Derde werkconferentie voor bewonersinitiatieven

Derde werkconferentie voor bewonersinitiatieven

Na de tweede werkconferentie ‘Samen sterk in visie en beleid’ van 26 november jl. van het BewonersWeb dachten we voorlopig een voldoende bijdrage geleverd te hebben aan de samenwerking  van de vele burgerinitiatieven (BI’s)  in Amersfoort.

Niet dus!

Tijdens een Amersfoortse workshop van wethouders, politici, ambtenaren en gangmakers van BI’s tijdens het festival ‘De energieke samenleving’ in Den Bosch op 8 december jl., werd de wederzijdse wens geuit om in een open dialoog te werken aan duurzame samenwerking in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Daartoe werden de aanwezige gangmakers van BI’s  gevraagd zich op te geven als deelnemer aan dit proces.

Derde werkconferentie
Na overleg met de organisatoren van die workshop wil het BewonersWeb jullie uitnodigen voor een nieuwe bijeenkomst op woensdag 28 januari 2015 bij ‘de Witte Vlinder’ van 19.00 – 21.30 uur om gezamenlijk te onderzoeken welke onderwerpen belangrijk zijn bij het overleg met de gemeente en welke gangmakers daaraan gaan deelnemen.

Dit om lijn te brengen in de wens elkaar te versterken en gezamenlijk te onderzoeken hoe we vorm en inhoud willen geven aan het toekomstig beleid met betrekking tot burgerinitiatieven in de stad. Maar ook omdat niet alle belangstellende initiatieven in Den Bosch aanwezig waren.

De derde werkconferentie ‘Samen sterk in visie en beleid’ zal opnieuw een heel praktische en doelgerichte aanpak hebben.
Burgerinitiatieven die de eerste twee conferenties gemist hebben, zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Wijkbedrijf ‘de Witte Vlinder’ aan de Van Galenstraat 30, 3814 RD,  is op 28 januari vanaf 18.30 uur geopend. We starten om 19.00 uur. Kom je met de auto, let dan op de borden waar je mag parkeren.

Bewonersinitiatieven kunnen zich aanmelding via: kerngroepweb@gmail.com. Ze ontvangen dan een bevestiging en zo nodig het verslag van de eerste twee bijeenkomsten.

Graag maken we gebruik van de gelegenheid om jullie een heel goed en initiatiefrijk 2015 toe te wensen!

Kerngroep BewonersWeb
Joke Sickmann, Nelleke Dumoulin, Ria Roelofs, Daan Vosskühler

Delen
23 december 2014No comments

Geef een reactie