De Antidiscriminatieagenda van de gemeente Amersfoort

De Antidiscriminatieagenda van de gemeente Amersfoort

Als onderdeel van het beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve Stad‘ heeft de gemeente Amersfoort een ‘antidiscriminatieagenda’ ontwikkeld. Dit wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 maart. Bewoners mogen inspreken. Lees hieronder hun persbericht hierover:

Anti-discriminatieagenda: elke ervaring met discriminatie is er één te veel

Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, een café niet in mogen vanwege je afkomst, op straat nageroepen worden als je met je partner hand in hand loopt, niet geselecteerd worden voor een huurwoning op basis van je achternaam. Ook in Amersfoort ervaren inwoners vooroordelen en discriminatie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en mogelijkheden als waar iedereen recht op heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met een anti-discriminatie agenda 2021-2026 ervoor zorgen dat dit verbetert.

In Amersfoort voelt zo’n 10-20 procent van de inwoners zich weleens gediscrimineerd. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op straat is daarbij het meest genoemd. “Dat is een gemiddeld landelijk cijfer, maar elke ervaring met discriminatie is er één te veel” aldus Cees van Eijk, wethouder Diversiteit. “Discriminatie, racisme of een andere vorm van uitsluiting hoort nergens, ook niet in Amersfoort. In onze stad mag iedereen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, meedoen in de samenleving en van jongs af aan dezelfde kansen krijgen. Discriminatie staat dat in de weg en dat moeten we voorkomen. Als grenzen toch worden overschreden dan pakken we dat aan.” De anti-discriminatie agenda is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente.

Voorbeeldrol

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven als inclusieve werkgever, als subsidieverlener door een norm te stellen en als samenwerkingspartner. Zo worden medewerkers van de gemeente getraind om discriminatie beter te leren herkennen en bespreekbaar te maken. Verder wil de gemeente stimuleren dat alle door hen gefinancierde partijen inclusiever werken en grenzen stellen aan discriminatie. In de inkoop- en subsidieregelingen worden hiertoe voorwaarden opgenomen. Ook komt er een Code Diversiteit voor professionals van de gemeente en samenwerkingspartners.

Van Eijk: “In Amersfoort hebben we kennis en ervaring opgedaan over wat wel en niet werkt tegen discriminatie. Daar werken we al jaren aan met inwoners en partners uit de stad via de regenboogagenda en de aanpak toegankelijkheid voor inwoners met een beperking of chronische aandoening. Met de nieuwe agenda krijgt het onderwerp discriminatie een extra impuls in de stad, ook binnen onze eigen organisatie.”

Lerende stad

Discriminatie voorkomen en aanpakken is een proces van lange adem. Van Eijk: “Het is een hardnekkig probleem. Soms ervaart iemand discriminatie terwijl de ander dat helemaal niet zo bedoeld heeft. Daarom is het belangrijk om ontmoeting tussen verschillende groepen in de stad te stimuleren en mensen met elkaar te laten leren van situaties waarin discriminatie voorkomt. Dat kan in buurthuizen, scholen en op de werkvloer. Als mensen meer weten van elkaars achtergrond en geschiedenis, ontstaat begrip en acceptatie. Dan krijgt discriminatie minder kans. Onbekend maakt vaak onbemind.” Op de activiteitenlijst staan onder andere een anti-discriminatie campagne, een Amersfoortse Keti Koti herdenking, een educatieve stadsroute langs koloniale overblijfselen, het inzetten van praktijktesten, mystery guests in de horeca en op de woningmarkt, en het houden van stads- en wijkgesprekken.

“Het melden van discriminatie blijft belangrijk. Dan weten we beter waar en wanneer mensen discriminatie ervaren of er getuige van zijn in onze stad. Dit kan helpen om het gesprek goed te voeren en er samen van te leren.”

Inclusieve stad

De anti-discriminatie agenda is een van de uitvoeringsplannen van het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad. Hiermee werkt Amersfoort samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de anti-discriminatie agenda 2021-2026 op 2 maart 2021 tijdens een ronde waarin inwoners hun mening kunnen inspreken. Op 23 maart volgt het besluit van de gemeenteraad.

 

Delen
22 februari 2021No comments,
Comments

Comments are closed here.