Gemeenteraad kiest voor doorstart ‘Weggeeftuin’

Gemeenteraad kiest voor doorstart ‘Weggeeftuin’

Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad op dinsdagavond 15 juni een motie aangenomen voor “Voortzetting van de Buurtnatuurtuin en de Weggeefwinkel’. Daarmee wordt de beoogde verkoop door het College van B en W van het perceel Keerkring 118 ten behoeve van woningbouw doorkruist. Dit besluit brengt de initiatiefnemers van tuin en winkel opnieuw aan de onderhandelingstafel, waar de condities voor het gebruik van het perceel voor tenminste drie jaar zullen worden vastgesteld.

Gecompliceerd dossier

Met de motie wordt een omvangrijk en gecompliceerd dossier voorlopig gesloten. Het ontbreken van een duidelijk bestuurlijk kader voor de overname van gemeentelijk maatschappelijk onroerend goed door burgerinitiatieven, was mede de oorzaak van een lang slepend proces. Wethouder Buijtelaar hekelde in zijn commentaar op de motie, de ‘zwabberende’ opstelling van de Raad, in stevige bewoordingen.

Opmerkelijke eenheid

Waren voor de recente gemeenteverkiezingen de partijen nog verdeeld, nu was er een opmerkelijke eenheid te bespeuren in de vastberadenheid van CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Amersfoort2014, OPA , BPA en PvdA om de Buurtnatuurtuin en de Weggeefwinkel voor Amersfoort te behouden. Alleen de VVD en D’66 stemden tegen de motie. Bij voor en tegenstanders van het behoud van het buurtproject in de Raad was er respect voor de wijze waarop bewoners zich hebben ingezet voor behoud van hun project Vlak voor middernacht konden deze opgelucht naar huis fietsen. Aan de Weggeeftuin wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd.