Groene plannen zat, nu nog de uitvoering

Groene plannen zat, nu nog de uitvoering

door Kees Quaadgras. bron: IVN Natuurkijker
De Groenvisie Amersfoort is onlangs aangenomen door de Amersfoortse gemeenteraad. De Groenvisie is tot stand gekomen op basis van bestaand beleid en inzichten, plus de inbreng van groene organisaties en particulieren die ruim honderd suggesties deden.
De eerste indruk is dat de gemeente serieuzer en beschermender met groen wil omgaan.
De Groenvisie is ruim veertig pagina’s lang, maar een feitelijke, afrondende overkoepelende visie ontbreekt.
Eerder is het een overzicht van alles wat er bekend is over groen en het belang daar van, en wat er zou moeten of kunnen gebeuren om meer kwalitatief hoogstaand groen te verkrijgen. Wat opvalt is dat het begrip duurzaamheid nauwelijks wordt genoemd.
In afzonderlijke hoofdstukken komen biodiversiteit, bomen, waterbeheer, klimaatverandering, groene waarden en het belang van groen, en recreatie in het groen aan de orde. Aandacht is er voor ecodiensten die de natuur ons levert, zoals schone lucht en water, voedsel, gezondheid, bestuiving van gewassen en bestrijding van plaagdieren. Uitputtend wordt beschreven hoe de zaken er voor staan, waar het naar toe zou moeten, en wat de stad en haar inwoners te doen staat.
De Groenvisie toont duidelijk het groene hart van Amersfoort, maar hoe dat allemaal concreet vorm moet krijgen blijft nog grotendeels onduidelijk. Plannen en mooie inzichten zat, maar de gemeenteraad gaf nota bene in de Groenvisie al te kennen er vooralsnog geen geld voor over te hebben.

De gemeentelijke grondhouding richting groen is positief en dat is al heel wat in vergelijking met vroeger tijden. De intrinsieke waarde van de natuur wordt genoemd. Gunstig is ook de mededeling dat de Groenvisie dezelfde status heeft als bijvoorbeeld de Woonvisie, de Toekomst Agenda Milieu en zelfs de Economische Agenda 2030. Dit betekent – als het goed is – dat allerlei gemeentelijke besluiten voortaan langs een groene meetlat worden gelegd. Alleen moet die meetlat nog meer vorm krijgen.
Gunstig is het plan tot een Groene Motor te komen, een soort groene adviesraad waar in ambenaren, bewoners en verenigingen samen werken om vaart te zetten achter groene ontwikkelingen. Die Groene Motor zou er voor moeten zorgen dat de Groenvisie op de juiste manier wordt uitgevoerd en de groenprincipes worden nageleefd.
Ook bij die Groene Motor geldt dat het op dit moment slechts een idee is en er nog geen concreet plan is om dit daadwerkelijk uit te voeren.
De groene plannen moeten volgens de Groenvisie voor een groot deel door inwoners zelf worden uitgevoerd, vooral waar het groen in de wijken betreft.
Genoemd worden onder andere wijktuinmannen, een wijkplatform met medezeggenschap en stadslandbouw.
Volgens de opstellers van de Groenvisie willen burgers ‘dolgraag’ aan dit soort dingen meewerken.
Samenvattend: er wordt beseft dat groen op veel manieren belangrijk is en de wens is daar om groen in stand te houden en uit te breiden en bij voorkeur met een hoge kwaliteit. Het ontbreekt echter nog aan concrete plannen en aan geld. Voorts is het nu zaak om – gemeente, groene organisaties en individuele burgers – om handen en voeten te geven aan de plannen. Het is duidelijk dat het IVN hier in een rol kan spelen.

Delen
18 april 2017No comments,
Comments

Comments are closed here.