Gespreksgroepen voor Personen uit het Autistisch Spectrum

Gespreksgroepen voor Personen uit het Autistisch Spectrum

 

PAS is een onafhankelijke belangenvereniging vóór en dóór volwassen personen met autisme en is bedoeld voor mensen met een diagnose autisme of een sterk vermoeden daarvan. Zie voor meer informatie: https://www.pasnederland.nl.

De circa twintig gespreksgroepen van PAS zijn besloten groepen met maximaal acht vaste deelnemers, die eens per maand bijeenkomen. Er wordt in informele sfeer gepraat over allerlei zaken waar je als mens met autisme tegenaan kunt lopen. Deelnemers beslissen samen over de gang van zaken in de gespreksgroep, bepalen samen welke onderwerpen ze bespreken en soms wordt een uitje gepland.

Info & aanmelden gespreksgroep

In Amersfoort zijn twee gespreksgroepen actief: een op dinsdagavond, alleen voor vrouwen, en een op woensdagavond voor mannen en vrouwen.

Voor deelname aan de gespreksgroepen zijn in principe geen kosten verbonden. In sommige gevallen wordt een bijdrage gevraagd voor consumpties.

Heb je interesse om deel te nemen aan één van deze of gespreksgroepen of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: gespreksgroepenadmin@pasnederland.nl.

Over PAS

De organisatie en activiteiten van PAS  worden bijna volledig verzorgd door mensen die zelf autisme hebben. Kenmerkend voor PAS zijn de volgende omschrijvingen en trefwoorden: vóór en dóór volwassenen met autisme; onafhankelijke vereniging; samen sterker, krachten bundelen; regie in eigen hand krijgen  en  houden; uitgaan van ieders kracht en competenties; gericht op zelfontplooiing en zelfontwikkeling; eigen activiteiten organiseren; betaalbaar lidmaatschap.

Activiteiten PAS

  • Voorlichting en Informatie
  • Kennisontwikkeling en -overdracht
  • Belangenbehartiging
  • Contactdagen
  • Gespreksgroepen
  • Diverse werkgroepen en activiteiten

Doe mee en wordt ook lid van PAS!

Jouw lidmaatschap van PAS betekent veel voor ons, maar ook voor jou. Hoe groter onze vereniging wordt, des te beter kunnen wij jouw en onze belangen behartigen.

Meer weten?

Op onze website staat een actueel overzicht van ons aanbod en de wisselende activiteiten.

Je kunt je als lid aanmelden door het formulier op de website in te vullen en naar de ledenadministratie te sturen: ledenadministratie@pasnederland.nl.

Of via de post naar: Acaciastraat 85, 2565 JV Den Haag.

Dit is een geredigeerde versie van het persbericht van PAS.

Delen
6 november 2018No comments
Comments

Comments are closed here.