Groenvisie: Spannend proces kan beginnen

Groenvisie: Spannend proces kan beginnen

Amersfoorters zijn zelf aan zet om de toekomst van het groen in hun stad te bepalen. De nieuwe Groenvisie wordt niet op het stadhuis geschreven, maar door inwoners, organisaties, ambtenaren en politici. De aftrap voor dit proces werd vrijdag gegeven, onder toeziend oog van wethouder Tigelaar en 120 belangstellenden. Een spannende nieuwe route, beseft iedereen.

Het werd staan in het gebouw van de Nieuwe Erven, vrijdagmiddag 30 januari. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Niet verwonderlijk als je je bedenkt dat bij de burgertop G1000 vorig jaar, ‘groen’ ook als belangrijkste thema naar voren werd gebracht. Bij het schrijven van de Groenvisie gaat het om fysiek groen, benadrukte woordvoerder Projectgroep Groenvisie Guido van Beek in zijn presentatie. Groen waar je van kunt genieten, waarin je kunt recreëren, maar ook ‘eetbaar groen’. Groen voor de eigen deur, groen in parken, groen in en rond de stad.

Iedereen die belangstelling heeft om zijn visie op dit groen te geven, kan meedoen. Dit kan op verschillende manieren. Er zijn bijeenkomsten rond zeven thema’s die de projectgroep heeft voorbereid:
* klimaatbestendigheid,
* natuur/biodiversiteit,
* bomen,
* recreatie-sport-welzijn,
* eetbaar groen,
* groenbeheer en
* water/bodem.
Wie er de komende maanden niet in slaagt tijdens een themabijeenkomst bij te dragen, kan ideeën en suggesties ook melden via de website of kan naar de slotbijeenkomst komen die vooralsnog op 3 juli is gepland.

Guido van Beek riep deelnemers op om de belangen van hun achterban in te brengen, maar ook goed in te schatten wat haalbaar is. ‘We gaan geen luchtkastelen bouwen’. Duidelijk is in ieder geval dat er vooralsnog geen extra geld beschikbaar is voor nieuw beleid.

Ideeën zijn er genoeg, bleek vrijdagmiddag. Na een aantal presentaties gingen zo’n honderd mensen in twaalf tafelgroepen in gesprek. Daarbij bleek ook meteen hoe lastig het soms is om belangen met elkaar te verenigen. Water bijvoorbeeld; belangrijk voor biodiversiteit, maar ook de sportvisser wil kunnen recreëren. Rond het thema ‘bomen’ kwamen meteen suggesties op tafel: bomen als verkeersgeleiders of bomen op de geluidswal langs de A1 om fijnstof op te vangen.

De projectgroep kon met een groot aantal volgeschreven flappen naar huis. Een goede basis voor de verdere voorbereiding van de thema-avonden. De zeven bijeenkomsten met verschillende thema’s zijn gepland op 19 februari, 5 maart,  11 maart, 19 maart, 30 maart, 8 april en 16 april. Op de website www.groenvisieamersfoort.nl en op Bewoners033 worden nog plaatsen en tijden vermeld.

Rond de zomer moet de Groenvisie klaar zijn en worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk besluit over dit beleidsstuk. Om het proces zuiver te houden, is een klankbordgroep van raadsleden samengesteld. Femke van de Kolk van de ChristenUnie: ‘Het is een spannend proces. Het kappen van bomen zorgt nog steeds voor veel onrust. Het is belangrijk dat er een gedragen visie op Groen komt. Uiteindelijk gaat de raad over het vaststellen van die visie. Daarom stelt de raad in februari kaders vast, waarbinnen de visie moet passen’.

Wethouder Tigelaar van stedelijk beheer en milieu, één van de betrokken wethouders, sprak de hoop uit dat de Groenvisie tot vele win-win-situaties leidt. Ook hij zei uit te zien naar het resultaat; ‘Ik ga nu op mijn handen zitten en wacht af wat de stad maakt’.

Delen
3 februari 2015No comments, , , , , ,

Geef een reactie