Eerste containertuintje geopend, onderhouden door omwonenden

Eerste containertuintje geopend, onderhouden door omwonenden

Afgelopen week startte in het Soesterkwartier een pilot die bijplaatsing van afval bij afvalcontainers moet tegengaan. Bij de container op de hoek van de Maasstraat en Rijnstraat is een containertuin aangelegd. Wethouder Kees Kraanen (Stedelijk beheer) opende donderdag 17 september 2020 de containertuin samen met leerlingen van basisschool De Magneet en bewoners van seniorencomplex Puntenburg.

De feestelijke opening is de start van een proef met tien containertuintjes, verspreid door de gemeente. Omwonenden zorgen en onderhouden de tuintjes rond de containers zelf. Gemeten wordt of de containertuintjes tot minder bijplaatsingen leiden.

Bloemen en planten rond afvalcontainers

Afval dat naast boven- of ondergrondse containers wordt gezet is een grote ergernis van veel Amersfoorters. In een aantal andere gemeenten zorgen containertuintjes voor minder bijplaatsing. Deze pilot moet uitwijzen of bloemen en planten rond afvalcontainers in Amersfoort ook tot een schonere en leefbaardere gemeente leiden.

Naast de pilot met de containertuintjes worden ook proeven gedaan met de inzet van buurtambassadeurs, handhaving, uitbreiding van aanbodmogelijkheden en het extra schoonmaken van inzamellocaties. De evaluatie van de verschillende manieren om bijplaatsing tegen te gaan, wordt in de eerste helft van 2021 afgerond.

Uit een persbericht van Gemeente Amersfoort
Foto: wijkwebsite Soesterkwartier

Delen
21 september 2020No comments, ,
Comments

Comments are closed here.