Een Sociale Firma begint met de durf om te dromen

Een Sociale Firma begint met de durf om te dromen

De afgelopen jaren laten een forse groei zien van bedrijven die een plek willen bieden voor mensen ‘met een achterstand op de arbeidsmarkt’. Het gaat daarbij om ondernemingen die zonder subsidie willen draaien en zich concurrerend een plek in de dienstverlening of productiesector willen veroveren. Dat is een proces van vallen en opstaan, waarbij gemeenten een belangrijk faciliterende rol kunnen spelen tijdens de startperiode.
In Amersfoort is een start gemaakt met zo’n Sociale Firma.
Tijdens een Bewonersconferentie van het BewonerWeb in mei jl. besloten 16 deelnemers dat zij wilden werken aan de oprichting van zo’n bedrijf. Op het oog is het een heel diverse groep met een wonderlijke mix van mensen die elkaar normaal gesproken niet snel tegen komen.
Los van leeftijd, opleiding, herkomst, arbeidsverleden, woonwijk of sekse, hebben ze een ding gemeen: ze worden geconfronteerd met werkloosheid en zijn vast besloten om in een tijd van vacatureschaarste zelf hun betaalde werk te gaan scheppen.

De contouren
En na vier bijeenkomsten beginnen de eerste contouren van hoe een nieuwe Sociale Firma in Amersfoort er uit kan zien, zich af te tekenen.
Daarbij staat één kenmerk centraal: deelnemers wordt gevraagd om hun dromen met betrekking tot wat ze willen gaan ondernemen op papier te zetten en te delen. Dat lijkt een softe benadering in een tijdperk van harde calculaties en dwingende regelgeving, maar het genereert juist een ongekende dynamiek in de startende groep.
Het vormt ook een bevrijdend contrast met de contraproductieve en demotiverende werking van instituties die bezig houden met arbeidsintegratie, en die tegen beter weten in blijven volharden in een benadering die werklozen en bijstanders het gevoel geven dat ze schuldig en arbeidsschuw zijn.
Naarmate de deelnemers in de Sociale Firma worden aangemoedigd te dromen, winnen hun ondernemingsplannen aan scherpte, worden er verbindingen gelegd met anderen en ontstaat er een dynamiek van zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.

Uitgaan van kracht
Dan wordt het tijd de dromen te gaan gronden in een haalbaarheidsonderzoek, ze in de materie te brengen, ze te verbinden met een locatie, die wordt gedeeld met anderen.
De kern van dat proces is dat mensen worden gekend in hun kracht en soms tot hun eigen verbazing ontdekken dat ze tot veel meer in staat zijn dan hen op basis van hun kwetsbare maatschappelijke positie werd voorgehouden.
Dat geldt met name ook voor de Nieuwe Nederlanders in de groep, die na een intensieve inburgering, vrijwilligerswerk zijn gaan doen, mede als opstap naar een betaalde functie.
Bij hun is een metamorfose zichtbaar waar alle deelnemers in de Sociale Firma zichtbaar van genieten.
Voor mij als begeleider is de Firma al geslaagd, hoewel ik weet dat de weg naar de realisatie van het project nog lang is.
En voor lezers van deze blog die door deze tekst in positieve zin geraakt worden, heb ik goed nieuws: er zijn nog enkele deelnemers die kunnen instromen!
Mail daarvoor naar: kerngroepweb@gmail.com

Delen
23 september 2014No comments

Geef een reactie