunnen zich aanmelden via www.samenmetenutrecht.nl/telraam.

Telraam in Utrecht is een initiatief van Samen Meten Utrecht, een community platform voor inwoners die meten aan hun leefomgeving in de provincie Utrecht. Er zijn, naast Telraam, al diverse andere meetprojecten actief in de provincie. Het platform is voor iedereen in de provincie Utrecht met interesse in leefomgeving, data en onderzoek en wordt ondersteund door de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Uit een persbericht van Natuur- en Milieufederatie Utrecht

 

12 december 2021No comments
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021No comments, , , , , , , , , , , , , , , aansprakeljkheid | organisatie | stichtingen | verenigingen | WBTR