Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidies om Samen Cultuur te maken

Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidies om Samen Cultuur te maken

Sinds 25 september zijn eindelijk de Coronamaatregelen versoepeld zodat ook voor de cultuur weer meer mogelijk is. In oktober worden informatiesessies aangeboden voor de nieuwe ronde voor de subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Deze infosessies vinden online plaats op 19, 21, 26 en 28 oktober 2021. Hierin worden enkele mogelijke wijzigingen van de regeling toegelicht en krijgen aanvragers tips om nog beter op weg te gaan naar een kansrijke aanvraag.

Via de subsidieregeling Samen Cultuurmaken werken het sociale domein en het culturele domein samen aan cultuur voor iedereen. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken wellicht wat voor je.

Ook als je al eens gebruik gemaakt hebt van deze subsidieregeling is het handig om naar een online sessie te gaan omdat er, gebaseerd op eerdere ervaringen, wijzigingen zijn aangebracht in de manier van indienen van de aanvraag en in de spelregels.

De online informatiesessie van 19, 21, 26 en 28 oktober zijn onderverdeeld in diverse soorten:

  1. Sessie voor organisaties die nog niet bekend zijn en geen ervaring met de regeling hebben.
  2. Sessie voor organisaties die al bekend zijn en ervaring met de regeling hebben.
  3. Sessie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie ’21-’24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) partner in het programma.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Op de website zijn van het fonds zijn documenten ‘tips voor het schrijven van een projectplan’ en ‘veelgestelde vragen’ te vinden. Je vindt ze onder Documenten rechts in het blauwe blok op deze pagina. Hier vind je ook handige voorbeeldformulieren.

Kennisdossiers LKCA 

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat deze regeling ondersteunt? In de projectmonitor verzamelt het LKCA de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

 

Delen
27 september 2021 / door / in
Reacties

Reageer op dit bericht

Facebook reacties