Excellente Studenten HU Amersfoort zoeken uitdagende maatschappelijke klussen!

Excellente Studenten HU Amersfoort zoeken uitdagende maatschappelijke klussen!

Vanaf dinsdag 17 november gaan groepen excellente studenten van Hogeschool Utrecht Amersfoort, bestaande uit verschillende opleidingen,  maatschappelijke issues aanpakken in samenwerking met een opdrachtgever uit de stad Amersfoort en omstreken. Het betreft het honoursprogramma ‘Anders kijken’ waar zowel studenten, Amersfoorters als docenten bij betrokken worden. HU Amersfoort is daarom op zoek naar interessante issues waar de stad, organisaties,burgers, bedrijven mee worstelen.

Teams bestaande uit verschillende opleidingen gaan aan de slag!

HU Amersfoort herbergt verschillende opleidingen in één gebouw. Enkele zijn Pedagogiek, Business Management, Management in de Zorg,  Social Work, PABO en Creatieve Therapie. De formule van deze zogenaamde challenge is dat studententeams, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen garant staan voor een veelzijdige aanpak van een klus. Elke groep zal ondersteund worden door een ervaren coach. De klus dient in principe in tien weken geklaard te worden. De opbrengst zal meteen in de laatste week middels een presentatie en een persbericht wereldkundig worden gemaakt tijdens een grote meeting.

Als ruil voor de geleverde prestatie mogen studenten een officieel door werkgevers erkende vermelding, namelijk een ster,  weergeven op hun cv. Dit zou in de toekomst bepalend kunnen zijn voor een nieuwe baan. Het project zal worden beoordeeld door de opdrachtgever en door examinators van de HUA.

Het programma staat onder toezicht van een programmaraad bestaande uit docenten, ondernemers, studenten en politici uit Amersfoort.

Opdrachtgevers gevraagd voor drie categorieën!

De eerste mogelijkheid waar opdrachten voor aangeleverd kunnen worden is een praktisch idee uitdiepen en draagvlak voor de oplossing genereren bij verschillende belanghebbenden. Centraal staat dat het op de agenda komt van beleidsbeslissers (bv. Gemeente) of geldverstrekkers (banken, bedrijven, fondsden, etc.) , zodat het plan een vervolg krijgt. We denken aan het uitwerken van ideeën op gebied van duurzaamheid, effectiviteit in de zorg, het leer- en organisatievermogen vergroten van bewoners, professionals, etc. (Programma ‘Anders Kijken: Micro naar Macro’)

Een tweede mogelijkheid is een concrete actie rondom het oplossen van een bestaand knelpunt of wens in een wijk. Belangrijk is dat aan het eindproduct meerdere participanten in de wijk aan hebben meegewerkt. Innovatie staat hier centraal. (Programma ‘Anders Kijken innovatie en disseminatie’)

Ten derde kan het gaan om het toetsen van bestaand beleid. Gaat het wel zoals het zou moeten gaan? Loopt het hier zoals men het van te voren heeft bedacht? Wie vallen hier uit de boot? Het kan hier gaan om de uitvoering van beleid bedacht door een gemeente of een bedrijf of instelling. Getoetst wordt of er geen aanpassingen moeten komen. (Programma ‘Anders Kijken: Individu naar Collectiviteit.

Het hoofdcriterium is dat alle klussen een ondernemend maatschappelijk karakter hebben en een bijdrage leveren aan de leefomgeving van Amersfoort. Samenwerking tussen  burgers, bedrijven, organisaties en gemeente is wenselijk. Op basis van de binnengekomen reacties zal er een selectie worden gemaakt.

Tijdens  een netwerkborrel op 17 november van 19.00 – 20.30 op de HU Amersfoort zullen de groepen zich verbinden aan een opdracht.

Belangstellenden die de uitdaging willen aangaan met de studenten kunnen hun opdracht per mail doorgeven aan Marco van Stralen (marco.vanstralen@hu.nl) voor 10 november onder vermelding van naam van de organisatie, voor welke mogelijkheid er wordt gekozen en welk doel u voor ogen heeft. Voor meer info: 06 42 60 54 83.

Delen
2 november 2015No comments, , ,

Geef een reactie