Dank aan alle bezoekers van Bewoners033

Dank aan alle bezoekers van Bewoners033

Zoals 2014 menig burgerinitiatief het licht zag, betekende dit jaar ook de komst van Bewoners033.

Om een digitaal platform te kunnen bieden aan burgers die zich willen oriënteren op het palet aan lokale initiatieven, op een agenda willen kijken wat er per dag gebeurt, zich willen laten inspireren door portretten van gangmakers of zich laten prikkelen door een pittige blog, heeft de kleine redactie er hard aan moeten trekken.
Die investering betaalt zich uit. Met gemiddeld 100 bezoekers per dag en uitschieters tot boven de 170, doet Bewoners033 het boven verwachting, zeker gezien het feit dat het een lokale site betreft.
Qua ontwikkeling is het verheugend dat die hits niet alleen komen van vaste bezoekers, maar dat er dagelijks nieuwkomers zijn die onze site ontdekken. Onze site wordt zelfs ver buiten de landsgrenzen bekeken.

De redactie heeft er bij de start in het voorjaar van 2014 voor gekozen om geen statisch product aan te bieden. Het gegeven dat er iedere week nieuwe berichten op de site staan heeft positieve invloed gehad op de snelle groei van het aantal bezoekers.
Daarom willen we aspirant correspondenten aanmoedigen om toe te treden tot het collectief van redactieleden en correspondenten om incidenteel een bijdrage te leveren. Nieuws uit buurt en wijk, een aankondiging van een manifestatie, een opiniërend artikel, ze zijn van harte welkom.

Overheid-burger
Dankzij de gemeente Amersfoort is er sprake van een landelijke primeur, met de knop Bewoners033 op haar website: amersfoort.nl . In het contact met andere gemeenten levert dat veel complimenten op en het zou ons niet verbazen als ons voorbeeld navolging gaat krijgen. Het is een mooi voorbeeld van de wens om te experimenteren met nieuwe verbindingen in de relatie overheid-burger.

Groeimodel
Bewoners033 wordt gemaakt voor en door vrijwilligers. Dankzij een bijdrage uit een aantal buurtbudgetten, een bank en de gemeente Amersfoort werd de site door een professionele webmaster gebouwd, die de eerste maanden ook het onderhoud deed. Het beheer van de site is inmiddels door het redactieteam overgenomen.
Binnen het groeimodel van Bewoners033 wordt er momenteel gewerkt aan een passende rechtspersoon. Drie ervaren aspirant bestuursleden zijn inmiddels al druk aan de slag.
Met een regielid van de G1000 zijn afspraken gemaakt om de site ook een forumfunctie te gaan geven. Met de SGLA en het BewonersWeb wordt op korte termijn overlegd hoe de bestaande samenwerking verder geoptimaliseerd kan worden. ‘De Rooie Cent’ biedt het redactieteam kosteloos onderdak. Eind december komen het bestuur i.o., het redactieteam en enkele correspondenten daar bijeen voor een evaluatie over 2014 en het maken van plannen voor 2015. Voor een beginnende site binnen een domein dat aan een ongekend snelle ontwikkeling onderhevig is, is dat geen overbodige luxe.

Dank
Graag bedanken we de gemeente Amersfoort, de financiers van de websitebouw, de initiatiefnemers die aan de wieg stonden van Bewoners033 en ‘De Rooie Cent’ voor hun inzet en/of  support.
Maar bovenal bedanken wij u, onze bezoeker, die onze site regelmatig bekijkt, items toevoegt op de agenda of een bericht plaatst.
Dankzij u hopen we onze functie als digitaal platform voor burgerinitiatieven in Amersfoort in 2015 verder te ontwikkelen. Allen een heel gezond en initiatiefrijk 2015 toegewenst.

De redactie Bewoners033

Delen
14 december 20141 Comment

Geef een reactie