Derde BurgerBorrel op woensdag 5 november

Derde BurgerBorrel op woensdag 5 november

INITIATIEVEN KUNNEN VEEL MEER VAN ELKAAR LEREN

Amersfoort telt ruim 100 burgerinitiatieven. Maar de meeste weten niet van elkaars bestaan af. Ook politici en bestuurders geven aan dat zij nauwelijks zicht hebben op wat bewoners in en voor hun wijk doen. Om bewoners en initiatieven samen te brengen, wordt op woensdag 5 november voor de derde keer de BurgerBorrel georganiseerd. Ditmaal in de Witte Vlinder, inloop vanaf 19.00 uur.
Amersfoort is een stad waar vrijwel maandelijks een nieuw festival of initiatief wordt geboren. Veel bewoners zijn als vrijwilliger actief voor de stad of hun wijk. Dat kost veel vrije tijd. En om dan ook nog eens naar een avond te gaan om andere initiatieven te ontmoeten, blijkt dan vaak net een stap te veel. Toch is dat jammer, aldus de organisatoren, want het is belangrijk dat ook bewonersorganisaties en burgerinitiatieven netwerken, lobbyen, elkaar leren kennen en van elkaar leren. Immers: kennis maken is kennis delen.

Netwerken
De organisatoren, waaronder de Witte Vlinder, Kruiskamp Onderneemt!, het BewonersWeb en bewoners033.nl, wijzen erop dat er in de stad veel netwerkbijeenkomsten zijn, bij voorbeeld van het bedrijfsleven, de politiek, sport en cultuur. Bewoners die actief zijn voor hun straat, buurt of wijkcentrum doen daar echter meestal niet aan. Helaas ziet niet iedereen het belang van netwerken in, terwijl alle bewonersorganisaties en initiatieven alleen maar baat hebben als ze elkaar leren kennen en van elkaar leren.
Zowel tijdens de vervolgbijeenkomst van de G-1000, afgelopen september, als op een conferentie van het BewonersWeb vorige week, pleitten vertegenwoordigers van initiatieven juist voor het leggen van verbindingen, het samenwerken, het uitwisselen. Ook werd nadrukkelijk gevraagd om een ‘platform om elkaar te ontmoeten’. Volgens de organisatoren voorziet de BurgerBorrel dan ook in een behoefte. Ook bestuurders en politici worden uitgenodigd – niet om statements af te leggen, maar om te luisteren en contacten te leggen.

Zeepkist & laptops
De vorige twee afleveringen van de BurgerBorrel, vorig jaar november en afgelopen mei, waren een groot succes. Een kleine 70 aanwezigen, die zo’n 35 initiatieven vertegenwoordigden, ontmoetten elkaar toen in de Verkeerstuin. Op de BurgerBorrel staat altijd een zeepkist om iedereen de gelegenheid te geven in twee minuten tijd aandacht voor zijn of haar activiteiten te vragen.
Nieuw is dat er nu ook twee laptops voor iedereen beschikbaar zijn: één voor een twitter-fountain (hiermee kunnen via twitter oproepen worden gedaan die zichtbaar worden in de zaal) en één om gemaakte afspraken in de agenda te zetten via isooknu.nl/033.
Informatie via redactie@bewoners033.nl en www.bewoners033.nl.

Delen
20 oktober 2014No comments

Geef een reactie