Wijken

Subsidies om je buurt weer in beweging te krijgen

In 2022 wil het Oranje Fonds écht een boost geven aan (opnieuw) kennismaken in de buurt. Want buurten doen ertoe! Ze doen dit met de tender Reuring in de buurt. Events om buurten weer in beweging krijgen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het Oranje Fonds. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkfestivals met activiteiten op meerdere plekken of een theaterproductie op locatie voor en door buurtbewoners. Je kunt vanaf 1 juni 2022 een aanvraag indienen. Lees hier verder.

19 mei 2022No comments, , ,
Buurtwetertegel voor Wieke en Marleen

Op zaterdag 9 april is de Buurtwetertegel uitgereikt aan Wieke en Marleen, buren uit Liendert. De uitreiking vond plaats in de Buurttuin Liendert, een braakliggend stuk grond, waar de twee samen met andere vrijwilligers iets leuks van hebben gemaakt. Het is een plek geworden waar mensen graag verblijven en verbindingen ontstaan. Elke tweede zaterdag van de maand wordt er gewerkt in de tuin, maar deze zaterdag was het ook een beetje een feestdag.

 Voormalig zwembad

De buurtuin Liendert is op de plek waar tot 2018 het zwembad was. Marleen en Wieke grepen de sloop ervan aan om buren samen te brengen. Het gebied was beschikbaar voor de buurt totdat er woningen gebouwd worden en de tennis- en handbalclub verplaatsen. Maar de buren hebben het voor elkaar gekregen dat de buurttuin ook na deze ontwikkelingen blijft bestaan. De aanwezigen op deze zaterdag hebben geholpen de boomstammen die het terrein afbakenen te verplaatsen, zodat de buurttuin aan de andere kant van het fietspad verder kan.

Allerlei activiteiten

Vanwege de tijdelijkheid was gekozen voor een onderhoudsvriendelijke tuin, maar er is natuurlijk altijd wat te doen. Meerdere vrijwilligers steken de handen uit de mouwen in de buurttuin, maar Marleen en Wieke zijn toch wel de drijvende krachten, die elke keer weer nieuwe activiteiten bedenken. Een bootcamp voor de sportievelingen, een springkusssen voor de kleintjes: naast het werken is er ook veel leuks te beleven in de buurttuin. Zo creëren ze gemeenschapsgevoel in de buurt en dat wordt gewaardeerd!

De Buurtwetertegel

De Buurtwetertegel is voortgekomen uit het initiatief Buurtweter van de G1000 in 2014. De initiatiefgroep ontdekte dat er al zoveel mensen zijn in Amersfoort, die zich inzetten voor hun buren en buurt, dat ze besloten hebben om een blijk van waardering te ontwikkelen, die regelmatig wordt uitgereikt aan de echte Buurtweters van Amersfoort. De Buurtwetertegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst.

Iemand nomineren?

Heb jij iemand in de buurt die weet wat er speelt en vraag en aanbod bij elkaar brengt? Bij wie je terecht kunt met praktische vragen als “Bij wie zou ik een ladder kunnen lenen?”, “Is er iemand die mijn hond een paar keer per week uit zou willen laten?”, of “Zou een buurtgenoot voor mij wat boodschappen kunnen meenemen?”. Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

11 april 2022No comments,
Movisie: Inzetten van kunst zorgt voor leefbare wijken

Movisie leerde afgelopen jaar over wat werkt in het opzetten en uitvoeren van culturele interventies om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Kunst stimuleert sociale contacten tussen diverse wijkbewoners, participatie in de wijk en brengt levendigheid met zich mee. Het is een aansprekende manier om verschillende mensen samen te brengen.

Het afgelopen jaar onderzocht Movisie de kunstprojecten van kennisorganisatie Kunstcircuit uit Deventer en Buurtopera Malpertuis uit Maastricht en trok daaruit de volgende conclusies:

 • Zorg voor een aansprekende visie en een gedeeld doel.
 • Benut elkaars sterke kanten.
 • Betrek niet alleen de uitvoerende professionals, maar ook directie en managementleden van de samenwerkende organisaties.
 • Werk toe naar een gezamenlijk eindproduct of podiummoment.
 • Sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners.
 • Werk met een fysieke ontmoetingsplek, zodat inwoners en andere betrokkenen elkaar laagdrempelig tegenkomen en kunnen ontmoeten.
 • Benut de verbindende kracht van kunst.
 • Benut bestaande kennis uit onderzoek en praktijk.
 • Zoek de samenwerking op met kunstenaars en culturele instellingen.
 • Werk samen met organisaties, kunstenaars of sleutelpersonen uit de buurt.

Lees er alles over beginnende bij https://www.movisie.nl/artikel/inzetten-kunst-zorgt-leefbare-wijken.

3 maart 2022No comments,
Bewoners Soesterkwartier en Gemeente ontwikkelen samen ‘Wijkperspectief’

Uit een persbericht van de gemeente Amersfoort:

Soesterkwartier legt basis voor sterke toekomst met wijkperspectief

Het Soesterkwartier heeft een wijkperspectief. Hiermee is duidelijk wat belangrijk is voor de wijk zodat plannen beter beoordeeld kunnen worden. Nu en in de toekomst. Maar dat niet alleen: er is voor de komende 3 jaar ook een uitvoeringsagenda opgesteld waarin projecten, die bijdragen aan de doelen voor de wijk, een financiële bijdrage krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Wijkperspectief Soesterkwartier ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Verantwoordelijk wijkwethouder Astrid Janssen is enthousiast over wat er nu ligt: “Ik ben heel trots dat dit wijkperspectief helemaal samen met de inwoners van het Soesterkwartier is opgesteld. Samen hebben we in beeld gebracht wat belangrijk is voor de wijk: groen, fijn wonen, elkaar ontmoeten, veiligheid en gezondheid. Met behulp van de subsidie van de provincie kunnen we nu ook écht aan de slag met deze onderwerpen. Ik wil alle mensen die hun input hebben geleverd ontzettend bedanken! Met dank aan al die mensen hebben we heel veel goede gesprekken kunnen voeren over de toekomst van het Soesterkwartier.’

Intensieve samenwerking tussen wijk en gemeente

Een werkgroep, bestaande uit ambtenaren én bewoners, werkte een jaar lang intensief samen aan het eindproduct. De gezamenlijk kennis en inzet hebben geleid tot een hoog bereik in de wijk en grote betrokkenheid onder de Soesterkwartierders en organisaties in de wijk. Net als bij de totstandkoming van het wijkperspectief Liendert, was de aanpak in het Soesterkwartier voor zowel de gemeente als de bewoners van de wijk zelf ontzettend leerzaam.

Investeren in projecten die belangrijk zijn voor de wijk

In de basis biedt het wijkperspectief handvatten voor iedereen die iets in, voor of met de wijk wil. Het geeft richting en een doorkijk naar wat nodig is voor de komende 10 tot 15 jaar. Om te zorgen dat de nieuwe gebieden (zoals de Nieuwe Stad, Kop van Isselt en de Wagenwerkplaats) om de wijk aansluiten op de bestaande wijk én dat inwoners zich prettig voelen bij de veranderingen of er zelfs meerwaarde in kunnen zien, is meer verbinding nodig. Daarom zijn hier ook afspraken over gemaakt in het wijkperspectief.

Naast die lange termijn is er ook de korte termijn in de vorm van een uitvoeringsagenda. Met de subsidie van 4 miljoen vanuit de Vitale Wijkaanpak van de provincie Utrecht en de inzet vanuit beleid en projecten van de gemeente heeft het Soesterkwartier nu ook een concrete projectenlijst die voldoet aan de gestelde doelen in het wijkperspectief. Zo zijn er projecten rondom de Noordewierweg en Puntenbrug die een financiële bijdrage krijgen, maar er zijn ook initiatieven geselecteerd die zich speciaal op kinderen, jongeren en ouderen richten. Een plek voor jongeren, skatepark, kinderboerderij, beweegtuin voor senioren en digicoaches zijn voorbeelden hiervan. De uitvoering hiervan wordt (mede) mogelijk gemaakt met de subsidie. Het is de bedoeling dat alle projecten binnen 3 jaar gestart of uitgevoerd zijn.

Alle projecten zijn te vinden via www.soesterkwartier.nu

Aanleiding voor het Wijkperspectief

In en om de wijk Soesterkwartier vinden veel ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen in het kader van het programma woningbouw en Langs Eem en Spoor. De bestaande wijk wordt hierdoor onderdeel van een groter gebied. Het is van belang om de nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij de bestaande stad. En daardoor ontstond de behoefte aan een breed inzicht in wat de wijk nodig heeft: zowel vanuit het oogpunt van inwoners, als dat van professionals en de gemeente. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders in januari 2021 besloten om voor het Soesterkwartier een Wijkperspectief op te stellen.

23 februari 2022No comments
Tijdelijke bedrijfsleider gezocht voor Kruiskamp Onderneemt
Overgenomen van ‘Kruiskamp Onderneemt’:
De bedrijfsleider zorgt voor een goede exploitatie van het gebouw de Witte Vlinder aan de van Galenstraat 30 in Amersfoort. De exploitatie behelst de verhuur van ruimtes aan ondernemers, verenigingen, kunstenaars, theatergroepen en zakelijke klanten in het maatschappelijke domein. Dit betekent geregeld klant- en relatiecontact, huurafspraken maken, offertes en facturen opstellen en coördinatie met vrijwilligers die bijdragen aan de verhuuractiviteiten.
Verder is de bedrijfsleider coördinator van het klusteam (een aparte activiteit binnen de Witte Vlinder) dat bestaat uit vrijwilligers die in Amersfoort bij mensen die het zelf niet kunnen betalen klusjes in huis en tuin uitvoert tegen kleine vergoedingen.
De bedrijfsleider stuurt een klein team aan van één vaste medewerker, verschillende vrijwilligers en het klusteam met een eigen pool van vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn gepensioneerd of integreren in de samenleving.
We zoeken iemand die tijdelijk voor circa 16 uur per week de taken van bedrijfsleider op zich neemt tot de zomer van 2022. Dit kan op freelance basis of door een tijdelijk arbeidscontract met de stichting Kruiskamp Onderneemt. Ondertussen zal door het bestuur van de stichting een functieprofiel worden opgesteld en een wervingsproces plaatsvinden voor een permanente bedrijfsleider die per medio augustus 2022 in dienst treedt.
De tijdelijke bedrijfsleider is iemand die in overleg met het bestuur de taken en tijdsbesteding nader afstemt. In onderling overleg kan daarbij rekening worden gehouden met mogelijke andere werkzaamheden of bezigheden van de kandidaat.
We zoeken iemand die ‘ hands-on’ is. Je kunt direct schakelen met relaties, partners en vrijwilligers en bent in staat zelfstandig beslissingen te nemen. Daarbij kun je ook uitvoering  geven aan de gevolgen van die beslissingen. Er zijn korte lijnen met bestuursleden en er is de nodige support beschikbaar voor de bedrijfsleider wanneer dat nodig is.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Titia Felderhof, Bertien Houwing, Arend Jan Pleizier of Judith Hofstee. Je kunt je interesse per mail aangeven bij de voorzitter van de stichting: Titia Felderhof (titiafelderhof@gmail.com). Graag ontvangen we dan ook een CV van je.
16 februari 2022No comments
Workshopweek van KNHM Foundation

KNHM Foundation biedt het hele jaar door workshops aan (ook langere trajecten), en in april komt er een ‘workshopweek’ waarbij je elke avond online een andere workshop kunt kiezen. Dit jaar zijn de onderwerpen:

 • Filmpje maken: maandag 11 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
 • Fondsenwerving: dinsdag 12 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
 • Rechtsvormen en organisatie: woensdag 13 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
 • Plan van Aanpak maken: donderdag 14 april 2022, 19.30 – 21.00 uur

Een veelkleurig palet dus. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

16 februari 2022No comments, , , , , , , , , , , ,