De Broedplaats van 14 september, te gast in de raadszaal

De Broedplaats van 14 september, te gast in de raadszaal

Deze keer waren we zoals jaarlijks gebruikelijk is te gast in het stadhuis. Deze keer hadden we de beschikking over niet minder dan de raadszaal zelf. Het is altijd weer bijzonder om in deze ruimte plaats te kunnen nemen op de plekken die wekelijks ingenomen worden door onze volksvertegenwoordigers. Maar voordat de Broedplaats begon zijn we culinair verwend door het bedrijfsrestaurant van het stadhuis met een heerlijke maaltijd. Dat legde een goede bodem voor deze Broedplaats.

Jan Huurdeman voorzitter van Bewoners033 leidde de Broedplaats in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033. De avond was om nog een andere reden bijzonder, we bleken namelijk een jarige onder ons te hebben. Het mag dan ook niemand verbazen dat we eerst ruimte hebben gemaakt om met elkaar te zingen voor de jarige. De jarige zat er glunderend bij en nam daarmee ook een mooi en bijzonder verhaal mee terug naar huis.

Presentatie over het proces van sociale cooperatie en stichting Blauwe Paraplu

Daarna was het tijd voor Jessica de Ruijter, onze tweede gast, na Edgar van Groningen van De Stadswormerij, die de eer had om een presentatie te verzorgen in het stadhuis. Deze keer ging de presentatie over sociale coöperatie Blauwe Paraplu, waarvan Jessica mede-initiatiefneemster is. Hierna zullen we ingaan op hoofdzaken uit Jessica haar presentatie.

Coöperatie Blauwe Paraplu is in de periode 2015-2016 als project bij StadsLAB033 ontstaan. StadsLAB033 was in 2014 opgericht door Dirk Kaan en was een plek waar mensen de beste toekomst voor zichzelf konden ontdekken. Bij stadslab liep een bont gezelschap van mensen rond, waaronder ook mensen met een uitkering. Tijdens een presentatieavond in 2015 vertelden twee van die mensen dat ze eigenlijk wel rondleidingen wilden gaan geven in De Nieuwe Stad waar StadsLAB033 zat. Met het in praktijk brengen van deze rondleidingen zijn ze geholpen door één van de aanwezige ondernemers (die destijds ook deel uitmaakte van het team van Bewoners033). De rondleidingen bleken leuk en succesvol, maar wat ontbrak bleek vanwege hun bijstandsuitkering – de mogelijkheid om hier ook geld voor te kunnen vragen. Niet lang daarna ontdekten de initiatiefneemsters op een congres het concept van de sociale coöperatie De Vrije Uitloop, zoals die in 2013-2014 in Breda was geïntroduceerd door initiatiefnemers Erna Smeekens en Hans Udo. Dit voorbeeld heeft uiteindelijk geleid tot sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Mede dankzij Wethouder Tigelaar is er in 2016 toestemming gekomen voor een experiment van drie jaar in Amersfoort. Jessica vertelde dat de gemeente een belangrijke partner is voor sociale coöperaties, ook omdat mensen door hun uitkering met De Participatiewet of andere uitkeringswet te maken hebben. Drie jaar is daarbij, zoals Jessica aangaf, geen overbodige luxe, omdat je met veel zaken te maken krijgt en de organisatie ook niet als vanzelf na een jaar zelfstandig kan doorgaan. Zo blijkt bijvoorbeeld de rol van een coördinator nodig: iemand die organiseert en ook het grotere plaatje in het oog kan houden. Het deel kunnen uitmaken van een gemeenschap blijkt daarbij van grote waarde voor mensen zelf te zijn. Het kunnen delen met elkaar en met elkaar meedenken is zoals Jessica heeft ervaren voor de mensen van grote meerwaarde. Het deel uitmaken van een cooperatie draagt mede daardoor ook bij aan het persoonlijk welbevinden van mensen en daarmee aan positieve maatschappelijke impact op meerdere terreinen. Ondernemerstrajecten vanuit de gemeente zoals de BBZ zijn daarentegen juist heel individueel gericht.

Bij het samenwerken met de gemeente zijn heel goede ervaringen opgedaan met de trajectbegeleiders van Werk en Inkomen. Tegelijkertijd was de hoop ook meer op beleidsniveau met de gemeente samen te kunnen werken, om de geleerde inzichten breder toepasbaar te krijgen, dat is lastiger gebleken. Met de trajectbegeleiders heeft men de ervaring opgedaan snel te kunnen schakelen. Op beleidsniveau is deze ervaring toch anders. Jessica zegt dat je als bewonersinitiatief niet altijd het gevoel heb serieus genomen te worden. Vanuit een werkverleden met en voor grote (ook internationale) organisaties heeft ze daarin echt een verschil gemerkt: ‘…er wordt anders naar je gekeken.’

Dit roept herkenning op bij mensen in de zaal. Jan Huurdeman vraag wat zou anders moeten om meer beweging te krijgen in het serieus nemen van bewonersinitiatieven? Jessica geeft aan dat het ook veel te maken heeft met het daadwerkelijk ervaren van interesse. Merken dat de gemeente ook van initiatieven wil leren en voelen dat de gemeente eventueel ook wil faciliteren. Initiatieven zijn zelf sowieso zelf vaak druk om het hoofd boven water te houden. Het maakt daarbij natuurlijk ook uit vanuit welk domein een burgerinitiatief werkzaam is. Zo komt een initiatief bezig met duurzaamheid andere weten, regelingen en zaken tegen dan een initiatief bezig rondom arbeidsparticipatie. In het domein van werk en inkomen is men vaak ook meer gewend om vanuit een handhavingsperspectief te werken.

Een aanwezig ambtenaar vertelt dat zij zelfde patronen herkent in het communiceren met collega’s van beleid. Het is voor veel ambtenaren in de dagelijkse praktijk heel lastig om iets breder te kijken, omdat zij (deze collega’s) ook afgerekend worden op te behalen vaak smalle(re) beleidsdoelen. Hierbij kan een contactpersoon (grenswerker) helpen om te vertalen. Daarbij moeten deze ambtenaren deels ook in staat zijn of gesteld worden om buiten hun eigen comfortzone te kunnen denken. Zij komen anders daarmee met hun werk op stukken waar zij niet voor zijn gevraagd om op te acteren. Tegelijkertijd speelt hier een aspect waar men aan ook aan gemeentekant mee worstelt.

Jessica vertelt verder hoe sociale coöperatie Blauwe Paraplu met tegenwoordig daarnaast ook Stichting Blauwe Paraplu heeft ontwikkeld tot een inclusieve gemeenschap waar verschillende mensen terechtkunnen. Het gaat dan zowel om mensen die oriënteren op mogelijkheden van tijdsbesteding en vervolgstappen, maar bijvoorbeeld ook dagbesteding en al actieve ondernemers. De Blauwe Paraplu is momenteel met bewonersbedrijf de Witte Vlinder (waar zij ook zitten) aan het kijken hoe ze meer kunnen samenwerken in de wijk Kruiskamp-Koppel en mogelijkheden voor vrije tijd, advies en ontwikkeling samen met anderen partijen in de wijk kunnen faciliteren. Hierbij gaat het ook om ontwikkelmogelijkheden op maat in de wijk en stad.

Jessica sluit tot slot af met een vraag, Coöperatie Blauwe Paraplu is momenteel op zoek naar een tweetal nieuwe externe bestuursleden. Heb jij misschien interesse of weet je iemand, dan hoort de Blauwe Paraplu het graag via: info@blauweparaplu.org.

De pitches

Na een korte koffiepauze was het tijd geworden voor de pitches. Jan van De Berg van het Reanimatienetwerk Amersfoort was samen met collega Marcel Samuels aanwezig .Jan vertelt na de video dat het netwerk het netwerk van burgerhulpverleners in Amersfoort beheert en ruim 250 AED’s in de stad heeft. Het doel dat zij hebben is zoveel mogelijk mensen te bewegen om burgerhulpverlener te worden. En heel graag zou het netwerk ook meer burgerhulpverleners vinden met een migratieachtergrond. We worden door Jan en Marcel uitgedaagd om deze Broedplaats hierover met hen verder te denken. Wat kunnen ze kunnen doen, naast bijvoorbeeld in wijken flyeren in andere talen?

Jan Te Grotenhuis heeft een vraag aan het stadhuis. Johan brengt het belang in van de Voedselbank en de Kledingbank voor mensen die dit nodig hebben. Johan geeft aan dat het nodig is dat de gemeente haar best gaat doen om een nieuwe plek te vinden, aangezien veel van de mensen volgens Johan niet zonder deze hulp kunnen. Johan geeft enkele voorbeelden van plekken in Amersfoort die al langere tijd leegstaan. Na deze boodschap herhaalt Johan zijn oproep van 14 juni bij ONE Kattenbroek over dat we met elkaar minder rotzooi van ons af moeten gooien en hoe we zwerfafval met elkaar kunnen opruimen.

Peter Rook breekt in zijn pitch een lans voor De Broedplaats zelf als springplank voor initiatieven. Peter wil graag nadenken met de groep hoe we de bekendheid van De Broedplaats nog groter kunnen maken? Zodat nog meer initiatieven ervan kunnen gaan profiteren. Tot slot sluit Jan Huurdeman de rij af met een hierop aansluitende vraag. Namelijk hoe kunnen we jongeren en mensen van 25+ ook beter gaan bereiken? De meeste hulpvragen die nu binnenkomen zijn zoals Jan aangeeft mensen in de categorie van 45+. Hoe mooi zou het zijn als we ook met jongere mensen en jongeren samen kunnen werken aan het Amersfoort van de toekomst.

Na een korte pauze – Johan vond in de pauze al gehoor bij een aanwezige ambtenaar – zijn we in twee groepen voor een half uur uiteen gegaan.

 Weer Plenair

Weer bij elkaar vertelt Jan eerst hoe het bij hem en Peter in de groep is gegaan. Jan geeft aan dat op de vraag van Peter een aantal leuke nieuwe suggesties zijn gedaan, die het waard zijn om verder te onderzoeken en uit te proberen. Ten aanzien van Jan zijn vraag over jongeren, is ook opgemerkt dat Bewoners033 ook een bepaalde identiteit heeft meegekregen door de jaren heen, waarmee jongeren niet gelijk de eerste associatie zijn. Dat laat niet onverlet dat Jan heel graag zou zien dat een jongerengroep zich verbindt aan Bewoners033. Dat hoeft uiteraard ook niet op dezelfde manier als we gewend zijn, maar moet vooral passen bij wat bij jongeren zelf past. Ook hierop zijn enkele suggesties gekomen. Belangrijk is aan de ene kant het aanhaken bij de energie van jongeren en aan de ene kant ook zelf met initiatieven hiervoor te komen. Verder werd vanuit het publiek gesuggereerd om niet te vergeten aan te sluiten bij de jongerengroepen van kerken.

Jan van De Berg van de andere break-out groep verteld dat er ook in hun groep verschillende tips zijn gegeven voor het vinden van burgerhulpverleners met contactpersonen in bepaalde doelgroepen. Meer tips kunnen gestuurd worden naar marcel.samuels@gmail.com of http://reanimatienetwerk.amersfoort.nl/

Tot slot hebben we de avond afgesloten met de tip ook nog te kijken naar het initiatief van Awesome Amersfoort dat in september en later dit jaar nog een moment zal organiseren voor mooie ideeen in Amersfoort. Hierbij wordt een beloning uitgeloofd van €1000,- voor het beste idee, zodat dit idee kan starten. Voor meer informatie zie: https://www.awesomeamersfoort.nl/

We hopen jullie 22 november weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden bij de Sint Joriskerk. Eerst hopen we jullie weer te zien bij de Burgerborrel die we 22 oktober zullen organiseren.

Maarten Rector, namens Bewoners033

Delen
4 oktober 2023No comments, , ,
Comments

Comments are closed here.