Geslaagde bijeenkomst Stadscafé in Schothorst

Geslaagde bijeenkomst Stadscafé in Schothorst

Het druilerige herfstweer en de afstand van de Observant, waar het Stadscafé normaal gesproken wordt gehouden, hebben bewoners uit diverse wijken, ambtenaren, raadsleden, wijkprofessionals en wethouder Fleur Imming niet verhinderd om op dinsdagavond 22 september naar de Guido de Bresschool in de wijk Schothorst te komen.

Het centrale thema van bijeenkomst van het Stadscafé: aandacht en zorg voor de medemens in de wijk, zal de grote opkomst mede positief hebben beïnvloed. De vraag aan de zaal om met een cijfer de woonkwaliteit van eigen buurt te beoordelen, leverde zowel hoge cijfers op als een levendige interactieve respons. Door de hele bijeenkomst heen liep als rode draad de vraag wie de verantwoording draagt voor de zorg voor minder zelfredzame burgers: de overheid, de professionals of de directe woonomgeving. Een kenmerkend thema in een tijdvak waarin de Transities Welzijn, Zorg en Participatie worden uitgevoerd en de rol van de burger als eerste schakel in de aanpak van problematiek als eenzaamheid en isolement steeds meer wordt benadrukt.

Praktijkvoorbeelden werden aangedragen middels een aantal korte interviews met een wijkmanager van de gemeente, woonzorgcentrum de Koperhorst, de diaconie van kerk de Hoeksteen, wethouder Fleur Imming en het Burennetwerk Schothorst.
Aan dialoogtafels werd tenslotte intensief van gedachten gewisseld over de aanpak van zorg en aandacht voor buurtbewoners die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en lang niet altijd zitten te wachten op een helpende hand.
Na afloop van het programma, werd tijdens een borrel duidelijk dat de aanwezigen de functie die het Stadscafé heeft als laagdrempelige ontmoetingsplaats van politici, wijkprofessionals, ambtenaren en burgers positief waarderen. Het Stadscafé biedt daarnaast de gelegenheid om volop te kunnen netwerken. En daar werd -gezien de geanimeerde gesprekken- aan het eind van de avond dankbaar gebruik gemaakt.

Delen
23 september 20153 Comments

Geef een reactie