Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Zorg en welzijn

Hulp voor jouw initiatief tegen eenzaamheid

Bewonersinitiatieven kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen met het programma van LSA Bewoners, genaamd Betrokken buurten tegen eenzaamheid.

Een eerste groep van 20 bewonersinitiatieven is in maart van start gegaan. Ze zijn inmiddels gekoppeld aan een meedenker. Een meedenker denkt met je mee met het maken van concrete plannen voor jouw wijk of dorp. In de tweede ronde, die in mei van start gaat, plek voor nog eens 20 bewonersgroepen die graag aan de slag willen.

Wil jij aan de slag met eenzaamheid in je buurt of wijk en kan je wat meedenkkracht gebruiken? Lees dan hier verder en meld je aan.

26 april 2021 / door / in
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,
De Antidiscriminatieagenda van de gemeente Amersfoort

Als onderdeel van het beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad‘ heeft de gemeente Amersfoort een ‘antidiscriminatieagenda’ ontwikkeld. Dit wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 maart. Bewoners mogen inspreken. Lees hieronder hun persbericht hierover:

Anti-discriminatieagenda: elke ervaring met discriminatie is er één te veel

Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, een café niet in mogen vanwege je afkomst, op straat nageroepen worden als je met je partner hand in hand loopt, niet geselecteerd worden voor een huurwoning op basis van je achternaam. Ook in Amersfoort ervaren inwoners vooroordelen en discriminatie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en mogelijkheden als waar iedereen recht op heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met een anti-discriminatie agenda 2021-2026 ervoor zorgen dat dit verbetert.

In Amersfoort voelt zo’n 10-20 procent van de inwoners zich weleens gediscrimineerd. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op straat is daarbij het meest genoemd. “Dat is een gemiddeld landelijk cijfer, maar elke ervaring met discriminatie is er één te veel” aldus Cees van Eijk, wethouder Diversiteit. “Discriminatie, racisme of een andere vorm van uitsluiting hoort nergens, ook niet in Amersfoort. In onze stad mag iedereen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, meedoen in de samenleving en van jongs af aan dezelfde kansen krijgen. Discriminatie staat dat in de weg en dat moeten we voorkomen. Als grenzen toch worden overschreden dan pakken we dat aan.” De anti-discriminatie agenda is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente.

Voorbeeldrol

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven als inclusieve werkgever, als subsidieverlener door een norm te stellen en als samenwerkingspartner. Zo worden medewerkers van de gemeente getraind om discriminatie beter te leren herkennen en bespreekbaar te maken. Verder wil de gemeente stimuleren dat alle door hen gefinancierde partijen inclusiever werken en grenzen stellen aan discriminatie. In de inkoop- en subsidieregelingen worden hiertoe voorwaarden opgenomen. Ook komt er een Code Diversiteit voor professionals van de gemeente en samenwerkingspartners.

Van Eijk: “In Amersfoort hebben we kennis en ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt tegen discriminatie. Daar werken we al jaren aan met inwoners en partners uit de stad via de regenboogagenda en de aanpak toegankelijkheid voor inwoners met een beperking of chronische aandoening. Met de nieuwe agenda krijgt het onderwerp discriminatie een extra impuls in de stad, ook binnen onze eigen organisatie.”

Lerende stad

Discriminatie voorkomen en aanpakken is een proces van lange adem. Van Eijk: “Het is een hardnekkig probleem. Soms ervaart iemand discriminatie terwijl de ander dat helemaal niet zo bedoeld heeft. Daarom is het belangrijk om ontmoeting tussen verschillende groepen in de stad te stimuleren en mensen met elkaar te laten leren van situaties waarin discriminatie voorkomt. Dat kan in buurthuizen, scholen en op de werkvloer. Als mensen meer weten van elkaars achtergrond en geschiedenis, ontstaat begrip en acceptatie. Dan krijgt discriminatie minder kans. Onbekend maakt vaak onbemind.” Op de activiteitenlijst staan onder andere een anti-discriminatie campagne, een Amersfoortse Keti Koti herdenking, een educatieve stadsroute langs koloniale overblijfselen, het inzetten van praktijktesten, mystery guests in de horeca en op de woningmarkt, en het houden van stads- en wijkgesprekken.

“Het melden van discriminatie blijft belangrijk. Dan weten we beter waar en wanneer mensen discriminatie ervaren of er getuige van zijn in onze stad. Dit kan helpen om het gesprek goed te voeren en er samen van te leren.”

Inclusieve stad

De anti-discriminatie agenda is een van de uitvoeringsplannen van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad. Hiermee werkt Amersfoort samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de anti-discriminatie agenda 2021-2026 op 2 maart 2021 tijdens een ronde waarin inwoners hun mening kunnen inspreken. Op 23 maart volgt het besluit van de gemeenteraad.

 

22 februari 2021 / door / in ,
Het actieve Soesterkwartier brengt verlichting

Op 12 december 2020 tussen 16.30 en 18.30 wordt vóór de Emmaüskerk een grote kerstboom verlicht en wordt er warme chocolademelk uitgedeeld aan voorbijgaand publiek. De boom blijft t/m 28 december verlichting geven aan het Soesterkwartier.

In deze periode zijn er ook allerlei maatschappelijke activiteiten die het gevoel van verlichting moeten onderstrepen. Winkeliers, ondernemers en andere betrokkenen uit het Soesterkwartier zetten zich in deze periode extra in voor verlichting in de wijk.

De organisatie wil ook de andere buurtbewoners stimuleren om te kijken naar elkaar. “Juist in déze kerstperiode moeten we wat beter op elkaar letten,” aldus de organisatie. “Een oudere buurvrouw, een zieke buurman, of gewoon iemand die veel alleen is, zomaar wat voorbeelden van situaties die we in iedere straat tegen kunnen komen. Zo ook in het Soesterkwartier. We willen met de boom de buurt wat gezelligheid bieden, maar vooral ook stimuleren om zelf alert te zijn en misschien eens iets (extra’s) te doen voor de mensen om je heen.”

Alle activiteiten die te doen zijn, kun je terugvinden op www.soesterkwartierverlicht.nl.

Hart onder de riem

Eén van die activiteiten is het “hart onder de riem”. Soesterkwartierders kunnen te kennen geven welke andere Soesterkwartierder wel een beetje vreugde kan gebruiken. De organisatie staat als verrassing op de stoep met een kerstgeschenk en een boodschap van de afzender. Als de coronamaatregelen het tegen die tijd weer toelaten zal er ook zangduo meegaan die een kerstlied zal komen zingen.

Uit de inzendingen worden er vijf gekozen. Je inzending kan ingevuld worden op www.soesterkwartierverlicht.nl of je kunt een geprint formulier komen invullen bij de kerstboom op 12 december 2020 tussen 16.30 en 18.30uur.

 

7 december 2020 / door / in ,
Toolkit Betrokken Buurten (van LSA) tegen eenzaamheid online

Bericht van LSA:

De Toolkit Betrokken Buurten is online!
We hebben daarin alle informatie en geleerde lessen verzameld die kunnen helpen een betrokken buurt te zijn. Een buurt waarin iedereen zich welkom voelt en we samen eenzaamheid aanpakken. Je vindt er kennisartikelen, een podcast, inspiratieverhalen en praktische tips. Veel leesplezier en geef het door!

Bekijk de koolkit op: https://www.lsabewoners.nl/zorg/toolkit-betrokken-buurten-tegen-eenzaamheid

 

 

30 november 2020 / door / in , , , ,
Stadsgesprekken over eenzaamheid, jongeren en regelstress bij Stadsdialoog Amersfoort

Begin mei ontstond het idee voor het opzetten van een serie stadsdialogen rondom de impact van corona op de stad. Het land zat nog volledig op slot. De eerste golf was net over zijn hoogtepunt heen. In een serie van 8 interactieve talkshows spraken bestuurders, ondernemers en inwoners met elkaar. Wat hield hen bezig, hoe zagen zij de toekomst van de stad? Welke kansen zagen zij in de rust van de lockdown? Het leverde mooie gesprekken en inspirerende inzichten op. En bracht mensen bij elkaar en op ideeën.

Nu zes maanden later zitten we hopelijk na het hoogtepunt van de tweede golf. Er is inmiddels een vaccin onderweg, maar het komend jaar staat desalniettemin nog steeds in het teken van covid19 en de impact van de corona-epidemie.  En wederom gaan we, met de stad in gesprek. De nieuwe serie stadsdialogen:

  • woensdag 25 november 2020: Eenzaamheid
  • woensdag 9 december 2020: Jong zijn in lockdown
  • woensdag 16 december 2020: Regelstress

Gemeente Amersfoort en SDGHUB Nederland organiseren de stadsdialogen samen met maatschappelijke partners over de impact van corona op de stad en ons dagelijks leven. Er kunnen maximaal 200 inwoners meedoen met het gesprek; anderen kunnen het gesprek live of later volgen. Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.

23 november 2020 / door / in ,