De passiespelen van Amersfoort

De passiespelen van Amersfoort

Vannacht had ik een nachtmerrie.
Amersfoort had in haar niet aflatende drive om landelijk te scoren de passiespelen van 2015 binnengehaald. En daarbij gekozen voor een geheel eigen regie.
In het kader van een niet te vatten en oncontroleerbare bezuinigingsdrift was het volk op het Eemplein bijeengebracht. Lucas Boltius verkleed als Pontius Pilatus trad naar voren. Hij waste onschuldig zijn handen in Eemwater en richtte zich tot de onrustige massa.
“Wie mag overleven?”, riep hij de burgers toe, “De Flint, het Lieve Vrouw theater of het Bosbad”. Het gegons zwol aan tot een orkaan die als uit één keel brulde: ”Bospad- bospad- bospad !”.
De sfeer zat er meteen goed in en Pontius Pilatus rechtte zijn rug, want de meest heftige keuzes moesten nog aan het volk worden voorgelegd.
Zijn dienaren hadden werkelijk alles uit de kast gehaald om de Passiespelen van Amersfoort tot een innovatief, interactief succes te maken. Er viel ook wat te kiezen, dit keer. Neem nu de voorgestelde verkoop van de nieuwbouw van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, de bebouwing van het Elizabeth terrein, dat juist door een groep actieve burgers als groenproject was aangewezen, het afschaffen van buurtbudgetten, het weghalen van speelobjecten in de wijken, het stoppen van de extra ondersteuning van minima in de stad -nu werd het volk wat onrustig- en de verkoop van sportvelden ten behoeve van woningbouw.

De echte crisis in Amersfoort moet nog beginnen
U denk wellicht dat uw blogger met teveel drank in z’n lijf naar bed is gegaan en aan het hallucineren is geslagen. Ik zou bijna wensen dat dit het geval was!
Nee, bovenstaande lijst – en nog vele andere pijnlijke keuzemogelijkheden- wordt op de gemeente site: http://www.amersfoort.nl/reageer-als-belanghebbende.html aan de bewoners van de stad voorgelegd.
De echte crisis in Amersfoort moet nog beginnen: “De gemeente Amersfoort staat voor een zware financiële opgave om ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht komt. Ze moet de komende jaren structurele maatregelen nemen ter waarde van (oplopend in 2018 tot) in totaal 19 miljoen euro (bezuinigingen en/of extra inkomsten). Dat moet leiden tot een nieuwe begroting voor 2015 en de jaren erna”.

Uit de kast gehaald
En ja, de ambtenaren hebben alles uit de kast gehaald om er voor te zorgen dat de gemeenteraad straks ook wat te kiezen heeft. Dat ze daarbij hun eigen baan op het spel gezet hebben, in verband met het terugbrengen van een groot aantal arbeidsplaatsen, heeft de creativiteit blijkbaar tot een nog grotere hoogte opgestuwd.
Leest u even mee?:
“Afgelopen weken zijn op het stadhuis overzichten gemaakt van die mogelijke keuzes per (deel)programma. Van elke bezuiniging is onderzocht op welke termijn deze kan worden doorgevoerd, wat het precies oplevert en of het doorvoeren ook (tijdelijk) geld kost. Per maatregel wordt kort omschreven wat de gevolgen zijn voor de stad. De inventarisatie laat nu tientallen miljoenen euro’s aan keuzeruimte zien:circa 40 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen en circa 20 miljoen aan mogelijke extra inkomsten.”

Zorgvuldige aanpak
U mag als burger, de enorme waslijst in ogenschouw nemen en daarop reageren. Wordt het de Flint of het Bosbad?
Wat met die keuze vervolgens wordt gedaan blijft geheel onduidelijk.
Maar troost u: “Omdat we in korte tijd omvangrijke besluiten moeten nemen, kiezen we een aanpak die zo snel en zorgvuldig mogelijk is”, zegt wethouder Pim van den Berg”.
Binnen die zorgvuldigheid past het om het vaststellen van de kaders waarbinnen bezuinigingen moeten worden genomen voorlopig uit de handen van de gemeenteraad te trekken.
Zonder die kaderstelling wordt de bezuinigingsdrift van de beleidsmakers blijkbaar tot het uiterste geprikkeld. Of moeten we het ‘blinde paniek’ noemen?
En in het kader van de veelgeroemde Bestuurlijke vernieuwing, mag U – op een bijna niet te vinden site- nu uw mening ventileren.
Ik vraag me af in wat voor een stad ik woon?

Delen
24 maart 20152 Comments
  • hans says:

    het is te gek voor woorden. Als het bestuur van een stad niet meer kan besturen, dan alle moeilijke beslissingen maar bij de leken neerleggen?
    De aanleg van het West-tangent kost 70 miljoen, dat is voor vele jaren bezuinigen… Dan kan alles wat er nu nog niet wegbezuinigd is blijven bestaan…

  • D.W.Zoetmulder says:

    Kappen met het kappen bij het Belgenmonument en het gehele plan West-tangent schrappen en tevens de B.W.laan verkeersluw maken. Dan wordt de rest van de bezuinigingen overbodig.

Geef een reactie