De Broedplaats van 29 juni, een avond vol inspiratie bij ONE Kattenbroek

De Broedplaats van 29 juni, een avond vol inspiratie bij ONE Kattenbroek

Deze keer waren we te gast bij ONE Kattenbroek. ONE staat voor ‘omzien naar elkaar’ en is een ontmoetingsplek in de wijk Kattenbroek voor en door bewoners. Het is een gezellige huiskamer waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken, iets kunnen lezen of spelletje kunnen spelen. De vrijwilligers van ONE hadden flink hun best gedaan ons te verwennen met twee soorten verse zelfgemaakte soep en broodjes. Dat legde alvast een prettige basis voor deze Broedplaats.

Aus Greidanus van Bewoners033 leidde de Broedplaats vervolgens in door te vertellen over Stichting Bewoners033 en haar activiteiten, naast De Broedplaats ook De Burgerborrel en Advies033.

Presentatie Buurtterras Kattenbroek

Zoals al bijna weer een mooi gebruik geworden gingen we daarna niet over naar de pitches, maar gaven we het woord aan Erik van Marissing voor een presentatie over het Buurtterras Kattenbroek. In de punten hierna zullen we enkele punten uit het verhaal van Erik belichten.

Het buurtterras is een mobiele koffieplek gericht op de toevallige ontmoeting in de wijk Kattenbroek. Het doel van het buurtterras was voor Erik een gemakkelijke manier van contact in de wijk te bevorderen. Hij gaat met het terras om de twee tot vier weken de wijk in, meestal vergezeld door enkele gasten: van raadsleden tot de politieagent en de wijknetwerker. Hij verteld dat het voordeel van de bakfiets is dat het terras in theorie ook relatief simpel door anderen georganiseerd zou kunnen worden en niet van hem afhankelijk is. Het zou dan ook zijn wens zijn om uiteindelijk zelf vrijwilliger bij het initiatief te kunnen worden.

Erik gaf enkele mooie voorbeelden van verhalen van mensen die hij is tegengekomen waaruit de sociale waarde van de bakfiets naar voren komt: van mensen die elkaar niet kennen terwijl ze dicht bij elkaar wonen tot mensen die net iemand hebben verloren en verlegen zitten om een praatje. Het voordeel van de opzet met de bakfiets is dat deze mensen naast het toevallige en laagdrempelige praatje gelijk ook geïnformeerd kunnen worden waar zij terecht kunnen in de wijk. Maar zoals Erik heeft ontdekt weten mensen vaak toch niet waar zij faciliteiten kunnen vinden, soms zelfs als zij vlakbij voorzieningen wonen.

Maar niet alles komt vanzelf

Erik vertelt ook dat dit alles niet betekent dat alles gemakkelijk is gegaan. Dat ging van vragen van fondsen voor bonnetjes over thermoskannen die gekocht waren op Marktplaats, tot het vinden van voorschriften waar je aan moet voldoen om met een mobiel terras de wijk in te mogen, zeker tijdens Corona. Gelukkig waren er wel geregeld wijkprofessionals die hem hebben geholpen met de juiste mensen in gesprek te komen. Ook de rechtsvorm, de wijze van verzekeren en alle vragen die daarbij kwamen zijn voor hem een jarenlange zoektocht geweest. Het Buurtterras heeft inmiddels een bestaande grotere organisatie in de wijk gevonden waar hij bij aan heeft kunnen sluiten. Hierdoor zijn deze zaken nu geregeld. Allemaal zaken die voor een klein initiatief. zeker als je het naast een gewone baan doet, heel lastig kunnen zijn.

Weer een ander voorbeeld waar Erik over verteld is de tip die hij kreeg om een potje op te bouwen voor het geval dat iets stuk gaat. Hierbij kreeg Erik bij de verzekeringen weer te horen dat het vragen van een donatie of kleine vergoeding bij uitleen als commercieel werd gezien. Dat terwijl het buurtterras juist een voorbeeld is van sociaal ondernemerschap en juist niet is gericht op winst. Het zijn voorbeelden van zaken die de nodige energie kunnen wegnemen bij een maatschappelijk initiatiefnemer. Erik geeft ook dat hij heeft leren begrenzen, bijvoorbeeld bij instanties die iets van hem willen. Zo gaat hij bijvoorbeeld aan niet meer buiten de wijk met de bakfiets aan de slag te gaan.

Hoe maak je je intitiatief duurzaam?

En wat is er nou nodig dat het initiatief duurzaam actief kan blijven? Daarvoor heeft Erik in 2021 mede twee avonden georganiseerd en is daarover met geïnteresseerden in gesprek gegaan. Hieruit zijn verschillende tips gekomen waarvan sommige fijn werken, zoals het op voorhand aankondigen van het terras. Maar het vormen van een groter team is minder gemakkelijk gebleken, alleen al doordat mensen verhuizen of van functie veranderen. Erik trekt de conclusie dat het niet aan het enthousiasme van mensen ligt, maar dat er veel kleine zaken zijn die hij blijft tegenkomen en nog steeds mee geholpen kan worden. Een simpel voorbeeld is het zetten van koffie, waar hij altijd weer tijd aan kwijt is voordat hij op pad kan.

De pitches

Na een eigen korte koffiepauze – die gelukkig voor ons was gezet – was het tijd geworden voor de pitches. Jan van de Brink en Hermen Breunissen vertelden over de kansen voor de buitenruimte bij de Adventkerk in hun eigen wijk Kruiskamp. Ze hebben hiervoor verschillende ideeën, als bijvoorbeeld een buurtmoestuin, een labyrint en parkinrichting. Hierdoor zou er volgens hen meer ruimte kunnen komen voor verblijven en ontmoeting in de wijk. Ze vroegen de aanwezigen mee te denken over de opties, wat haalbaar is en hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan?

Daarna nam Edgar van Groningen van de Stadswormerij het woord, Edgar vertelde ons niet alleen over het concept van de wurmerij waarbij ze lokaal GFT-afval tot compost verwerken, hij gaf ons ook een update hoe het nu gaat met de zoektocht naar een nieuwe plek voor de Stadwormerij. De Stadswormerij heeft in 2022 moeten stoppen, vanwege het verdwijnen van de door de gemeente tijdelijk toegewezen loods waar ze zaten. Inmiddels hebben ze een nieuwe plek gevonden aan de Middelhoefseweg. Hiervoor hebben ze nu geld nodig voor het neerzetten van de nieuwe loods, de compostmachine, transportbanden, etc. Daarvoor zijn ze nu bezig met een crowdfunding die loopt tot 10 september. Op de dag van De Broedplaats zaten ze op 34 procent van de minimaal 150.000 euro die ze nodig hebben. Voor meer informatie over de crowdfunding van de nieuwe Wormerij en de huidige stand van zaken, zie hier.

Tot slot nam Johan te Grotenhuis het woord. Johan is een zeer betrokken Amersfoorter waar het gaat over zwerfafval en trekt regelmatig de stad in met zijn grijper. Johan maakte ons met zijn grijper in de hand duielijk dat hij zich ernstig zorgen maakt over hoe we omgaan met onze aarde en vaak vuil maar van ons afgooien. Johan vroeg daarom aandacht voor hoe we hier daadwerkelijk verandering in kunnen brengen met elkaar?

Na deze drie pitches zijn we in twee groepjes uiteen gegaan.

Weer Plenair

Jan van de Brink en Hermen Breunissen vertellen dat zij de nodige tips hebben gekregen over kansen voor subsidies, hoe ze bewoners uit de wijk kunnen betrekken en draagvlak onderzoeken, met welke professionals het handig is verder te spreken en ook te kijken of misschien hiervoor willen aanhaken bij 033Groen. Ze beloven nog een keer terug te komen om te vertellen hoe het ervoor staat. In het groepje van Johan heeft men ook intensief verder gepraat over de mogelijkheden te werken aan het bewustzijn van mensen en met wie Johan de komende tijd contact op kan nemen. Dat er in ieder geval snel iets moet gebeuren staat voor Johan vast als een paal boven water.

We hopen iedereen na de zomer weer te verwelkomen bij de volgende Broedplaats die 14 september georganiseerd zal worden.

Voor nu wensen wij iedereen een mooie en prettige zomer toe!

Maarten Rector, namens Bewoners033

Delen
13 juli 2023No comments,
Comments

Comments are closed here.