De gelote burgerraad komt eraan voor Amersfoort

De gelote burgerraad komt eraan voor Amersfoort

Een groepje Amersfoorters is in 2021 het initiatief gestart om in onze stad een permanente Gelote Burgerraad in te voeren, naast de gekozen gemeenteraad. Een extra stukje gereedschap om onze democratie nog beter en vooral breder te maken. Afhankelijk van welke vorm je voor een Gelote Burgerraad kiest, zouden hiermee bij voorbeeld jaarlijks 144 inwoners van Amersfoort betrokken kunnen worden bij het lokale bestuur.

Ons doel is om zo’n Gelote Burgerraad in 2028 in te voeren. Omdat er in ons land nauwelijks tot geen ervaring is opgedaan met een permanente Gelote Burgerraad (dat verder gaat dan eenmalig via loting inwoners vragen mee te denken) willen wij de tussenliggende jaren gebruiken om ervaring op te doen. Een leerproces.

In de gemeenteraad staat inmiddels een meerderheid achter ons idee en ook het college ‘juicht de komst van een  Gelote Burgerraad toe‘, zo staat in het nieuwe coalitieakkoord. Wij hopen dan ook in 2023 met een eerste Gelote Burgerraad te kunnen starten.

Ingezonden stuk. Zie https://geloteburgerraad.nl/ voor meer informatie.

Delen
29 september 2022No comments,
Comments

Comments are closed here.