Hebben we hier voor gekozen? Een gouden literatuurtip!

Hebben we hier voor gekozen? Een gouden literatuurtip!

Snel loop ik niet warm voor de overkill aan literatuur over hoe wij de ‘samenleving moeten lezen’.
Neem bijvoorbeeld de Nederlandse discussie over de betekenis van de ‘participatiedemocratie’, waarin steeds hetzelfde clubje auteurs over elkaar heen struikelt in de ultieme poging hun gelijk te bewijzen. En met steeds meer van hetzelfde valt mij op dat in alle analyses weliswaar kernen van ‘het gelijk’ zitten, maar dat het veelal gaat om beperkte tendensen die niet gegeneraliseerd gebruikt kunnen worden als een universeel verklaringsmodel.
Dan is het zinnig om eerst eens te onderzoeken hoe mijn eigen waarnemen, mijn ‘ultieme definitie van de situatie’ er uit ziet. Dan pas worden de patronen, die leiden tot de betekenis die ik geef aan maatschappelijke thema’s, duidelijk.
En eerlijk gezegd heb ik geen behoefte aan dikke filosofische werken, die met vermelding van honderden voetnoten moeten bewijzen hoe erudiet de auteur wel niet is. Nee, liever beperk ik me tot auteurs die in een kort essay de kern weten te raken.
En laat ik nu zo’n publicatie in handen te hebben.
Wim van Dinten, geeft in zijn recente publicatie: ‘Hebben we hier nu voor gekozen?’ in nog geen honderd, zeer toegankelijke, pagina’s het kader waarlangs je met nieuwe ogen gaat kijken naar maatschappelijke vraagstukken en problemen.

Een citaat uit Wikipedia: ”Aan de hand van dagelijkse situaties wordt besproken hoe betekenisgeving continu in ons leven aanwezig is, en een rol speelt in wie we zijn en hoe we kijken. Van Dinten signaleert dat mensen er niet aan gewend zijn om dat onder woorden te brengen. In deze publicatie doet hij dat wel. Hij bespreekt hoe oriëntatieverschillen tot conflicten leiden, hoe strijd om de definitie van de situatie ontstaat. En hij laat zien wat er aan vraagstukken en aanpak van problemen (in de politiek, zorg, stadsontwikkeling) verandert, wanneer betrokkenen de verschillen in betekenisgeving op hun netvlies hebben.”

Mijn advies: lees het boekje twee keer en ga met het aangereikte instrumentarium opnieuw kijken naar de vraagstukken waarmee je wordt geconfronteerd. Een investering die je een ongekend hoog rendement gaat opleveren!
Wim Van Dinten, Hebben we hier nu voor gekozen? Sezen/Eburon, 2015,
ISBN 978-90-79768-02-8

Delen
7 september 2015No comments

Geef een reactie