Concept Groenvisie gepubliceerd

Concept Groenvisie gepubliceerd

Op 16 mei is de conceptversie van de Groenvisie Amersfoort 2030 gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze binnenkort aan de gemeenteraad wordt overgedragen. Maar niet zonder een finale goedkeuring van de mensen en organisaties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. De Groenvisie ligt nu ter inzage. Staan er dingen in die volgens u volstrekt niet in deze visie zouden moeten staan? Dan bent u als organisatie of als bewoner uitgenodigd met een tekstvoorstel te komen (amendement). Deze tekstvoorstellen worden op de website van Groenvisie Amersfoort gepubliceerd en kunt u toelichten tijdens de slotbijeenkomst van 25 juni. Over elk tekstvoorstel wordt gestemd. Indien meer dan 50% van de aanwezigen akkoord zijn, wordt het tekstvoorstel overgenomen in de versie die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Iedereen kan met tekstvoorstellen komen: inwoners, organisaties, politieke partijen, etc. De deadline is 15 juni.

Klik hier voor het formulier aanleveren tekstvoorstel.

Meld u aan op de website van Groenvisie Amersfoort voor de slotbijeenkomst van 25 juni van 10:00 tot 13:00 in het Groene Huis, het nieuwe onderkomen van het CNME en het bezoekerscentrum van Landgoed Schothorst (Schothorsterlaan 21, Amersfoort).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wytse Dassen van de projectgroep Groenvisie via groenvisieamersfoort@gmail.com of 06-27037081.

Delen
30 mei 2016No comments,

Geef een reactie