Wat is de buurtwetertegel?

Het initiatief De Buurtweter is ontstaan tijdens de G1000 op 22 maart 2014. Een buurtweter is een buurtbewoner die mensen in zijn eigen buurt verbindt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Met een werkgroep zijn we aan de slag gegaan om het concept verder uit te werken. Daarbij kwamen we erachter dat er al ontzettend veel goede voorbeelden zijn van ‘buurtweters’ in Amersfoort. Daarom hebben we actie ondernomen om deze bestaande buurtweters in het zonnetje te zetten en aandacht te geven in de lokale media. Om zo ook anderen te inspireren om in hun eigen buurt wat te doen. We willen proberen zoveel mogelijk verschillende vormen te laten zien. Een kunstenares uit onze werkgroep heeft een mooie tegel ontworpen die we meerdere malen per jaar uitreiken.

Wie hebben de buurtwetertegel ontvangen?

De eerste buurtwetertegel ging naar Annemieke uit Vathorst, die haar buren mobiliseerde om zorg te bieden aan een gezin in de straat dat hulp nodig had i.v.m. ziekte van de vader. Volgende tegels zijn gegaan naar de Burenhulpdienst Randenbroek-Schuilenburg, Gemma van De Witte Vlinder, het eerste Repaircafé in de Binnenstad, Jaap Griffioen van de buurttuin in de Kruiskamp, de Goeie Buren in het Soesterkwartier, de Buurtvaders in Liendert, de gastvrouwen van het Seniorentrefpunt in het Bergkwartier, de Burenhulp in Zielhorst, de vrijwilligers van de stichting Ravelijn, de Goeie Buren Binnenstad, Hilda en Coritha, die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun galerijflat, Stichting Dorpsfeest Hoogland, Inloophuis De Ontmoeting, Negin van den Berg die de wijkglossy Ons Nieuwland heeft geïnitieerd, Margriet Guiver voor haar werk in het Middelpunt in de wijk Zielhorst, Jan Hinfelaar en Jan Smeekens van de Seniorentafel in de Binnenstad, het Postzegelpark in het Leusderkwartier, de vrijwilligers van De Koffiebus en Wieke en Marleen van Buurttuin Liendert.

Wanneer komt iemand in aanmerking?

Heeft een buurman of buurvrouw uit jouw buurt ook veel gedaan voor de buurt? Dan kun je hem/haar nomineren door een e-mail te sturen naar buurtweter033@gmail.com. De werkgroep verzamelt alle nominaties en reikt een paar tegels per jaar uit. De buurtweter:

  • Legt verbindingen op kleine schaal (buurt- of wijkniveau)
  • Is voor anderen goed te vinden
  • Heeft geen commercieel belang / vraagt geen vergoeding
  • Is meer dan een goede buur

Hoe is de tegel tot stand gekomen?

De tegels zijn vrijwillig ontworpen en uitgevoerd door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst. Voor de eerste 12 tegels zijn de materialen voor de Buurtwetertegel zijn gesponsord door Fountainheads, Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen. De materialen voor de tweede ronde worden vergoed door de gemeente.

Hoe zorgen we voor publiciteit?

Bij elke uitreiking verzorgen we een persbericht over het initiatief, dat we aanbieden aan de lokale media (zowel online als gedrukt) en we zetten social media in om aandacht te krijgen voor de goede voorbeelden. Op de site van Bewoners033 hebben we een eigen pagina.

Overzicht van uitgereikte buurtwetertegels

Initiatief

 

Naam Wijk
Hulp aan buren Annemieke Vathorst
Burenhulpdienst Randenbroek-Schuilenburg Laurens Wijmenga Randenbroek-Schuilenburg
De Witte Vlinder Gemma van der Heijden Kruiskamp
Repaircafé Karen Wins en Diana Wildschut Binnenstad
Buurttuin Jaap Griffioen Kruiskamp
Goeie Buren Henry de Gooijer Soesterkwartier
Buurtvaders Mohamed Boulahrouz Liendert/Rustenburg
Seniorentrefpunt Gemmie Bos, Jeanette Lakmaaker, Jos van de Rest en Marianne Ruijs (Gerbert Rebel) Bergkwartier
Burenhulp Zielhorst Ricky Reuser, Loes Lerou en Vincent de Vos Zielhorst
Vrijwilligers van Ravelijn Marieke Broersma Amersfoort
Goeie buren binnenstad Ans van Dijk Binnenstad
Leefbaarheid “De Plaatsen” Hilda Alkema en Coritha Wijnen Schothorst
Dorpsfeest Hoogland Thea van Beers Hoogland
Inloophuis De Ontmoeting Sandra van der Werf Kattenbroek
Wijkglossy ‘Ons Nieuwland’ Negin van den Berg Nieuwland
Lieve buurtgenoot Anneke Reitsma Binnenstad
Actieve buurtbewoner Margriet Guiver Zielhorst
Seniorentafel Jan Hinfelaar en Jan Smeekens Binnenstad
Postzegelpark Katrien, Carlijn en Els Leusderkwartier
De Koffiebus Harm Messink en alle vrijwilligers Kattenbroek / Randen-broek/ Schuilenburg
Buurttuin Liendert Wieke Kuindersma en Marleen Kunst Liendert