Gemeente biedt training aan: ‘Samenwerken met meerdere partijen’

Steeds vaker worden maatschappelijke opgaven niet vanuit één partij opgepakt, maar in samenwerkingen tussen overheid, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De samenwerking in deze netwerken laat zich niet altijd aansturen als een beheersbaar project en is veranderlijk. Hoe hou je de energie vast in zo’n samenwerking en hoe maak je met elkaar het verschil?

Samenwerken vraagt om inzicht in elkaars posities, elkaars belangen, doelen en onderliggende drijfveren. Samenwerken gaat over onderling begrip. Over luisteren, openstaan, de vraag achter de vraag kunnen horen, moeilijke zaken bespreekbaar maken en noem maar op. Niet gemakkelijk allemaal. Zeker als verschillende ‘werelden’ van bestuurder, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven bij elkaar komen.

De training werken met netwerken biedt je concrete handvatten om de samenwerking in jouw eigen (net)werk beter te begrijpen en waar nodig te kunnen verbeteren. Omdat de training aan een gemengde groep van bewoners, bestuurders (raadsleden/wethouders) en ambtenaren wordt gegeven, leer je direct van elkaars ervaringen vanuit verschillende invalshoeken en bouw je ter plekke je eigen netwerk uit.

Het concept is ontwikkeld door de universiteit van Wageningen en al vele malen in de praktijk toegepast. In de training worden tools aangeboden om inzicht te krijgen in wat er in een samenwerking in een netwerk van partijen gebeurt of aan de hand is. De vragen die aan de orde komen, gaan bijvoorbeeld over het eigenaarschap van het initiatief of de opgave, de fase waarin een samenwerking zich bevindt en wie je nodig hebt in welke fase, de samenstelling van het netwerk, de verschillende rollen in een netwerk en de posities van actoren. Met het instrumentarium kun je beter  grip houden op de doelgerichtheid en het resultaat van de samenwerking met het netwerk.

In de training wordt geoefend met onderstaande tools in concrete casussen die deelnemers zelf inbrengen.

Het gaat om tools die helpen analyseren en bespreekbaar te maken wat:

  • het initiatief of de opdracht precies is en wie eigenaar is: de innovatiespiraal
  • de verschillende rollen van de diverse betrokkenen zijn: de netwerkanalyse
  • de interactie tussen de verschillende deelnemers in de samenwerking is: de netwerkflow
  • voor verschillende posities (dat zijn niet de formele rollen) actoren kunnen innemen en waarom: de cocreatiedriehoek
  • goed gaat en wat niet en wat we geleerd hebben uit de samenwerking: tijdlijnmethode
  • het gezamenlijk uitdiepen van een lastig vraagstuk: intervisie

Trainingsdata:
Woensdag 15 mei 13.00 – 21.00 uur en woensdag 5 juni 13.00 – 21.00 uur.

De training is aangeboden door Niko Paap, Mirjam Wingelaar en Iris van Veen.

Meer informatie en aanmelden bij Mirjam Wingelaar (me.wingelaar@amersfoort.nl). Vermelden van naam, mailadres, telefoonnummer en functie/ netwerk/ samenwerkingsverband is voldoende.

Bericht geplaatst: 1 februari 2019