Groene actie is voorkeursscenario voor recreatiegebied ‘Over de Laak’ in Vathorst

Groene actie is voorkeursscenario voor recreatiegebied ‘Over de Laak’ in Vathorst

persbericht gemeente Amersfoort
Na een participatietraject met inwoners van Vathorst en andere belanghebbenden, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om het scenario ‘Groene Actie’ verder uit te werken voor het gebied ‘Over de Laak’ in Vathorst. Op basis van ingebrachte ideeën zijn drie scenario’s voor ontwikkeling van een groen recreatiegebied in Vathorst Noord tot stand gekomen: Polderliefhebber, Groene Actie en Groenhorst.

In ‘Polder Liefhebber’ is het huidige landschap het uitgangspunt. In dit scenario wordt met minimale verandering een groen recreatiegebied gemaakt. ‘Groene actie’ heeft twee gezichten. Aan de ene kant het ‘groen en rust’ en aan de andere kant de ‘actie en ruimte voor nieuwe functies’. Scenario ‘Groenhorst’ staat voor een weelderig landschapspark met talrijke recreatiemogelijkheden.
De scenario’s zijn tot stand gekomen op basis van ruim 200 ideeën van bewoners en belanghebbenden in een participatietraject. In dit traject kwam naar voren dat er in Vathorst een grote behoefte bestaat aan recreatie in het groen. Deze behoefte aan recreatie blijkt onder andere ook uit de Vrijetijdsmonitor gemeente Amersfoort. Ook gaven bewoners aan dat zij hechten aan het huidige open polderlandschap, het weidse uitzicht en de bestaande natuurwaarden.

Wijkwethouder Hans Buijtelaar: “Scenario ‘Groene Actie’ biedt de meeste kansen omdat in dit scenario zowel recreatie als natuurontwikkeling mogelijk is. In dit scenario kan gerecreëerd worden in een gevarieerd landschap. Het weidse uitzicht en de bestaande natuurwaarden worden behouden en versterkt en er is ruimte voor nieuwe plant- en diersoorten. Ook voorziet dit scenario in een geleidelijke overgang tussen stad en landschap waardoor de openheid van de polder Arkemheen wordt beschermd.”
Naar verwachting wordt het plan op dinsdag 1 december gepresenteerd aan de gemeenteraad en vindt op dinsdag 8 december de peiling plaats. Na de peiling wordt een voorkeursscenario uitgewerkt in overleg met betrokkenen. De gemeenteraad neemt hierover in het voorjaar van 2016 een besluit.
Delen
19 november 2015No comments,

Geef een reactie