Een Amersfoorts experiment met een gelote burgerraad- 16 februari in de Raadsacademie

Een Amersfoorts experiment met een gelote burgerraad- 16 februari in de Raadsacademie

door Annemarie de Bruijn

“En dan ga je zeker ook de politiek in?”
Dat is de vraag die me de laatste tijd steeds vaker gesteld wordt. Eigenlijk best een rare vraag want ik ben helemaal geen politiek dier. Die vraag komt als ik met mensen in mijn omgeving praat over de Gelote Burgerraad. En dat doe ik omdat ik stevig geraakt ben door twee tijdgenoten die onze democratie nieuw leven willen inblazen. Want dat wil ik ook.

Het begon met het boekje “Tegen verkiezingen” van David van Reybrouck. Hij schetst daarin  heel treffend dat wij tegenwoordig meer dan ooit betrokken zijn bij onze stad, ons land, de complexe wereld om ons heen, maar niet het idee hebben dat we veel invloed hebben op besluiten die ons en onze omgeving raken. Dat de politiek en de burger steeds verder van elkaar wegdrijven. Maar er is een manier om hier verandering in te brengen!

Verandering? Hoe dan?
De Amerikaan Terry Bouricius heeft met een heel verfrissende benadering een nieuw model uitgedacht voor onze moderne democratische besluitvorming. Ik denk dat het ons huidige democratische systeem enorm kan versterken. ‘Gewone’ mensen zullen hiermee namelijk meer invloed kunnen uitoefenen op belangrijke besluiten. Bovendien is de manier waarop besluiten tot stand komen veel transparanter.

Hoe werkt het?
Het is een systeem met verschillende groepen, die in wisselende samenstelling besluiten voorbereiden en nemen. Het is een systeem van checks and balances, waarin zowel deskundigen als gewone burgers een rol spelen. De keten van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming wordt uit elkaar getrokken en iedere fase wordt door andere mensen gedaan. En een geweldig vernieuwend en heel democratisch aspect daarbij is dat iedereen echt kans heeft om mee te doen omdat deelname door loting wordt bepaald.

Dat is spannend!
Met een groepje Amersfoortse burgers, gemeenteraadsleden en ambtenaren hebben we ons in dit ambitieuze model verdiept. In maart 2015 hebben we een Raadsacademie georganiseerd over dit onderwerp. Een Raadsacademie is een soort open verdiepingssessie over een onderwerp. Open wil zeggen: voor gemeenteraadsleden èn andere geïnteresseerden. Veel aanwezigen waren toen voorzichtig positief en hadden, net als wij zelf overigens, nog veel vragen hoe dat zou kunnen gaan werken in een experiment in onze stad.

Sindsdien hebben we deskundigen geraadpleegd, hebben we via de Democratic Challenge (oktober 2015) Binnenlandse Zaken geïnteresseerd gevonden in dit project, en contacten gelegd op een internationaal congres over democratie. We hebben gezien dat er op veel plaatsen in Nederland, en daarbuiten, geëxperimenteerd wordt met nieuwe democratische vormen, maar geen is zo veelbelovend als dit model.

Meer weten?
We willen heel graag met iedereen de nieuwe kennis, inzichten en de antwoorden op de vragen delen. Dat doen we in een nieuwe Raadsacademie op dinsdagavond 16 februari om 21.30 uur in het stadhuis. Wie denkt met ons mee? Iedereen is welkom!

Delen
10 februari 2016No comments

Geef een reactie