Wijken

Het Grote Buurten en Wijken Debat: Terugblik

Wat zijn de plannen en voorstellen van kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen als het gaat om buurten en wijken? In het Grote Buurten en Wijken debat georganiseerd door LSA Bewoners op de zaterdag vóór de verkiezingen deelden zeven kandidaat-Kamerleden hun voornemens en visie op thema’s als wijkaanpak, gemeenschapszin, lokale democratie, voorzieningen zoals buurthuizen, het recht op overname en veel meer. De meest opvallende uitspraken en plannen kun je hier lezen, en je kunt hier het debat in z’n geheel terugkijken.

22 maart 2021No comments
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021No comments, , , , , , , , , , , , , , , aansprakeljkheid | organisatie | stichtingen | verenigingen | WBTR
Verkiezingen: Het grote buurten- en wijkendebat

Hoe kan politiek Den Haag bijdragen aan leefbare, veilige, welvarende en duurzame buurten en wijken? Daarover gaat het Grote Buurten en Wijken Debat op zaterdag 6 maart van 11 tot 13 uur.  Zeven kandidaat-Kamerleden komen naar de Nieuwe Regentes in Den Haag om hun beloftes voor onze buurten en wijken te delen met actieve bewoners en uitvoerders. Het debat wordt uitgezonden met een livestream, je kunt dus vanuit je huis volgen en meedoen. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Interviews met kandidaat-Kamerleden

In aanloop naar het debat op 6 maart heeft LSA Bewoners de kandidaat-kamerleden alvast gevraagd hun dromen en plannen voor veerkrachtige buurten en wijken te delen. Ze publiceren deze week elke dag een nieuw interview. De eerste drie staan al online, namelijk die met Paul Smeulders (GroenLinks), Bert Peterse (SP) en Mirthe Biemans (PvdA). Goed materiaal om je in te lezen, zodat je de kandidaat-Kamerleden zaterdag het vuur aan de schenen kunt leggen tijdens het debat.  Je vindt ze hier.

1 maart 2021No comments
Nieuw initiatief van LSA Bewoners: Dag van de Buurt

Een fijne buurt ontstaat bijna nooit vanzelf. Mensen maken de buurt, vooral als zij samenwerken, zich ermee bemoeien, initiatief nemen en anderen hierin meenemen. Deze mensen, hun activiteiten, inzichten en wensen en verlangens staan centraal op de Dag van de Buurt.

Op donderdag 28 januari 2021 start LSA Bewoners, samen met het Ministerie BZKPlatform31Movisie en LPB,  een nieuwe traditie: de Dag van de Buurt, deze keer nog online. We denken na over: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: van welke voorbeelden en ideeën kunnen we leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig? Dit doen we in een programma met verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers waarbinnen je afwisselend in een workshop de diepte in duikt en bij een talkshow achterover kunt leunen.

De dag is voor iedereen die werkt aan weerbare buurten en wijken, van actieve bewoners tot wijkregisseurs. Werkzaam bij een woningcorporatie, gemeente of welzijnsorganisatie.

Programma van de dag

Dave Ensberg geeft antwoord op de vraag waar een dag van de buurt eigenlijk voor nodig is. De Dag van de Buurt gaat niet alleen om het waarom, maar ook zeker om het hoe. Het vormt het startschot voor een leernetwerk en leeragenda wijkaanpak. Daarvoor blikken we in het eerste gedeelte ook terug met Jos van der Lans en Petra van Duijnhoven: wat kunnen we leren van voorgaande wijkaanpakken?

Om 14.00 en om 15.00 uur beginnen sessies waar je meer de diepte in kunt gaan  Met 16 sessies, verdeeld over twee rondes, valt er wat te kiezen. Ze bouwen voort op ervaringen van bewoners en professionals uit de wijk.

Om 16.00 uur zien we elkaar weer terug in de studio. Als slotstuk van de middag geven kijken we naar de toekomst. Waar moet een toekomstig “minister van wijken” echt mee aan de slag? Die vraag stellen we aan alle deelnemers, en ook aan tafelgasten zoals Harry van der Molen, Marco Pastors en Tanja Jadnanansing.

Op deze pagina stellen de sprekers zich voor en worden de workshops van 14.00 en 15.00 uur beschreven.

Meld je aan via www.dagvandebuurt.nl.

 

21 december 2020No comments
Buurtweters in Coronatijd?

Het is een vreemde tijd, maar de gedwongen afstand tijdens Coronatijd weerhoudt mensen er niet van een goede buur te zijn. Sterker nog, in sommige buurten starten mensen nieuwe initiatieven en komen nieuwe verbindingen tot stand. Wij zijn op zoek naar deze nieuwe ‘buurtweters’.
Ben of ken jij iemand die het afgelopen jaar heeft laten zien dat je wat kan betekenen in je eigen buurt? Door zelf in actie te komen of door acties te organiseren? Dan kom jij wellicht in aanmerking voor de ‘buurtwetertegel’.

De buurtwetertegel wordt onregelmatig uitgereikt aan een inwoner van de gemeente Amersfoort, die in de eigen buurt mensen verbindt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op deze manier wordt de buurtweter zelf een keer in het zonnetje gezet.
Wie moet volgens jou een buurtwetertegel ontvangen voor zijn of haar inzet tijdens Coronatijd? Je kunt deze meer dan goeie buur nomineren voor een Buurtwetertegel, door een mail met motivatie te sturen aan buurtwetertegel@bewoners033.nl.

2 december 2020Comments Off, , buurtwetertegel | goede buur
8 december – Burgermasterclass 2020 – Ruimte voor bewonersinitiatieven in de Omgevingswet?

Bericht van LSA Bewoners:

Burgermasterclass 2020 – Ruimte voor bewonersinitiatieven in de Omgevingswet?
Terug van weggeweest: de Burgermasterclass over de Omgevingswet. In 2019 zetten we bewoners in de ‘master-rol’. Initiatiefnemers leerden ambtenaren, bestuurders en professionals wat de transitie van de Omgevingswet beoogt. Samen gingen we op een virtuele expeditie.
Dat wilden we dit jaar herhalen, op locatie bij een van die initiatieven. Met als doel om alle belanghebbenden rond het initiatief te helpen een gezamenlijk antwoord te vinden op een ruimtelijk vraagstuk. Maar dat liep anders dan gedacht! Twee keer lukte het niet om in een bestaand proces te interveniëren.
Toch hebben we er veel van geleerd. Onze bevindingen delen we graag met jou in deze interactieve sessie. Denk en doe je mee?

Lees verder op: https://www.lsabewoners.nl/event/burgermasterclass-2020-ruimte-voor-bewonersinitiatieven-in-de-omgevingswet/

30 november 2020Comments Off, , , , , omgevingswet