Conferentie zelfbouw en zelfbeheer in Amersfoort

Conferentie zelfbouw en zelfbeheer in Amersfoort

Binnen Amersfoort zijn een aantal zelfbouwinitiatieven actief, bewoners die gezamenlijk een plek willen realiseren om te wonen en/of werken. Ook wel Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Het initiatief van POWER om de oude bibliotheek aan de Zonnehof her te gebruiken is zo’n initiatief, maar er zijn er meer.
Voor de zomer zijn een aantal van deze zelfbouwinitiatieven bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen. Daaruit is naar voren gekomen dat een goede samenwerking met Gemeente noodzakelijk is voor een vruchtbaar zelfbouwklimaat. Volgens de zelfbouwinitiatieven is de huidige samenwerking niet slecht, maar kan beslist nog beter. Daarvoor hebben ze de gemeente voorgesteld om gezamenlijk een agenda stellende conferentie over zelfbouw en zelfbeheer te organiseren. De gemeente heeft al laten weten dat zij daar positief tegenover staat. De conferentie zal dan in oktober plaats vinden. Meer informatie: Marc van Leent, info@marcvanleent.nl, 0651026684.

Delen
20 augustus 2014No comments,

Geef een reactie