“De kalkoen mag zeggen hoe hij gebraden wordt”

“De kalkoen mag zeggen hoe hij gebraden wordt”

Met bovenstaand statement werd tijdens een bijeenkomst in De Witte Vlinder op vrijdagavond 10 april, de werkwijze geschetst waarop de gemeente haar bewoners digitaal betrokken heeft bij de komende bezuinigingsoperatie. Zo’n 20 deelnemers,vanuit uiteenlopende buurt ,wijk en stedelijke initiatieven, hekelden de wijze waarop B.&W. in hun haast om onder de Provinciale curatele uit te komen de burger wil laten meedenken. Een poging om te reconstrueren hoe de financiële tekorten van de gemeente zijn ontstaan en de wijze waarop de Provincie heeft ingegrepen roepen tal van onbeantwoorde vragen op: “Hoe heeft het zo ver kunnen komen en waarom is er niet eerder gereageerd op de signalen van de Provincie”. Daarbij doemt het beeld op van chaos en paniek in het stadhuis, waarbij door de wens van – een deel van- de Raad om zo snel mogelijk onder het Provinciaal toezicht uit te komen, de verwarring bij de burger alleen maar toeneemt. Ook het mogelijk vertrek van een wethouder in een zo cruciale periode, versterkt het beeld van een stuurloze overheid, terwijl de politieke partijen die de coalitie vormen zich conform hun eigen speerpunten ook al hebben ingegraven. De noodzaak om in eenheid en samenwerking met de stad een pijnlijke en omvattende bezuinigingsoperatie uit te voeren, wordt blijkbaar niet gevoeld.

Uitgeklede stad
Een weging van de meer dan 2000 reacties van burgers op de waslijst aan mogelijke bezuinigingen, gaat geheel voorbij aan het feit dat de meest kwetsbare groepen in de stad in dit proces aan de kant staan. Zij maken weinig gebruik van de digitale snelweg en beseffen nauwelijks welke gevolgen de komende bezuinigingen voor hen gaan hebben. Een deelnemer schetste een somber beeld van een ‘uitgeklede’stad waarin tal van vitale voorzieningen zullen verdwijnen. Dat levert een scherp contrast op met het beeld van hoe de gemeente zich landelijke wil profileren als een groene, bruisende stad, die kampioen is in burgerinitiatieven.

Stellingen
Aan de hand van drie stellingen werd op de bijeenkomst gewerkt aan een dringend advies voor Raad en B.&W en de stad. Een van die stellingen luidde: “We accepteren een jaar (Provinciaal) toezicht, zodat we rustig de tijd hebben voor een kaderstelling en het formuleren van de kerntaken, in discussie met de stad”. De aanwezigen op de bijeenkomst gaan op korte termijn hun bevindingen en adviezen aan de Raad, B.&W. en de stad presenteren.

Delen
11 april 2015No comments

Geef een reactie