Een gemeentedienst waar service heel gewoon is

Een gemeentedienst waar service heel gewoon is

In het kader van de decentralisatie van overheidstaken van rijk naar de gemeente is er veel te doen over een nieuw rol van gemeenten in relatie tot de actieve burger, die staat te popelen om nieuwe initiatieven te nemen in buurt en wijk.
Gegevens echter om hoeveel en welk soort burgerinitiatieven er binnen gemeenten bestaan ontbreken landelijk. Amersfoort vormt daar -mede dankzij Bewoners033- een uitzondering op.
In veel wijken komen bewoners samen om na te denken over zelforganisatie met betrekking tot het leefklimaat, wonen+ werken, zorg+ welzijn.
De gemeente wil dergelijke initiatieven faciliteren. De vraag echter hoe dat moet is niet eenvoudig te beantwoorden, nu steeds meer burgers een beroep doen op de plaatselijke overheid voor support in alle soorten en maten.

De kanteling
Positief in deze kanteling is dat de gemeente Amersfoort samen met actieve bewoners wil ‘opdenken’ hoe een nieuwe koers eruit moet zien. Het elan, waarmee er deze week door zo’n 90 deelnemers in het Stadscafé van gedachten werd gewisseld in over ‘de kanteling’, is een indicatie hoezeer raadsleden, wethouders, ambtenaren en burgers elkaar in toenemende mate vinden.
De mate van servicegerichtheid van gemeentediensten is in dit het proces van ‘de regie bij de burger laten’ een belangrijke factor. En daarbij springt een kleine, maar actieve gemeentedienst in het oog.
Een voorbeeld: afgelopen week had ik een grote kaart nodig van mijn wijk, bij de herstart van een burenhulp project.

Kaart van de wijk
Dus mailde ik de afdeling Onderzoek en Statistiek. Reeds de volgend dag lag de gedetailleerde kaart van 80 bij 120 centimeter op mij te wachten bij de receptie van het stadhuis.
Waar het gaat om gedetailleerde bewonersgegevens met betrekking tot buurten en wijken, valt er voor ieder beginnend initiatief veel te halen bij deze afdeling.
Sterker nog ik zou ieder startend burgerinitiatief in een buurt of wijk willen aanraden goed te kijken naar de indrukwekkende hoeveelheid actuele gegevens op meerdere woon en leefgebieden die bij de afdeling O.&A. te vinden zijn. Daarvoor hoef je niet te bellen of te mailen, maar volstaan een paar klikken op de gemeentesite.

Wat ik niet wist over mijn buurt!
Kijkt u even mee?
Op amersfoort.nl, kies ik op de linker knop: homepage gemeente. Vervolgens kies ik ‘Woonomgeving’, gevolgd door ‘Wijken’. Dan ga naar ‘Feiten en cijfers over de wijk’, en kies in dat menu: Wijkatlassen. Daar is Schothorst zowaar verdeeld in twee sterk van elkaar te onderscheiden delen: Zuid en Noord. Ik kies voor Schothorst Zuid: nu kan ik data ophalen over: Bevolking, Wonen, Werk en inkomen, Gezondheid, Onderwijs, Leefbaarheid, Voorzieningen en Sociale veiligheid.
Laat u niet afschrikken door alle tabellen. Door naar de verschillende kleuren te kijken, zie ik bijvoorbeeld onder ‘Bevolking’ direct dat in de drie buurten van Zuid, er een zeer grote oververtegenwoordiging zit van de leeftijdscategorie 65+ , ten opzichte van het stadsgemiddelde.
Met name de buurt Koperhorst laat over de afgelopen 4 jaar een zeer sterke stijging zien van deze groep. Belangrijk om te weten als je een burenhulp project wil starten.
Zo zoek ik verder in de andere leefgebieden en kom tot de conclusie dat ik het predicaat ‘wijkkenner’
wel behoorlijk mag relativeren.
En wat weet u van uw buurt en wijk?
Neem de som eens op de proef en verrijk uw kennis, dankzij het werk van een uitstekende afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amersfoort!

Delen
30 januari 20151 Comment
  • Daan Vosskuhler says:

    De afdeling A.&O. van de gemeente, laat naar aanleiding van dit artikel weten dat actieve burgers die vragen hebben bij het duiden van al die cijfers en grafieken van hun buurt of wijk , kunnen bellen met de afdeling. Over service gesproken!

Geef een reactie