Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Wijken

Nieuw initiatief van LSA Bewoners: Dag van de Buurt

Een fijne buurt ontstaat bijna nooit vanzelf. Mensen maken de buurt, vooral als zij samenwerken, zich ermee bemoeien, initiatief nemen en anderen hierin meenemen. Deze mensen, hun activiteiten, inzichten en wensen en verlangens staan centraal op de Dag van de Buurt.

Op donderdag 28 januari 2021 start LSA Bewoners, samen met het Ministerie BZKPlatform31Movisie en LPB,  een nieuwe traditie: de Dag van de Buurt, deze keer nog online. We denken na over: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: van welke voorbeelden en ideeën kunnen we leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig? Dit doen we in een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers waarbinnen je afwisselend in een workshop de diepte in duikt en bij een talkshow achterover kunt leunen.

De dag is voor iedereen die werkt aan weerbare buurten en wijken, van actieve bewoners tot wijkregisseurs. Werkzaam bij een woningcorporatie, gemeente of welzijnsorganisatie.

Programma van de dag

Dave Ensberg geeft antwoord op de vraag waar een dag van de buurt eigenlijk voor nodig is. De Dag van de Buurt gaat niet alleen om het waarom, maar ook zeker om het hoe. Het vormt het startschot voor een leernetwerk en leeragenda wijkaanpak. Daarvoor blikken we in het eerste gedeelte ook terug met Jos van der Lans en Petra van Duijnhoven: wat kunnen we leren van voorgaande wijkaanpakken?

Om 14.00 en om 15.00 uur beginnen sessies waar je meer de diepte in kunt gaan  Met 16 sessies, verdeeld over twee rondes, valt er wat te kiezen. Ze bouwen voort op ervaringen van bewoners en professionals uit de wijk.

Om 16.00 uur zien we elkaar weer terug in de studio. Als slotstuk van de middag geven kijken we naar de toekomst. Waar moet een toekomstig “minister van wijken” echt mee aan de slag? Die vraag stellen we aan alle deelnemers, en ook aan tafelgasten zoals Harry van der Molen, Marco Pastors en Tanja Jadnanansing.

Op deze pagina stellen de sprekers zich voor en worden de workshops van 14.00 en 15.00 uur beschreven.

Meld je aan via www.dagvandebuurt.nl.

 

21 december 2020 / door / in
Buurtweters in Coronatijd?

Het is een vreemde tijd, maar de gedwongen afstand tijdens Coronatijd weerhoudt mensen er niet van een goede buur te zijn. Sterker nog, in sommige buurten starten mensen nieuwe initiatieven en komen nieuwe verbindingen tot stand. Wij zijn op zoek naar deze nieuwe ‘buurtweters’.
Ben of ken jij iemand die het afgelopen jaar heeft laten zien dat je wat kan betekenen in je eigen buurt? Door zelf in actie te komen of door acties te organiseren? Dan kom jij wellicht in aanmerking voor de ‘buurtwetertegel’.

De buurtwetertegel wordt onregelmatig uitgereikt aan een inwoner van de gemeente Amersfoort, die in de eigen buurt mensen verbindt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op deze manier wordt de buurtweter zelf een keer in het zonnetje gezet.
Wie moet volgens jou een buurtwetertegel ontvangen voor zijn of haar inzet tijdens Coronatijd? Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

2 december 2020 / door / in , ,
8 december – Burgermasterclass 2020 – Ruimte voor bewonersinitiatieven in de Omgevingswet?

Bericht van LSA Bewoners:

Burgermasterclass 2020 – Ruimte voor bewonersinitiatieven in de Omgevingswet?
Terug van weggeweest: de Burgermasterclass over de Omgevingswet. In 2019 zetten we bewoners in de ‘master-rol’. Initiatiefnemers leerden ambtenaren, bestuurders en professionals wat de transitie van de Omgevingswet beoogt. Samen gingen we op een virtuele expeditie.
Dat wilden we dit jaar herhalen, op locatie bij een van die initiatieven. Met als doel om alle belanghebbenden rond het initiatief te helpen een gezamenlijk antwoord te vinden op een ruimtelijk vraagstuk. Maar dat liep anders dan gedacht! Twee keer lukte het niet om in een bestaand proces te interveniëren.
Toch hebben we er veel van geleerd. Onze bevindingen delen we graag met jou in deze interactieve sessie. Denk en doe je mee?

Lees verder op: https://www.lsabewoners.nl/event/burgermasterclass-2020-ruimte-voor-bewonersinitiatieven-in-de-omgevingswet/

30 november 2020 / door / in , , , , ,
Toolkit Betrokken Buurten (van LSA) tegen eenzaamheid online

Bericht van LSA:

De Toolkit Betrokken Buurten is online!
We hebben daarin alle informatie en geleerde lessen verzameld die kunnen helpen een betrokken buurt te zijn. Een buurt waarin iedereen zich welkom voelt en we samen eenzaamheid aanpakken. Je vindt er kennisartikelen, een podcast, inspiratieverhalen en praktische tips. Veel leesplezier en geef het door!

Bekijk de koolkit op: https://www.lsabewoners.nl/zorg/toolkit-betrokken-buurten-tegen-eenzaamheid

 

 

30 november 2020 / door / in , , , ,
Hoe vier je een wijkjubileum in coronatijd?

De Amersfoortse wijk Schuilenburg bestaat dit jaar 50 jaar. Een werkgroep van buurtbewoners en organisaties in de wijk wilde dit ondanks de coronabelemmeringen niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In Schuilenburg wonen nu zo’n veertig verschillende nationaliteiten en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Schuilenburg is in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. Eind 1970 was de bouw klaar. Door de corona-uitbraak is er helaas geen groot wijkfeest mogelijk om het 50-jarig bestaan te vieren. Toch zijn bewoners creatief geweest en hebben zij andere manieren bedacht om bij het jubileum stil te staan. Zo hangen er spandoeken in de wijk, heeft de Toonladder bewoners opgeroepen om oude foto’s in te leveren voor een mooie fotocollage, zijn er bewoners geïnterviewd voor een korte film over de ontwikkeling van de wijk de afgelopen 50 jaar en komt er een door de buurt reizende fototentoonstelling. Nima Bare, bewoonster van Schuilenburg: “Met de reizende fototentoonstelling brengen we het feestelijke gevoel toch de wijk in.”

Op donderdag 12 november hangt fotograaf Rufus de Vries samen met Nima Bare de eerste foto’s van de tentoonstelling op in de entree van een flatgebouw aan de Ariaweg. Ook de korte film van Erik van Marissing en Ralf Silvius is vanaf dat moment online beschikbaar.

Wil je meer weten over dit initiatief, bel of mail dan Nima Bare (bewoonster en lid van de werkgroep) via nbare84@gmail.com en 06-84956462. Of kijk op http://randenbroekschuilenburgsamen.nl/.

9 november 2020 / door / in , ,
Postcodeloterij Buurtfonds gelanceerd! [LSA Bewoners]

Uit de nieuwsbrief van LSA Bewoners

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden en om buurtbewoners te inspireren in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro.

Lees meer op:

https://www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/

2 november 2020 / door / in