Gratis buitenkasten voor Amersfoortse AED-eigenaren: nu aanvragen!

Gratis buitenkasten voor Amersfoortse AED-eigenaren: nu aanvragen!

De gemeente Amersfoort heeft de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort een subsidie verstrekt, waarme het Reanimatie Netwerk aan AED-eigenaren in Amersfoort gratis buitenkasten kan leveren voor plaatsing binnen de gemeente. Deze subsidieverlening werd unaniem gesteund door de Amersfoortse gemeenteraad.

De bedoeling is dat hiermee zoveel mogelijk AED’s naar buiten worden gebracht, zodat deze elk uur van de dag beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners van het netwerk. De verbruikskosten voor de AED-eigenaar na een inzet kunnen bij de ambulancedienst RAVU worden gedeclareerd.

Aanvragen van de gratis buitenkast kan door alle eigenaren van bestaande AED’s (van particulieren, buurtinitiatieven, sportverenigingen, appartementengebouwen, huisartsenposten, andere instellingen en alle Amersfoortse bedrijven).

De aanvraag kan ook worden gedaan voor nog aan te schaffen AED’s. Het netwerk heeft hiervoor kortings- en inruilafspraken gemaakt met haar leverancier.

Meer informatie, de exacte voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u vinden op: https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/gratis-buitenkasten/.

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort roept alle AED-eigenaren op hier serieus over na te denken. Als u om welke reden dan ook besluit de AED niet in een buitenkast te plaatsen, dan is het dringende verzoek om de AED in ieder geval tijdens de openingstijden aan te melden bij www.hartslagnusystem.nl voor inzet door onze Amersfoortse burgerhulpverleners. Wilt u als AED-eigenaar meehelpen om Amersfoort ‘hartveilig’ te maken? Neem dan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en plaats een AED buiten.

Delen
9 april 2018No comments
Comments

Comments are closed here.