Conferentie voor bewoners zonder betaald werk

Conferentie voor bewoners zonder betaald werk

Op 7 mei a.s. organiseert het BewonersWeb haar laatste Vervolgconferentie ‘Bewoners aan zet’, in samenwerking met HU Amersfoort.
De centrale thema is: “Welke initiatieven zijn nodig om bewoners die het hardst worden getroffen door gevolgen van baanverlies en armoede te steunen”.

Er wordt gewerkt met twee rondetafel sessies. De eerste bijeenkomst is bedoeld om praktische tips te verzamelen voor de aanpak van arbeid- en inkomensproblematiek.

De vraagstelling luidt: “Welke concrete projecten kunnen we bedenken voor mensen die worden geconfronteerd met baanverlies, werkloosheid en gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt, met als doel: het versterken van de eigen kracht; het versterken van hun sociaaleconomische positie en het voorkomen van marginalisering ?”

Bij het tweede rondetafelgesprek staan toekomstige scenario’s centraal die recht doen aan een groeiende bevolkingsgroep die duurzaam verstoken zal zijn van betaalde arbeid, dan wel om uiteenlopende redenen niet in staat is om een positie op de arbeidsmarkt te veroveren.
De vraagstelling die daarbij hoort is: “Welke maatschappelijke en sociaaleconomische innovatie is noodzakelijk om een groeiende tweedeling in de samenleving, langs de grens van betaalde/onbetaalde arbeid, tegen te gaan; en hoe kan de burger daar een innovatieve bijdrage aan leveren?”
Bij de conferentie zijn waarnemers aanwezig van de gemeente en instellingen, die na afloop van de tafelgesprekken commentaar en tips geven.
De conferentie begint om 17.30 uur, op de Hogeschool Utrecht te Amersfoort, De Nieuwe Poort 21. Vanaf 17.00 uur kunnen deelnemers terecht voor soep en broodjes.

De toegang en de catering is gratis.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor opgave kunt u mailen naar: kerngroepweb@gmail.com

Delen
30 april 2014No comments,

Geef een reactie