Herplant 4000 bomen in de stad

Herplant 4000 bomen in de stad

In de komende drie jaar gaat de gemeente ongeveer 4000 bomen planten in de stad. De bomen komen op plekken waar sinds 2011 bomen zijn weggehaald omdat deze ziek of dood waren. Vanwege bezuinigingen zijn deze bomen eerder niet vervangen. Omdat bomen belangrijk zijn voor de stad, wil de nieuwe coalitie deze achterstand inlopen en heeft daar extra geld voor beschikbaar gesteld. Dit filmpje legt uit hoe het planten van 4000 bomen in drie jaar tijd in zijn werk gaat.

Bomen zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat en dragen bij aan het bereiken van doelstellingen als een gezondere stad, het verminderen van de effecten van een veranderd klimaat, een betere milieukwaliteit en meer natuur (biodiversiteit) in de stad. Vanwege dit belang van bomen voor de stad, heeft de nieuwe coalitie drie miljoen euro extra beschikbaar gesteld, naast de 1,2 miljoen euro die al beschikbaar was. Hiermee kan de gemeente in de komende drie jaar de achterstand van 4000 bomen inlopen.

Wethouder Kraanen: ‘We hebben ons best gedaan hier snel werk van te maken en ik ben dan ook blij dat we binnen vier maanden na het nieuwe coalitieakkoord het terugplanten van 4000 bomen in de stad in gang kunnen zetten.’

Veiligheidscontrole

Ieder jaar controleert de gemeente een gedeelte van alle bomen in de stad. Als bomen ziek of dood zijn en er daardoor grote takken uit kunnen vallen of de boom gemakkelijk om kan vallen, worden ze weggehaald. Tot 2011/2012 werd er dan direct een nieuwe boom geplant. Sinds de bezuinigingen vanaf 2011/2012 zijn er (bijna) geen nieuwe bomen meer geplant op plekken waar een oude boom weg moest. Dat levert enkele duizenden plekken op in de stad waar nog boomstronken staan of lege plekken zijn.

Amersfoort.nl/bomen

Op www.amersfoort.nl/bomen staat een kaart waarop alle plekken zijn aangegeven waar sinds 2011 bomen zijn weggehaald na de jaarlijkse veiligheidscontrole. Voor een aantal plekken is al aangegeven welke boom er op die plek terugkomt. Voor andere bomen wordt daar nog aan gewerkt. In sommige gevallen is de plek niet (meer) geschikt om een nieuwe boom te planten, bijvoorbeeld omdat er boven of onder de grond onvoldoende ruimte is om de boom goed te laten groeien. Als de plek zelf niet (meer) geschikt is, wordt in de directe omgeving gekeken of er een betere plek is.

 

Delen
25 oktober 2018No comments
Comments

Comments are closed here.