Dinsdag 23 juni: Stadscafé over sociale veiligheid

Dinsdag 23 juni: Stadscafé over sociale veiligheid

Veiligheid: iedereen vindt er iets van, maar hoe staat het er nu echt voor? Wat wordt eraan gedaan en werkt dat ook? En wat kun je hieraan zelf bijdragen? Inwoners, raadsleden, ambtenaren en (veiligheids)professionals gaan daarover met elkaar in gesprek tijdens het Stadscafé op dinsdag 23 juni in de Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort. Het Stadscafé is van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

 De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over sociale veiligheid aan de hand van een aantal thema’s, zoals veiligheid in de openbare ruimte, (kleine) criminaliteit, jeugdoverlast en wat inwoners zelf kunnen doen om de veiligheid in hun straat, buurt of stad te vergroten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het uitwerken van beleid en bij de behandeling van onderwerpen in de raadsvergaderingen. Het Stadscafé wordt georganiseerd door bewoners, raadsleden en ambtenaren.

Delen
16 juni 2015No comments,

Geef een reactie