Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Zorg en welzijn

Samenspel bewonersinitiatieven – welzijnsorganisaties: Ideeën gezocht!

Het VSBfonds is op zoek naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan moet door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk zijn opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd.

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroeps­krachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goede samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk. We zijn daarom op zoek naar ideeën om dit soort samenwerkingen te verbeteren.

Heb jij een idee of eerste plan voor zo’n samenwerking? Lees dan hier hoe het indienen daarvan in zijn werk gaat.

Indienen van voorstellen voor een lokaal samenwerkingsexperiment kan van
14 juli tot en met 15 september 2021.

Een ander idee voor de buurt?

Een ander idee voor de buurt en op zoek naar financiering? Misschien kan het VSBfonds ook dan helpen. VSBfonds steunt graag projecten die bijdragen aan het creëren van een betrokken buurt. Zie: www.betrokkenbuurten.nl.

26 juli 2021 / door / in
Bijdrage Toekomstfonds voor vier duurzame initiatieven

Een persbericht van de Gemeente Amersfoort:

Met het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie. Dit jaar ontvangen wederom vier projecten geld uit dit fonds.

Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid: “Met het Toekomstfonds stimuleren wij maar al te graag de plannen van inwoners en ondernemers die bijdragen aan de CO2-neutrale en afvalloze stad. Mooi om te ervaren dat ook in een moeilijk jaar ondernemerschap en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan”.

In 2021 hebben twaalf initiatieven een aanvraag ingediend bij het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Na advies van de adviescommissie en rekening houdend met het subsidieplafond van €200.000, zijn er vier projecten uit gekomen die dit jaar een financiële bijdrage ontvangen:

  • Bij zorginstelling De Koperhorst wordt met de Circ biodigester organisch afval straks omgezet in groen gas om het eigen pand te verwarmen en deels aardgas te vervangen. De vergister heeft daarnaast slimme software en leert van het soort afval zodat de catering het menu kan aanpassen om voedselverspilling tegen te gaan.
  • Land in Zicht is een zorgboerderij en leer-werkbedrijf en is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe locatie in Vathorst met ruim 1 hectare grond voor stadslandbouw. Ze willen duurzaam voedsel telen voor de stad en een ontmoetingsplek worden voor de buurt.
  • Stichting Bratelle wil vrouwen met borstoedeem en/of littekenweefselvorming na borstkanker helpen. Daarvoor hebben zij een bh ontwikkeld met slim textiel en een elastische modellering. Bratelle wil gebruik maken van circulaire garens en onderzoekt de toepassing van gerecyclede stoffen zodat er geen kankerverwekkende stoffen in de bh’s worden gebruikt.
  • You are a god-dess wil de impact van kleding op het milieu verminderen door het maken van tijdloze designs van onder andere de natuurlijke stof hennep die een lange levensduur kent en uiteindelijk weer afbreekt in de natuur.

Een van de voorwaarden om een bijdrage uit het fonds te krijgen, is dat minimaal de helft van de financiering van een project uit eigen geld bestaat.

14 juli 2021 / door / in ,
Nieuwe website en app voor Speelotheek Eemland

Uit een persbericht van Speelotheek Eemland:

Met trots lanceert Speelotheek Eemland per 15 mei a.s. haar nieuwe website en een bijbehorende app. Daarmee zal voor alle leners, maar ook voor andere belangstellenden zichtbaar zijn welke enorme keuze er is in het aanbod van speelgoed. En voor wie (nog) niet weet wat een speelotheek is: net als bij een bibliotheek leen je bij ons speelgoed dat na maximaal 3 weken (of eerder) weer terug gebracht kan worden en waarna weer nieuw ander speelgoed geleend kan worden. Onze nieuwe website werd mede mogelijk gemaakt door het KF Heijnfonds, het Oranjefonds en de onbetaalbare inzet van onze vrijwilligers.

Net als voor vele andere instellingen was het afgelopen jaar niet eenvoudig. Na het wegvallen van de gemeentelijke subsidie waren we genoodzaakt een kleinere huisvesting te zoeken. Die vonden we in het pand van 033 in actie aan de Liendertseweg 64a. waar we in augustus 2020 naartoe verhuisden.

Met dank aan onze vrijwilligers konden onze leners sinds de Coronacrisis online via een PDF catalogus speelgoed aanvragen. Veel leners maakten hier gebruik van, maar wij realiseerden ons dat dit niet voldoende was en zochten naar nieuwe mogelijkheden om onze leners nog beter van dienst te zijn en nieuwe leners te bereiken.

Op onze nieuwe website vindt u daarom nu alles wat u wilt weten over de Speelotheek Eemland. Bezoekers kunnen handig zoeken in ons assortiment speelgoed, waaronder ook ons buitenspeelgoed en aangepast speelgoed voor kinderen met een beperking. Leners hebben daarnaast toegang tot een mobiele app en online account waarmee ze direct kunnen zien welk speelgoed ze in hun bezit hebben.

Met een lidmaatschap van de Speelotheek leent u elke drie weken nieuw speelgoed (4 stuks) voor maar 48 euro per jaar. Een lidmaatschap van de Speelotheek is verrassend en duurzaam. Bezoek daarom snel onze nieuwe website www.soteemland.nl en ontdek ons. Ook als u zich wilt inzetten als vrijwilliger. We zoeken nieuwe vrijwilligers voor de uitleen, uitbreiding van ons bestuur, maar ook vrijwilligers, die hand- en spandiensten willen verlenen voor bepaalde projecten.

Ter gelegenheid van de lancering van onze website zijn we op zaterdag 15 mei open van 09.00 uur tot 12.30 uur. Ook nu hanteren we nog steeds de coronamaatregelen. Dat er maximaal twee volwassenen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend) tegelijk binnen mogen zijn.

29 mei 2021 / door / in
Vathorst hartveillig dankzij Reanimatienetwerk Amersfoort

Uit een persbericht van Reanimatienetwerk:

Het is dankzij inspanningen van veel mensen gelukt om de wijk Vathorst ook hartveilig te maken. Dank aan het bestuur en leden winkeliersvereniging Vathorst, Buurtbudget Vathorst, bestuur van de VvE Blok 14 (Grachtenrijk), een Amersfoortse vastgoedbelegger, de eigenaar van restaurant Bij Lot, alle buurtbewoners die via buurtacties financieel bijgedragen hebben, de pandeigenaren aan wiens pand de buitenkast opgehangen is en natuurlijk de vrijwilligers van RNA die dit geregeld hebben.

Voorzitter Henk Pijper van het Reanimatie Netwerk Amersfoort: “Het blijft onbegrijpelijk dat de gemeente nog altijd geen besluit heeft genomen om het Reanimatienetwerk structureel te subsidiëren. Onderzoeken laten zien dat door snel te starten met reanimeren en met een AED een schok toe te kunnen dienen de overlevingskans stijgt van 10% bij het alleen wachten op een ambulance tot 70% wanneer een inwoner start met reanimeren en een AED snel ter plaatse is. Dat realiseren én in stand houden van een netwerk van opgeleide burgerhulpverleners en werkende AED’s vraagt om structurele ondersteuning.”

Uit een incidentele subsidie van de gemeente is het voor het Reanimatienetwerk alleen mogelijk om gratis buitenkasten beschikbaar te stellen aan particulieren en organisaties. Dat is ook gedaan bij het hartveilig maken van Vathorst. Om ook de AED’s voor deze kasten te realiseren moest een beroep gedaan worden op bedrijven, organisaties en particulieren.

Hoe is het gelukt om de wijk Vathorst hartveilig te maken.

In het winkelcentrum Vathorst werd door de winkeliersvereniging een nieuwe AED aangeschaft. Samen met een aanwezige AED werden deze op de locaties Leeghwater en Cruquis in gratis buitenkasten geplaatst.

Zorginstelling Amerpoort (Locatie Hoenderberg) heeft op ons verzoek een in het gebouw aanwezige AED naar buiten gebracht in een gratis buitenkast.

De “VVE van Blok 14” heeft voor de buurt Grachtenrijk via een hartvoordebuurt actie en een bijdrage uit het buurtbudget een AED aangeschaft. Met een gratis buitenkast is deze op de locatie Spakenburgerkade geplaatst.

Met een hartvoordebuurt actie van onze wijkcoördinator Seger Geerars is voor de buurt Lint-Oost het geld voor een AED bijeen gebracht. Deze AED is met een gratis buitenkast geplaatst op de Meijepolder. Deze AED is overigens een paar dagen na installatie al voor het eerst opgehaald voor een reanimatie in de directe omgeving.

Van een Amersfoortse vastgoedbelegger ontving het Reanimatienetwerk geld voor een AED, te plaatsen naar ons inzicht. Daar is een AED voor gekocht die geplaatst is bij restaurant Bij Lot aan de Hogesteeg in Vathorst.

Wij verwachten nog een AED aan de Terschellingkade bij het gereedkomen van een nieuwbouwproject daar. De projectontwikkelaar heeft toegezegd daar een AED op te hangen in een door ons te leveren buitenkast.

De NS heeft aangekondigd om de in loop van 2021 de stations-AED’s ook aan te melden. De AED op NS Station Vathorst komt zo ook voor de wijk beschikbaar.

Zonder de inzet van onze vrijwilligers Bas van Gastelen, Jan van den Berg en Seger Geerars zou dit project niet zijn gerealiseerd. Het technisch team van het Reanimatienetwerk heeft alle buitenkasten gratis geplaatst.

29 mei 2021 / door / in
Hulp voor jouw initiatief tegen eenzaamheid

Bewonersinitiatieven kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen met het programma van LSA Bewoners, genaamd Betrokken buurten tegen eenzaamheid.

Een eerste groep van 20 bewonersinitiatieven is in maart van start gegaan. Ze zijn inmiddels gekoppeld aan een meedenker. Een meedenker denkt met je mee met het maken van concrete plannen voor jouw wijk of dorp. In de tweede ronde, die in mei van start gaat, plek voor nog eens 20 bewonersgroepen die graag aan de slag willen.

Wil jij aan de slag met eenzaamheid in je buurt of wijk en kan je wat meedenkkracht gebruiken? Lees dan hier verder en meld je aan.

26 april 2021 / door / in
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen een bestuur te voorkomen.
Kort gezegd gaat de wet over:

  •     Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.
  •     Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  •     Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden.

Zowel verenigingen als stichtingen moeten aan de wet gaan voldoen, en zowel grote als kleine.
Belangrijk om te weten is dat als de statuten móeten worden aangepast, dat dit niet absoluut vóór 1 juli hoeft te zijn gebeurd. Dit moet wel binnen vijf jaar na invoering van de wet zijn gebeurd. Tot die tijd gaat de wet boven de eigen statuten van de organisatie. Je moet dus gewoon aan de wet voldoen, ook al zijn de statuten nog niet gewijzigd.

Op de website https://wbtr.nl lees je meer over de wet en wat dat voor jouw vereniging of stichting betekent. Verder vind je er een stappenplan en gratis webinars.

15 maart 2021 / door / in , , , , , , , , , , , , , , ,