BurgerBorrel op 17 november: kennis maken=kennis delen

BurgerBorrel op 17 november: kennis maken=kennis delen

17 november as. en dit keer zijn we te gast bij wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2 Amersfoort van 19 tot 22 uur.

De ‘burgerborrel’ in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de stad inzet. Bij voorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede maatschappelijke activiteit.
Het motto van de ‘burgerborrel’ is kennis maken = kennis delen. ,Het is een netwerkbijeenkomst bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen. Net zoals het bedrijfsleven, grote instellingen en andere organisaties in de stad dat doen. Het is belangrijk dat ook de initiatieven gezamenlijk laten zien dat zij een grote rol spelen als het gaat om de leefbaarheid van de stad.

ook dit keer het vaste onderdeel is de zeepkist waar initiatieven zich kunnen presenteren en daar ook steun voor kunnen vragen. De eerdere borrels trokken een kleine 60 mensen, die zo’n 35 burgerinitiatieven vertegenwoordigden. De ‘burgerborrel’ wordt voorbereid door enkele Amersfoorters die betrokken zijn bij diverse initiatieven zoals, Bewoners033.nl, Verkeerstuin en Kruiskamp Onderneemt.

De toegang is zoals gebruikelijk gratis, koffie, thee, fris, wijn of bier voor eigen rekening aan de bar verkrijgbaar (zeer schappelijke prijzen)

U bent van harte welkom!

Namens Bewoners033.nl
Jeroen Fikkers en Cornelis de Maijer

Delen
7 oktober 2016No comments

Geef een reactie