Een succesvolle Broedplaats 26 november 2020

Een succesvolle Broedplaats 26 november 2020

Maarten Rector en Guus van Scharrenburg waren allebei aanwezig op de Broedplaats van 26 november 2020 en schreven allebei een verslag. Omdat ze allebei de moeite waard zijn, plaatsen we ze allebei. Hieronder het verslag van Maarten, hier het verslag van Guus.


Al vijf jaar komen actieve bewoners, ambtenaren, raadsleden en wethouders samen in de Broedplaats. Deze wordt vier keer per jaar georganiseerd in Amersfoort. Steeds weer op een andere locatie in de stad en in een andere wijk. Tijdens de Broedplaats worden ideeën met elkaar gedeeld en wordt er met elkaar meegedacht hoe we Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen nog socialer, mooier, groener, schoner of op een andere manier beter kunnen maken.

 Op 26 november 2020 troffen we elkaar wederom online. Deze Broedplaats was oorspronkelijk gepland in het stadhuis. Om deze reden nam Wethouder Willem-Jan Stegeman aan het begin van de bijeenkomst even het woord. De Wethouder benadrukte dat het goed en positief is dat de Broedplaats ook met Corona gewoon doorgaat. Dat het belangrijk is dat we manieren zoeken om elkaar te kunnen blijven spreken en met elkaar ideeën te delen. En dat mensen ideeën hebben mocht blijken uit de opkomst van 25 deelnemers en maar liefst vijf vooraf aangemelde pitches.

Mededelingen

Voordat we aan de pitches toekwamen hadden we eerst enkele mededingen. Allereerst dat deze Broedplaats deze keer ook dienst deed als inloopspreekuur voor Bewoners033. Heb jij zelf ook nog vragen die je wilt stellen, stuur dan een email naar: redactie@bewoners033.nl.

Vanuit Bewoners033 zijn we daarnaast benieuwd naar jullie ideeën en wensen voor De Broedplaats zelf. Zouden jullie het bijvoorbeeld fijn vinden als de Broedplaats soms gericht is op één thema of specifiek gericht is op een doelgroep ? We horen graag jullie ideeën op: Broedplaats@bewoners033.nl.

Bewoners033 is daarnaast samen met Stadskrachtacademie (Amersfoort) bezig workshops te ontwikkelen, die we willen gaan aanbieden aan inwoners met een idee voor hun straat wijk of de stad. Wil jij meer weten over fondsenwerving of hoe je een activiteit op zet? Of wil je misschien meer weten hoe je met de gemeente in contact kan komen? We horen graag jullie ideeën: redactie@bewoners033.nl.

De pitches

Léon Vastenburg bracht bij de pitches allereerst het project ‘Kans op Toekomst’ in. Dit project loopt al in het noorden van het land en richt zich op vroegtijdig schoolverlaters en bijstandsjongeren tussen de 16 en 27 jaar. Bij dit traject van 26 weken werken de gemeente, het MBO en de projectorganisatie aan begeleiding van deze jongeren om weer naar school of werk te gaan. Daarnaast zorgen zij voor persoonlijke aandacht en ondersteuning. Léon wil graag dit project ook naar Amersfoort halen en vroeg daarvoor tips. Leon is voor tips en ideeën ook te bereiken via info@leonvastenburg.nl en 06 – 30335069.

De tweede pitcher vroeg meedenkkracht en praktische tips voor een jongereninitiatief uit Nieuwland. Omdat er in Nieuwland weinig activiteiten zijn voor jongeren, willen deze jongeren graag een kerngroep vormen met wijkbewoners die veel met Nieuwlandse jeugd omgaan, om samen in Nieuwland op te trekken met jongeren in Nieuwland. Zie NieuwlandYouth.nl en de Facebookpagina van het initiatief.

Gerard Smakman hield vervolgens een pitch voor stichting in oprichting Hout voor elkaar. Deze stichting wil zich gaan inzetten voor meer bomen in en rond de stad. Dit wil zij doen door mensen, ruimte, geld en bomen bij elkaar te brengen voor concrete boomplantacties. Welke plekken in de stad lenen zich hier bijvoorbeeld voor? Gerard vroeg daarvoor meedenkkracht.

Edgar Koning vertelde tot slot over het plan voor ‘Vitale ZPers Samen voor een Vitale stad’. Mede door de Coronacrisis hebben veel ondernemers het moeilijk. Ze hebben geen of te weinig opdrachten en inkomsten, maar iedereen verdient zinvol werk en voldoende inkomen. Wat als Amersfoort deze ondernemers en mensen uit de bijstand voorziet van een betaalde opdracht voor 6 tot 12 maanden waarbij zij hun passie en talenten gaan inzetten voor opgaven die spelen in de stad? Edgar zocht en zoekt naar verbindingen en partners om dit idee tot uitvoer te kunnen gaan brengen. Edgar ziet met dit plan mogelijkheden waar volgens hem ondernemers, de gemeente en de stad beter van worden.

Met deze vier pitchers zijn we uiteengegaan in kleinere groepen (break-outs) om mee te denken. Alle pitchers gaven aan de nodige suggesties te hebben gekregen.

Esther Postema vertelde tot slot aan het eind van de Broedplaats nog over haar project De Betere Brief, dat zij vrijwillig heeft gerund in Liendert in Projecthuis Madiba. Esther is op zoek naar mensen die het project willen overnemen. Zie de weblink van het project voor meer informatie en Esther haar contactgegevens. Zoals Esther aan ons schreef is zij daarnaast ook op zoek naar medestanders om in Amersfoort grote muurschilderingen met pakkende poëzie te verwezenlijken. Het lijkt Esther een mooi idee om mensen juist in deze tijd te ondersteunen met mooie woorden.

Bij Bewoners033 kijken we terug op een mooie en geslaagde Broedplaats. We zien jullie graag in 2021 weer terug bij de volgende Broedplaats.

Maarten Rector, namens Bewoners033

Delen
14 december 2020No comments
Comments

Comments are closed here.